Самоуправлений выборы 2021

"Sadarbība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Pāvels Podļesnijs 1965 bezdarbnieks
2. Sergejs Piļščikovs 1972 SIA "Tilts
3. Nikolajs Miļkevičs 1987 SIA "Idial"
4. Edvīns Ausējs 1970 SIA"Zeiferti"
5. Alīse Miļkeviča 1994 pašnodarbināta persona
6. Vitālijs Varno 1992 SIA "Intrum Global Technologies"
7. Uldis Sokolovskis 1973 SIA "ADV"
8. Dmitrijs Osmolovskis 1952 SIA CAVERION LATVIA
9. Sintija Jeļņikova 1993 bezdarbniece
10. Artūrs Iļjins 1995 pašnodarbināta persona
11. Nelli Mirzojana 1999 SIA "Douglas Latvija"
12. Igors Matuzonis 1996 pašnodarbināta persona
13. Aleksandrs Kaļinka 1965 SIA "SKAUS"
14. Andrejs Artjomovs 1960 Olaines uzņēmēju biedrība
Программа партии
Partija “Sadarbība” iestājas par labklājību un drošību mūsu valstī, aizstāvot ģimeni un tās vērtības.
Mēs veidosim Olaines novadu par darbīgu un dzīvespriecīgu, ar jaunām darbavietām un iespējām pilnvērtīgai brīvā laika pavadīšanai. Lai novadam būtu finanšu līdzekļi attīstībai, izstrādāsim un realizēsim programmu novadā deklarēto iedzīvotāju skaita un pašvaldības ienākumu bāzes palielināšanai. Kopā ar citām pašvaldībām dialogā ar valdību aktīvāk iestāsimies par finansiālās neatkarības palielināšanu, uzstājot uz iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokļa daļas palielināšanu pašvaldībām.
Ko vēlamies paveikt?
Nodrošināsim bērnudārzu pieejamību visiem novada bērniem, jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveidei ir nepieciešama ēkas rekonstrukcija Veselības ielā 7. Bērna piedzimšanas pabalsti ir jālielina līdz minimālās algas apmēram!
Iestāsimies par pašvaldības dzīvojamā fonda izveidošanu, kas ļaus piesaistīt jaunos pedagogus skolās un bērnudārzos, kā arī risināt sociālos jautājumus. Saglabāsim paaudžu saikni un savas tradīcijas, dodot iespēju ikdienā līdzdarboties senioriem un pirmskolniekiem. Nodrošināsim apstākļus diennakts aptiekas darbam Olainē.
Panāksim komunālo maksājumu sloga samazināšanu un pašvaldības uzņēmumu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu. Kļūsim zaļāki, ieviešot atkritumu šķirošanu visā novadā un piesaistīsim finansējumu degradēto vietu revitalizācijai novadā.Turpināsim daudzīvokļu ēku siltināšanas un renovācijas projektus.
Iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus un būt mobiliem neatkarīgi no savas dzīves vietas ir jānodrošina visiem iedzīvotājiem Jāņupē, Stūnīšos, Birzniekos, Gaismās, Medemciemā, Ezītī, Kalmēs, Lubaušos, Pēterniekos.
Lai to paveiktu, būsim aktīvi un izlēmīgi sava novada iedzīvotāju interešu aizstāvībai – veidosim ciešāku sadarbību ar valsts institūcijām un blakus esošajām pašvaldībām infrastruktūras uzlabošanā un sabiedriskā transporta organizēšanā. Sadarbībā ar Latvijas dzelzceļu panāksim labiekārtotu un ar videonovērošanu aprīkotu autostāvvietu un velo stāvvietu ierīkošanu pie dzelzceļa stacijām novadā. Atbalstīsim velo infrastruktūras attīstību novadā un ar kaimiņu novadiem.
Panāksim asfaltēta ceļa savienojuma posmā Grēnes – vecā Jelgavas šoseja izbūvi, nodrošinot izbraukšanu uz A8 un apvadceļa krustojuma pārvadu. Iestāsimies par valsts finansēta divlīmeņa ceļa pārvada celtniecību pie Medemciema.
Sadarbībā ar uzņēmējiem un kaimiņu pašvaldībām vasaras sezonā nodrošināsim tiešo autobusa brīvdienu maršrutu Olaines iedzīvotāju nokļūšanai Jūrmalā.
Azartspēles degradē cilvēka personību un sagrauj ģimenes, tāpēc ierobežosim azartspēļu izplatību novadā, nepieļausim jaunu spēļu ellīšu izveidošanu.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides jāpiemēro plašākam iedzīvotāju lokam, attīstīsim dārzkopības sabiedrību ciematu infrastruktūru, tostarp ūdensapgādes un meliorācijas projektu realizācija Medemciemā un Grēnēs.
Aktīvi iesaistot jauniešus sporta un kultūras aktivitātēs, veicināsim kultūras tradīciju saglabāšanu un starpkultūru dialogu.
Sadarbībā ar novada uzņēmējiem nodrošināsim iespējas jauniešu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā. Brīvs un pieejams WiFi tīkls ne tikai skolās un pašvaldības iestādēs, bet arī parkos un atpūtas vietās.
Attīstīsim jau esošās peldvietu teritorijas un palielināsim labiekārtotu atpūtas vietu skaitu. Izveidosim apgaismotu distanču slēpošanas trasi Olaines Mežaparkā, izbūvēsim drošu pacēlāju bērniem un snovborda trasi pilsētas slēpošanas kalniņā. Tūrisma veicināšanai un novada popularizēšanai atjaunosim aizmirstās gadatirgu tradīcijas, piesaistīsim finansējumu šaursliežu bānīša tūrisma maršrutam Cenas tīrelī.
Mēs atbalstīsim uzņēmējus, kas rada jaunas darba vietas novadā un realizēsim pasākumus rūpnieciskās zonas attīstībai un investoru piesaistei. Mazajam biznesam un mājražotājiem ir jānodrošina telpas ražošanas uzsākšanai. Uzņēmējdarbības attīstībai izmantosim visas priekšrocības, kuras var sniegt Rail Baltica šķērsojums novada teritorijā.