Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Lauris Pastars 1981 Preiļu novada dome
2. Raimonds Rubins 1973 Preiļu novada dome
3. Skaidrīte Žukova 1972 "Preiļu slimnīca" SIA
4. Marita Grebeža 1986 Aglonas novada dome
5. Mārīte Fokina 1983 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
6. Arnis Griboniks 1980 Lauku atbalsta dienests
7. Sintija Ančeva 1996 Preiļu novada dome, Jauniešu centrs "ČETRI"
8. Aigars Jermolajevs 1983 SIA AMIT Baltic
9. Jānis Upenieks 1983 "Inter Cars Latvija" SIA
10. Valdis Balodis 1987 Saimnieciskās darbības veicējs
11. Mairis Ormanis 1997 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
12. Ēriks Trubiņš 1972 ZS "Edem"
13. Elvīra Strautmane 1960 D.Orlova ārsta prakse
14. Intars Mežinieks 1983 Preiļu 1.pamatskola
15. Jānis Kokins 1988 Zaķumuiža ZS
16. Arkādijs Volkovs 1984 SIA Ntex
17. Žanna Silionova 1969 Preiļu novada Labklājības pārvalde
18. Andrejs Vanags 1986 SIA "Preiļu Siltums"
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Preiļu novadā, izmantos reformas radītas iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Kvalitatīva pārvaldība, sabiedrības līdzdalība un iesaiste
Mēs būsim atvērti iniciatīvām, iesaistīsim iedzīvotājus plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Ņemsim vērā atsevišķu pagastu un nevalstisko organizāciju pārstāvju prioritātes novada kopējā stratēģijā. Pašvaldības iekšējos procesos likvidēsim lieko birokrātiju un automatizēsim datu apmaiņu un analīzi. Mūsu darbību raksturos atklātība un nevainojama morālā stāja.

Uzņēmējdarbība un investīcijas
Skaidra un saprotama novada attīstības vīzija, sistemātiski sakārtota infrastruktūra un pieejami mājokļi būs pamats uzņēmējdarbības attīstībai. Attīstīsim uzņēmējdarbības vidi un būtiski palielināsim atbalstu attīstības projektiem, maksimāli veicinot sociālo uzņēmumu darbību. Sekmēsim jaunu speciālistu piesaisti novadam, paredzot mērķtiecīgu atbalstu speciālistiem profesionālās un ģimenes dzīves sakārtošanai ilgtermiņā.

Sociālais nodrošinājums
Padarīsim pieejamākus sociālos pakalpojumus pašvaldības sociāli mazaizsargātām grupām, kā arī attīstīsim un pilnveidosim jau izveidotos sociālos pakalpojumus. Saglabāsim un akcentēsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm un senioriem. Sadarbosimies ar sociālo jomu pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām.

Pieejama un iekļaujoša izglītība
Rūpēsimies, lai ikviens varētu iegūt pilnvērtīgu izglītību neatkarīgi no dzīvesvietas un bērna vajadzībām. Atbalstīsim pedagogus inovatīvu izglītības jautājumu apguvē. Veicināsim ekoklašu darbības pilnveidošanu, lai attīstītu bērnu prasmes saimniekošanai laukos.

Sakārtota un pieejama infrastruktūra
Pašvaldības budžetā prioritāri paredzēsim pašvaldības autoceļu tīkla un lietus ūdeņu noteces sistēmu sakārtošanu. Izveidosim programmu daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu sakārtošanai.

Sistematizēsim nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un uzlabosim mājokļu pieejamību iedzīvotāju piesaistīšanai. Sniegsim atbalstu un informāciju esošajiem namīpašniekiem, lai uzlabotu mājokļus un samazinātu apkures rēķinus. Nodrošināsim, ka iedzīvotājiem sniegtie pakalpojumi būs kvalitatīvi un ekonomiski pamatoti.

Sakārtosim bērnu rotaļu un atpūtas laukumus dažāda vecuma bērniem, ieviesīsim drošības risinājumus – spilgtāks apgaismojums uz pārejām, “gulošie policisti”, gājējiem nedrošākajos auto kustības posmos.

Kultūra un tūrisms
Veicināsim saturīgu kultūras pasākumu norisi kā novada centrā, tā arī lauku teritorijās.

Attīstīsim novada pievilcību, uzlabojot tūrisma atpūtas vietas pie ūdens objektiem, izveidojot jaunus ekotūrisma produktus un pakalpojumus. Veicināsim novada atpazīstamību kā galamērķi ekoloģiskā, gastronomiskā, kultūrvēstures un videi draudzīgā tūrisma cienītājiem.

Sekmēsim jauna vienotā vizuālā noformējuma un identitātes izveidošanu novadam.

Veselība un sports
Veicināsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu. Pilnveidosim rehabilitācijas pakalpojumus, sekmēsim modernāku tehnoloģiju ieviešanu veselības aprūpē, sakārtosim apkārtējo vidi ap poliklīniku un slimnīcu. Radīsim apstākļus personāla piesaistei un noturēšanai.

Veicināsim veloceliņa tīkla un veloinfrastruktūras attīstību jaunizveidojamajā novadā no pilsētas uz citām apdzīvotajām vietām. Turpināsim atjaunot sporta infrastruktūru, atbalstīsim kā profesionālās ievirzes sporta izglītības sniedzējus, tā citus interesentus, kuru mērķis ir sporta izglītība un sporta audzināšanas darbība.

Izveidosim izzinošas pastaigu takas gan atpūtai, gan aktīvai brīvā laika pavadīšanai un veselības nostiprināšanai.


Izvēlies ATTĪSTĪBU – par sakārtotu dzīves vidi, līdzvērtīgiem pakalpojumiem, sev tīkamu nodarbošanos, lai tuvāko gadu laikā novads kļūtu par ģimenei draudzīgāko novadu Latvijā!