Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Oskars Galanders 1974 Olaines novada pašvaldības dome
2. Jurijs Skubeņičs 1982 Jaunība, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
3. Artūrs Vējš 1978 Rītausma, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
4. Ervīns Lūriņš 1969 Mototrase "Olaine"
5. Sergejs Mališevs 1979 HGF Rīga SIA
6. Ainārs Brencis 1976 Biznesa augstskola Turība
7. Andis Vaičulis 1980 Ekosoft SIA
8. Aija Rituma 1962 Dardedze hologrāfija SIA
9. Ilona Drozdova 1979 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
10. Rita Jansone 1972 Olaines Kultūras centrs
11. Nataļja Matijevska 1984 VEF Baloži, dārzkopības kooperatīvā sabiedrība
12. Rita Ķepure 1982 Patērētāju tiesību aizsardzības centrs
13. Valentīna Markēviča 1962 Senson auto SIA
Программа партии
Par augstu Olaines novada dzīvotspēju!

Dzīvojam jaunos ģeopolitiskos apstākļos, kad ģeogrāfiski selektīvais vīruss ir skāris daudzas pasaules valstu valdības pieņemt lēmumus apturēt savu valstu tautsaimniecību, rosinot ievest valsti lielākos parādos. Par šiem lēmumiem jāmaksā katram Latvijas iedzīvotājam. Ieviestie ierobežojumi vairums iedzīvotājiem ir būtiski iedragājuši viņu dzīvotspēju un daudzi atrodas kritiskā finansiālā stāvoklī.

Pirmais un svarīgākais pašvaldības uzdevums ir atjaunot novada iedzīvotāju dzīvotspējas rādītājus, nepieļaut iedzīvotāju saimniecisko izputināšanu un stabilizēt novada pārvaldi un saimniecisko dzīvi.

Mēs piesakām sevi kā krīzes likvidēšanas vadītāji

Jaunajam sasaukumam ir jānāk ar krīzes likvidācijas plānu, kurā jānodrošina novada iedzīvotāji un uzņēmēji ar pašvaldības atbalstu – iepirkumos, atlaidēs, palīdzības sniegšanā, attiecībās ar valsts institūcijām.

Izbeigt attālināto politiku, kas nodrošina ierēdņiem komfortu neredzēt cilvēku ciešanas un problēmas. Kam nepieciešama palīdzība, to sniegt nekavējoties. Samazināt/apturēt birokrātiskus šķēršļus, kad runa par atbalstu iedzīvotājiem, vajadzība pēc kura radusies valsts noteikto ierobežojumu dēļ.

Likvidējot krīzes stāvokli, novada tālākajā dzīvotspējas plānošanā un konkurētspējas/atpazīstamības stiprināšanā balstīties uz šādām vērtībām: “GODĪGUMS, DROSME, ATKLĀTĪBA, ATBILDĪBA, IEDZĪVOTĀJU GRIBA – MUMS LIKUMS” un rīkoties šādos vektoros:

VIEDA, EFEKTĪVA UN ATBILDĪGA PĀRVALDE
• Skaidra vīzija, mērāmi mērķi, datos balstīti un policentriskas attīstības virzienā vērsti lēmumi
• Maksimāla ES un citu fondu izmantošana, novada budžetu lietojot kā līdzfinansējumu. PPP un investīciju izmantošana
• Starptautiskas ekonomiskās sadarbības uzsākšana
• Aktīva iedzīvotāju, īpaši jauniešu, līdzdalības iespēju palielināšana
• Datu/informācijas atklātības princips - atklāts (publicējams pēc pašu iniciatīvas atklātos, mašīnlasāmos standartos) ir viss, izņēmumi jāpamato
• NĪN samazināšana
• Pārdomāti iepirkumi
• Deputātu-divkrēšļu pārvaldes efektivitāti postošās prakses izskaušana
• Izpildvara - reāli atbildīga par neizdarībām

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Novads kā veselības jomas, ķīmijas, IT jaunuzņēmumu inkubators, vieta, kur satiekas uzņēmēji, zinātnieki, studenti, top inovācijas un produkti ar augstu pievienoto vērtību. Pašvaldība kā šādas ģenēzes katalizators un sociālo uzņēmumu atbalsts.
• Pašvaldība nekonkurē ar uzņēmēju, bet to atbalsta
• SEZ izveide
• Tirgu izveide

IZGLĪTĪBA
• Domāšanas drosmes un talantīgas domāšanas sekmēšana
• Sadarbība ar Olaines tehnoloģiju koledžu, universitātēm, zinātniekiem izglītības un mūžizglītības jomās, veidojot nākotnei gatavus augstas raudzes cilvēkus, kuri orientēsies vēl neesošās sfērās un profesijās
• Bezmaksas pārtika bērnudārzos un vispārizglītojošajās skolās visiem
• Bērnudārzi - tuvu dzīvesvietai, godīga rinda

SATIKSME
• Autoceļu tīkla pilnveidošana, padarot Olaini par lielceļu krustpunktu
• Integrēta vietējo autobusu satiksme ar Rīgu. Jāņupes-Olaines maršruts
• Park&Ride infrastruktūra (velo, elektro, auto) pie dzelzceļa stacijām
• Velo (skūteru) infrastruktūras attīstīšana

SOCIĀLĀ/KĀRTĪBAS JOMA
• Aktīva palīdzība iedzīvotāju dzīvotspējas nodrošināšanā
• Dzīvojamā fonda drošības uzlabošana un dalība jauna izveidei
• Būvvaldes fokuss uz neekspluatējamām ēkām, dzīvojamo ēku drošību un graustiem
• Dzīvnieku labturības nodrošināšana

VIDE
• Civilās aizsardzības plāna un agrīnās brīdināšanas sistēmas izstrāde, reāllaika vides monitorings.
• Birznieku apkaimes sakopšana. Izmantojot vēsturisko mantojumu un unikālo reljefu, iedibināt brīvdabas festivāla tradīciju (piemērs - Komēta) un vidi novada kopienu attīstībai!
• Efektīva mežu piesārņošanas kontrole un esošo atkritumu novākšana
• Pašvaldības zemes u.c. resursu saimnieciska izmantošana
• Meliorācijas būvju darbspējas uzlabošana un kartēšana
• Atkritumu šķirošanas veicināšana/paplašināšana

VESELĪBA/SPORTS
• Ģimenes ārstu prakses /medpunkti ārpus pilsētas
• Visām sporta aktivitātēm un veidiem - vienlīdzīgs atbalsts

AKCENTI
Medemciemā:
• Krustojuma jautājuma aktīva risināšana, tostarp līdz tuneļa izbūvei no LVC panākot pagaidu apgriešanās vietu
• Centralizētas ūdenssaimniecības infrastruktūras izveide

Jāņupē:
• Pasta/finanšu pakalpojumu pieejamība
• Pašvaldības dalības palielināšana infrastruktūrā

Olainē:
• Dzīvojamais fonds: godprātīga pārvaldīšana, OUS tarifu izvērtēšana, atbildības/atklātības ieviešana tās darbā, arī renovācijas procesā

Plašāk: https://jaunaolaine.mozello.lv
Aktualitātes: FB lapā ZZS Olainē

Kopā varam!