Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jekaterina Ivanova 1960 Viļānu novada pašvaldība
2. Aivars Buharins 1963 Rēzeknes novada pašvaldība
3. Guna Popova 1984 Viļānu novada pašvaldības Sporta skola
4. Zigfrīds Lukaševičs 1963 Rēzeknes novada pašvaldība
5. Jānis Urbanovičs 1997 SIA"Fox Fly Entertainment"
6. Viktors Ščerbakovs 1971 Rēzeknes novada pašvaldība
7. Tatjana Orlova 1968 Neatliekamās mediciniskās palīdzības dienests Latgales reģionā
8. Vasīlijs Arbidāns 1953 Viļānu novada pašvaldība
9. Georgijs Orlovs 1979 Rēzeknes pilsētas dome
10. Diāna Gavare-Karpova 1961 SIA REHABILITĀCIJAS CENTRS "RĀZNA"
11. Felicija Leščinska 1954 Viļānu novada pašvaldība
12. Inna Ruba 1961 Viļānu novada pašvaldība
13. Ilga Marejeva 1982 Slimības profilakses un kontroles centrs Rēzeknes Latgales reģionālā nodaļa
14. Olga Muravjova 1970 SIA"VLAKON"
15. Edgars Nizins 1976 Rēzeknes novada pašvaldība
16. Žanis Feldmanis 1968 Tiskādu bērnu nams
17. Tatjana Pavlova 1975 Audriņu pagasta pārvalde
18. Svetlana Dimpere 1963 SIA "Pārtikas veikalu grupa"
19. Svetlana Sprukte 1972 Rēzeknes novada pašvaldības Sociālais dienests
20. Pēteris Kablanovs 1965 Kaunatas pagasta pārvalde
21. Jānis Laizāns 1976 Silmalas pagasta pārvalde
22. Guna Zenčenko 1985 Izglītības un atpūtas biedrība"OZOLAINE"
Программа партии
Mums visiem ir svarīga mūsu Rēzeknes novada nākotne-būsim patiesi, atklāti, iejūtīgi un saprotoši cits pret citu. Mūsu galvenais mērķis ir novada iedzīvotāju labklājības līmeņa un dzīves kvalitātes uzlabošana. Pašreizējie apstākļi padziļinājuši sabiedrībā valdošo nevienlīdzību. Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” iestājas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem valsts iedzīvotājiem. Mums ir jāatbalsta tie, kuri vēlas uzsākt un veic uzņēmējdarbību, un jāpalīdz tiem, kas paši par sevi nevar parūpēties.

Mēs apsolām novada iedzīvotājiem:
• uzklausīt viņu rūpes un atbalstīt priekšlikumus;
• neaizmirst, ka katrs bērns, pusaudzis un jaunietis ir individualitāte, kuram ir tiesības izglītoties un attīstīties fiziski un garīgi, veidoties par personību un sava novada patriotu;
• nodrošināt iespēju katram skolas vecuma bērnam saņemt kvalitatīvu pamata, vidējo un interešu izglītību pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas;
• kļūt par ģimenei draudzīgu pašvaldību, sniegt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, nodrošināt, ka katra daudzbērnu ģimene vismaz vienu reizi gadā saņem materiālo atbalstu, sniegt materiālo atbalstu tām ģimenēm, kuras audzina bērnu ar invaliditāti;
• sniegt materiālo atbalstu novada iedzīvotājiem, kurus skārusi onkoloģiska saslimšana;
• atbalstīt novada medicīnas iestādes, lai katram iedzīvotājam būtu garantēta veselības un sociālās aprūpes pieejamība;
• nodrošināt novada iedzīvotājiem transportu, lai varētu apmeklēt ārstniecības iestādes;
• labiekārtot vidi novada ciematos; ierīkot spēļu laukumus bērniem un jauniešiem, lai var atpūsties un aktīvi pavadīt brīvo laiku, kā arī organizēt vasaras nometnes bērniem;
• sekmēt bezvadu interneta pārklājuma tīkla ierīkošanu visā novada teritorijā;
• sakārtot aktīva un veselīga dzīvesveida nodrošināšanai sporta infrastruktūru novadā;
• turpināt ceļu tīkla sakārtošanu visa novada teritorijā;
• nodrošināt inženierkomunikāciju paplašināšanu un pārbūvi, kā arī sniegt atbalstu daudzīvokļu māju siltināšanas projektiem;
• labiekārtot novada ielu un pagalmu apgaismojumu;
• piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu novada attīstībai;
• piesaistīt investorus jaunu darba vietu izveidošanai, īpaši liekot uzsvaru uz darba vietu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti;
• nodrošināt sabiedrisko kārtību novadā, pašvaldības policijai sadarbojoties ar valsts policiju, pilnveidot video novērošanas infrastruktūras attīstību novadā;
• nodrošināt kvalitatīvu sociālā atbalsta sistēmu, izveidot multifunkcionālu sociālo aprūpes centru Viļānos;
• atbalstīt dienas centru izveidi novadā;
•uzlabot zivju resursu apsaimniekošanu, saglabāšanu, apturēt krājumu samazināšanos un panākt pieagumu Rāznas un Lubānas ezeros;
• atbalstīt pašdarbības un kultūras kolektīvu darbību novadā, saglabājot Latgales kultūras mantojumu;
• nodrošināt atbalstu visām tradicionālajām reliģiskajām konfesijām;
• veicināt novadā dzīvojošo mazākumtautību kultūras vērtību saglabāšanu.

Mēs uzskatām par pienākumu nodrošināt:
• tūrisma iespēju un ar to saistīto pakalpojumu dažādošanu un pilnveidošanu dažādām vecuma grupām;
• atbalstu novada biedrību projektiem;
• degradēto teritoriju sakārtošanu uzņēmējdarbības attīstīšanai;
• piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides jaunajiem uzņēmējiem, kas uzsāk uzņēmējdarbību novada teritorijā;
• bezdarba līmeņa samazināšanu novada teritorijā.
Mēs aicinām ikvienu izvērtēt, vai piedāvātās programmas sasniedz šos mērķus, vai deputātu kandidāti spēs tos īstenot.
Mēs to spēsim, ja strādāsim kopā!