Самоуправлений выборы 2021

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Zane Vancāne 1968 Zanes mūzikas skola
2. Ivars Jurčs 1962 Tiesu administrācija Latgales apgabaltiesa
3. Valērijs Ādmidiņš 1967 SIA “LDZ apsardze” Rēzeknes apsardzes grupa
4. Edgars Šilins 1973 IK Edgara Šilina juridiskais birojs
5. Ina Tuče 1983 Biedrība „No rokas rokā”
6. Andrejs Pokuļs 1976 SIA “Rēzeknes Panorama”
7. Jūlija Bogdanova 1989 Rēzeknes pilsētas domes "Sociālais dienests". Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs
8. Laimrota Litavniece 1995 SIA Datoru tehnikas servisa centrs
9. Viktors Tihonovičs 1957 nav
10. Valērijs Panasjuks 1971 SIA „ViPelektro”
11. Inga Vēvere 1976 SIA "Lekon"
12. Gatis Stafeckis 1985 SIA "Ceļi un tilti"
13. Darija Karziņina 2001 Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledža
14. Raisa Baikova 1964 Rēzeknes 6.vidusskola
15. Jevģenijs Skritņiks 1998 Rīgas Stradiņa universitāte
16. Olita Drobiševska 1990 Biedrība "Princeses Rozes studija"
Программа партии
APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI programma

Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. Mūsu pieredze pārstāvot iedzīvotājus vairākās Latvijas novadu pašvaldībās, norāda, ka iedzīvotāju labklājības pamats ir iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.
Šobrīd Rēzeknē trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzīvotājiem un pašvaldību, tāpēc mūsu Prioritāte ir sadarbība starp Iedzīvotājiem un Domi, informācijas apmaiņas sistēmas – Iedzīvotājs – pašvaldība izveidošana, izmantojot interneta resursus un sociālos tīklus, t.i., Iedzīvotāju ideju bankas izveide pilsētā.

Kārtība. Drošība. Stabilitāte
1. Rēzeknes pilsētas ielās tiks uzstādītas videonovērošanas ierīces, primāri - mācību iestāžu tuvumā un publisko pasākumu norises vietās, kas sekmēs iedzīvotāju drošību un ierobežos narkotisko, psihotropo un citu apreibinošo vielu nelegālu izplatīšanu u.c.
2. Tiks veikti organizatoriskie un kontroles pasākumi, lai Rēzeknes pilsētas ielas būtu savlaicīgi attīrītas no sniega, lai atvieglotu un nodrošinātu operatīvā transporta, tajā skaitā ātrās medicīniskās palīdzības un apsardzes transporta, piekļuvi notikuma vietām vai apsargājamiem objektiem.
3. Tiks nodrošināta klaiņojošo savvaļas un mājas dzīvnieku savlaicīga sterilizācija, kā arī uzsākta speciālu klaiņojošo dzīvnieku mājiņu uzstādīšana.

Sports
1. Pilnveidojot sporta pasākumu nodrošinājumu pilsētā, tiks akcentētas un atbalstītas masu aktivitātes. Iespēju robežās pie dzīvojamām ēkām tiks uzstādīti āra trenažieri, uzstādīti strītbola grozi, izveidoti (vai atjaunoti) volejbola un tenisa laukumi.
2. Lai veicinātu veselīga dzīvesveida iedzīvināšanu pilsētā, par prioritātēm tiek izvirzīts: sporta pasākumu popularizācija, sporta un atpūtas pasākumu organizācija ģimenēm, bērnu sporta pasākumu organizācija.

Juridiskā sfēra.
1. Domes saistošos noteikumus ir jāpadara saprotamākus iedzīvotājiem. Plānots, ka visiem jaunizveidotiem saistošajiem noteikumiem tiks pievienoti komentāri vai skaidrojums, lai jebkurš iedzīvotājs saprastu šo noteikumu galveno būtību, izprastu savus pienākumus un tiesības.
2. Iespēju robežās pašvaldība atbildīgie darbinieki turpinās sniegt bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem juridiskajo un citos jautājumos.

Sociālā sfēra. NVO darbība
1. Tiks ieviests jauns pakalapojumu veids pensionāriem un maznodrošinātām personām – vienreiz mēnesī tiks izsniegts kupons veļas mazgāšanai un higiēnas pakalpojumu (duša, frizētava) saņemšanai, kas tiks sniegti Rēzeknes veco ļaužu pansionāta telpās, modernizējot jau pieejamo veļas mazgātvu, kā arī ierīkojot atsevišķas dušas un frizētavas telpas.
2. Nodrošināt pieejamības risinājumu izveidi invalīdiem ar funkcionāliem traucējumiem visās sabiedriskās iestādēs, sekmēt invalīdu apkalpošanas kultūras pilnveidi visās publiskajās un privātajās iestādēs, atbalstīt invalīdu kultūras, sporta un atpūtas pasākumu norisi pilsētā.
3. Organizēsim informatīvo izstādi „NVO diena Rēzeknē”. Rēzeknē darbojas daudz nevalstisko organizāciju – biedrības, nodibinājumi, kuras varētu šajā izstādē prezentēt savas darbības sfēras, idejas, mērķus, līdz ar ko iepazīstinātu Rēzeknes iedzīvotājus ar savu darbību, tādējādi iegūstot jaunus atbalstītājus, biedrus, sadarbības partnerus.

Nodarbinātība
1. Tiks izmantotas visas ES struktūrfondu iespējas, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo darbu pilsētā, dažādojot tā formas un atbalsta jomas. Būtiski uzlabojumi tiks veikti invalīdu sociālajā rehabilitācijā, maznodrošināto atbalstā u.c.
2. Tiks ieviests jauns apbalvojums – GADA UZŅĒMĒJS RĒZEKNĒ NODARBINĀTĪBAS JOMĀ”. Plānots ar naudas balvām prēmēt tos Rēzeknes uzņēmējus, kas kalendārā gada laikā būs radījuši visvairāk darba vietas Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem.

Infrastruktūra
1. Pilsētas ielu renovācija un trotuāru sakārtošana. Jāturpina uzsāktie procesi, lai atjaunotu ielu segumu tām pilsētas ielām, kuru stāvoklis ir kritisks.
2. Pašvaldības aktīvāk jāiesaistās daudzdzīvokļu māju siltināšanas procesos, jāatgriežas pie idejas par jaunas daudzdzīvokļu mājas būvniecību Rēzeknē, jāizvērtē iespējas daudzdzīvokļu namu pārveidei par sociālo dzīvokļu mājām.
3. Veiksim visas darbības, lai uzlabotu izstrādāto projektu kvalitāti.
4. Apvienība iestājas par ātrāku DEPO veikala būvniecību Rēzeknē.

KULTŪRA
1. Aktīvi atbalstīsim un piedalīsimies brīvdabas pasākumu organizēšanā.
2. Jāievieš vienota Rēzeknes pilsētas un novada kultūras - sporta klientu karti, ar kuru varēs ar atlaidi apmeklēt pasākumus gan pilsētā, gan novadā.

Mēs par pašvaldību, kas kalpo IEDZĪVOTĀJAM.