Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Renāte Gremze 1975 Ropažu novada pašvaldība
2. Raitis Bukovskis 1969 Labklājības ministrija
3. Guntis Zālītis 1967 Latvijas Vieglatlētikas Veterānu asociācija
4. Mārcis Priede 1977 “Baltic Unique Solutions”, SIA
5. Kristīne Ozoliņa 1977 Ropažu novada vidusskola
6. Irēna Krote 1955 Ropažu novada dome
7. Leons Znotiņš 1947 ,,Solo-Rīga'', SIA
8. Dace Austra Balode 1978 Rīgas Dome
9. Lita Aina Hēla 1994 LR Aizsardzības ministrija
10. Aivars Oleksāns 1960 “Lakta” SIA
11. Juris Tomsons 1961 Pirmās grupas invalīds
12. Ēriks Līdacis 1985 “LL Joint” SIA
13. Modris Mucenieks 1959 2. grupas invalīds
14. Ilga Ņikuļina 1986 Iepirkumu uzraudzības birojs
15. Māris Kalniņš 1976 Ropažu novada vidusskola
16. Normunds Pulkstenis 1965 ,,Jumts’’, SIA
17. Agris Ramats 1972 ,,Osmo Latvija’’ SIA
18. Jolanta Roze 1971 ,,Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor”, SIA
19. Gaļina Bukovska 1976 HotelSchool
20. Gintars Laizāns 1976 “EKORAT”, SIA
21. Anda Kalniņa 1975 Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde ,,Annele’’
Программа партии
Jaunie konservatīvie - jaunajam Ropažu novadam
Novads ar godīgu, profesionālu, efektīvu, kompaktu, atvērtu pārvaldību! Novads, kas pievelk augošas ģimenes un piesaista uzņēmējus, rūpējas par senioriem un mazaizsargātajām sabiedrības grupām. Ropažu novads – mūsu kopīgās mājas – jāsakopj un jāsakārto. Tas jādara cilvēkiem, kuriem jūs uzticaties!
Mūsdienīga pašvaldības pārvalde un sabiedrības līdzdalība
Strādāsim atklāti un godīgi ar stingru neiecietību pret korupciju un pašvaldības finanšu līdzekļu izsaimniekošanu. Izveidosim pašvaldības iekšējās kontroles sistēmu.
Attīstīsim attālinātos pašvaldības pakalpojumus. Rosināsim novadniekus līdzdalībai un kopradei. Pilnveidosim Klientu apkalpošanas centru sniegtos pakalpojumus.
Ieviesīsim atklātības kultūru pašvaldības līdzekļu izlietojumā. Nodrošināsim iepirkumu caurspidīgumu un informācijas publisku pieejamību.
Iesaistīsim iedzīvotājus apkaimju aktuālo problēmu apzināšanā un kopīgu risinājumu meklēšanā. Pašpietiekamas apkaimes būs novada attīstības princips.
Ikviens iedzīvotājs varēs paļauties, ka nodokļos samaksātā nauda tiek ieguldīta lietderīgi iedzīvotāju interesēs.
Primārajam mājoklim ar vērtību līdz 100000 EUR īpašuma nodoklis 0 EUR.
Kvalitatīva izglītība modernā vidē
Kvalitatīva un iekļaujoša izglītība visiem novada iedzīvotājiem, lai veicinātu to potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā.
Bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošināsim vietu pirmsskolas izglītības iestādēs vai līdzfinansēsim aukļu pakalpojumus privāto pirmsskolu apjomā.
Nodrošināsim brīvpusdienas visiem bērniem novada izglītības iestādēs (pirmsskolas, pamata, vidējā).
Pilnveidosim profesionālās ievirzes interešu izglītības iespējas (mūzikā, mākslā, sportā).
Labiekārtosim kompetencēs balstītu āra vidi pie katras izglītības iestādes.
Nodrošināsim bezmaksas digitālās pratības pamatiemaņu kursus.
Plašāka veselības un sociālo pakalpojumu pieejamība
Mūsu prioritātes - sociālā atbalsta palielināšana, iedzīvotāju sociālās nevienlīdzības mazināšana.
Ar atbalsta programmām nodrošināsim minimālo ienākumu 300 EUR mēnesī nestrādājošiem pensionāriem un sociāli mazaizsargātām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināsim bērna vienreizēju piedzimšanas pabalstu 500 EUR.
Īpašu uzmanību veltīsim aprūpei mājās un asistenta pakalpojumu pieejamības uzlabošanai.
Dažādosim ārstu-speciālistu konsultācijas un diagnostikas pakalpojumus, atbalstīsim ģimenes ārstu sasniedzamību.
Kultūra, sports un atpūta pilnvērtīgai dzīvei
Apzinot iedzīvotāju vēlmes, pilnveidosim pakalpojumu klāstu multifunkcionālajos kopienu centros, pilnveidosim bibliotēku tīklu.
Uzlabosim kultūras un sporta infrastruktūru katrā administratīvajā centrā, t.sk. brīvdabas estrādes.
Veicināsim pieejamu un drošu ūdensmalu attīstību novadā un veidosim jaunas atpūtas iespējas pie ūdeņiem.
Iekārtosim aktīvās atpūtas vietas ciemos un apkaimēs.
Saglabāsim un attīstīsim EU Ropaži jauniešu festivālu.
Ērta un droša infrastruktūra
Veidosim jaunu programmu daudzdzīvokļu ēku, pieguļošo teritoriju un ciematu ielu sakārtošanai.
Veicināsim Rīgas un mūsu novada transporta sistēmas un velo infrastruktūras integrāciju vienā veselumā. Ērtas un autovadītājiem draudzīgas Park&Ride sistēmas izveide Pierīgā.
Autoceļu P4, P10, V75 rekonstrukcija 2022.gadā.
Risināsim satiksmes drošības jautājumus problēmvietās:
- kreisais pagrieziens no Lubānas ielas uz DEPO un Garo ielu
- savienojums Dzelzavas ielai ar Ulbrokas apli
- Rožu prospekta un Garās jūdzes krustojums ar Rīgas apvedceļu
Mūsu prioritāte - iedzīvotāju drošība
Nodrošināsim pašvaldības policijas mobilās brigādes 24/7 visā novadā.
Pilnveidosim video novērošanas tīklu iedzīvotāju drošībai.
Organizēsim preventīvus pasākumus skolās, lai novērstu bērnu un jauniešu nonākšanu dažādu atkarību jūgā.
Uzņēmējdarbība un investīcijas
Sekmējot uzņēmējdarbības attīstību, veidosim īpašu investoru piesaistes programmu, nodrošinot pilnvērtīgu vidi uzņēmumu izaugsmei novadā, kas nodrošinās darba vietas esošajiem un jaunajiem novada iedzīvotājiem. Stimulēsim jaunuzņēmumu, augsto tehnoloģiju un sociālo uzņēmumu veidošanu.
Izstrādāsim tūrisma pakalpojumu digitālo platformu ar/par pilnu pakalpojumu klāstu.
Vides jautājumi
Veicināsim aprites ekonomikas ieviešanu.
Nodrošināsim pieejamu atkritumu šķirošanu un stingrāku vides piesārņojuma kontroli.
Rūpēsimies par zivju resursu aizsardzību un daudzveidību. Atbalstīsim zivju ceļu izveidi mākslīgo ūdens šķēršļu vietās novada teritorijā.
Atbalstīsim mazo HES slēgšanu.
Darām!