Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksandrs Bartaševičs 1965 Rēzeknes pilsētas dome
2. Lidija Ostapceva 1958 Rēzeknes pilsētas dome
3. Kristīne Kokoreviča 1986 Pašvaldības aģentūra “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs”
4. Vladimirs Bogdanovs 1966 SIA "Olimpiskais centrs Rēzekne"
5. Aleksejs Stecs 1980 Rēzeknes pilsēstas dome
6. Aleksandrs Irišins 1970 SIA "MEBIR-S"
7. Aleksejs Grehovs 1987 Rēzeknes pilsētas domes sporta pārvalde
8. Igors Sergejevs 1969 Rēzeknes 2. vidusskola
9. Olga Strode 1974 ARPC "Zeimuļs"
10. Inese Muhamberga 1959 Rēzeknes SPII „Rūķītis”
11. Andris Filipenoks 1972 SIA Zeize
12. Karīna Bartkeviča 1990 Rēzeknes pilsētas domes Iepirkumu nodaļa
13. Dainis Pīrāgs 1961 SIA Alba LTD
14. Aleksandrs Sedihs 1961 SIA "Rēzeknes Siltumtikli"
15. Nadežda Jeruma 1963 SIA "Spectre Latvija"
16. Krista Freiberga 1994 Rēzeknes pilsētas domes pilsētvides un attīstības pārvalde
Программа партии
Pašreizējie pandēmijas apstākļi padziļinājuši sabiedrībā valdošo nevienlīdzību. To profesiju pārstāvji, kuriem nav iespējas strādāt attālināti, tiek pakļauti lielākam riskam inficēties un saņem mazākas algas nekā “baltās apkaklītes”, amatpersonas un “politiskā elite”. Ir apdraudēta izglītības sistēma, mūsu bērnu izglītošanās kļūst atkarīga no ģimenes materiālā stāvokļa. Joprojām – bagātie paliek vēl bagātāki, nabagie aizvien trūcīgāki. Sociāldemokrātiskā partija “Saskaņa” iestājas par vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu visiem valsts iedzīvotājiem. Mums jāpalīdz tiem, kas paši par sevi nevar parūpēties.
– Veidosim atklātu un konstruktīvu dialogu ar pilsētas iedzīvotājiem, tajā skaitā nacionālo minoritāšu valodās, likumu robežās veicinot to izmantošanu saziņā ar pašvaldību, arī ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Rēzeknes Vēstnesis” starpniecību.
– Panāksim bezdarba līmeņa samazināšanos Rēzeknē zem vidējā līmeņa valstī.
– Dubultosim pilsētā koku un skaistumkrūmu stādīšanas intensitāti, īstenojot projektus saskaņā ar jauno apzaļumošanas koncepciju.
– Turpināsim veidot visaptverošo un ērtu veloceliņu tīklu pilsētā (pēc “Gājēju ielas” parauga).
– Panāksim brīvpusdienas visiem Rēzeknes daudzbērnu ģimeņu bērniem, kas apmeklē bērnudārzu un skolu.
– Nodrošināsim bezmaksas vasaras nometnes bērniem no daudzbērnu ģimenēm.
– Izveidosim drošu pāreju no Ziemeļu mikrorajona uz Centru (pāri dzelzceļam) cilvēkiem ar kustību traucējumiem, māmiņām ar bērnu ratiņiem.
– Sniegsim atbalstu (pabalsta veidā) 50% apmērā aukles apmaksai Rēzeknes pilsētas vecākiem, ja bērni ar īpašām vajadzībām nevar apmeklēt PII no 1,5 gadu vecuma.
– Izveidosim t.s. “īpašajiem bērniem” rehabilitācijas un atbalsta centru ar plašu bezmaksas pakalpojumu klāstu.
– Īpašu uzsvaru liksim uz darba vietu nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti.
– Atbalstīsim jaunos uzņēmējus, piešķirot konkursa kārtā grantus līdz 50 000 eiro inovatīviem projektiem.
– Nodrošināsim studentus ar prakses vietām un domes speciālistu atbalstu.
– Izveidosim Jauniešu māju, kas apvienotu jauniešus no visām pilsētas skolām, ļausim viņiem pieņemt lēmumus un tādējādi iesaistīties arī pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā, lai radītu šeit tādu vidi, kādu viņi vēlas.
– Izbūvēsim piepūšamo futbola laukumu ar mākslīgo segumu 5. vidusskolas stadionā, 2 tenisa laukumus Daugavas stadionā un atklātu basketbola laukumu Stacijas ielā.
– Veidojot veselīgu vidi visos pilsētas rajonos, nodrošināsim katram iespēju nodarboties ar fizisko kultūru neatkarīgi no materiālās situētības.
– Veiksim sporta zāles “Celtnieks” Ziemeļu rajonā pilnu rekonstrukciju un nodosim šo sporta objektu kopīgai lietošanai Rēzeknes sporta biedrībām un BJSS.
– Nodrošināsim 500 000 eiro gadā pilsētas ielu ar grants segumu asfaltēšanas programmai.
– Veiksim Strādnieku šķērsielas, Ziemeļu, Liepu, Dārzu, V.Seiles, Atmodas, Dzirnavu, Blaumaņa, Stacijas, Pulkveža Brieža ielu rekonstrukciju, ievērojot vides pieejamības prasības.
– Īstenosim industriālā parka projektu Noliktavas ielā ar kopējo platību 35 ha, pielāgojot teritoriju jaunas industrijas vajadzībām un piesaistot investīcijas vairākiem simtiem labi apmaksātu darbavietu.
– Turpināsim daudzdzīvokļu namu pagalmu asfalta seguma rekonstrukcijas programmas finansēšanu, nodrošinot līdzfinansējumu visiem saņemtajiem pieteikumiem.
– Līdzfinansēsim 20% apmērā daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektus.
– Piedāvāsim rēzekniešiem zemesgabalus privātmāju būvniecībai ar gatavu infrastruktūru (asfaltētas ielas un komunikācijas) labākajās vietās pilsētā.
– Uzsāksim pašvaldības pasīvu daudzdzīvokļu īres māju būvniecības programmu, piesaistot arī privāto kapitālu.
– Turpināsim attīstīt zaļo enerģētiku, – vairāk siltumenerģijas ražosim, Centra rajonā izmantojot lēto šķeldas kurināmo.
– Sakārtosim pilsētas upei pieguļošās teritorijas Pils ielā uz leju, Pilskalnā, veidojot tur dabas parkus un pielāgojot pilsētnieku atpūtas iespējām.
– Attīstīsim tūrisma un kurortoloģijas nozari, veidojot Rēzekni par Latgales tūrisma centru.
– Attīstīsim reģionālo tūrisma klasteri un nodrošināsim 120 jaunas darba vietas šajā jomā.
– Izbūvēsim SPA viesnīcu Kovšu ezerā krastā, piedāvāsim investoriem zemesgabalus ar izdevīgiem noteikumiem viesnīcas biznesam.
– Labiekārtosim “Štalag” memoriālu Ziemeļu rajonā un gādāsim, lai tam tiek piešķirts oficiāls kara upuru apbedījuma vietas statuss.
– Palīdzēsim Rēzeknē tradicionālajām reliģiskajām konfesijām uzturēt valsts nozīmes pieminekļus, regulāri piešķirot tam finansējumu.

– Nodrošināsim visos pilsētas rajonos mūsdienīgus laukumus suņu pastaigām.