Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Agris Zanders 1973 ZS "Cērpas"
2. Māris Vanags 1970 Olaines novada dome
3. Sandris Kalniņš 1972 Olaines novada dome
4. Ilmārs Jargans 1966 Rīgas 14. vidusskola
5. Svetlana Zeiliša 1977 SIA "Mejertrans"
6. Ainārs Viļumsons 1973 KS "Rīts"
7. Jānis Pumpurs 1969 SIA "JS serviss"
8. Modris Jurševics 1965 SIA "Ekoēra"
9. Andris Strazds 1968 SIA "Bassoner"
10. Iveta Šampāne 1976 SIA "Charlot LV"
11. Aigars Eglītis 1982 AS "Olainfarm"
12. Armands Romanovs 1971 SIA "Solero"
13. Andrejs Greidāns 1958 SIA "Pirmas"
14. Arnis Nagliņš 1962 SIA "Avesco"
15. Deivids Mihailovs 2000 SIA "NIC OZOLS"
16. Normunds Brakšs 1970 SIA "Norbaltik"
17. Svetlana Munkači 1978 Mājsaimniece
18. Helmuts Sarva 1993 VAS "Latvijas pasts"
Программа партии
Cienījamie Olaines novada iedzīvotāji!

Stipra valsts sākas ar stipriem cilvēkiem, laimīgām ģimenēm un kopīgiem, sasniedzamiem mērķiem. Kārtība valstī sākas ar sakārtotu savu pagalmu, tuvāko apkārtni, novadu.
Mēs, Nacionālās apvienības ”Visu Latvijai!”-„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” Olaines nodaļas deputātu kandidāti, esam par godīgu, atklātu un profesionālu mūsu novada pārvaldību.
Tāpēc lūdzam jūsu atbalstu, lai varētu strādāt jums, Olaines novadam un Latvijai!

ATKLĀTĪBA UN GODĪGUMS
Olaines novada sekmīgu attīstību nodrošināsim, izveidojot profesionālu, atklātu un katram novada iedzīvotājam pieejamu novada pārvaldi.
Nodrošināsim sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, organizējot iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas, deputātu un domes darbinieku tikšanos ar iedzīvotājiem.
Nodrošināsim savlaicīgu informācijas pieejamību par aktualitātēm pašvaldībā, skaidrosim lēmumu pamatojumu un sadarbosimies ar plašsaziņas līdzekļiem.

DARBS UN DROŠĪBA
Olaine ir īpaša vieta. Daudznacionāla, bet bez nacionālām nesaskaņām. Tikai pusgadsimtu veca. Kompakta. Olainē dzīvo daudz kvalificētu speciālistu, kas līdzšinējo sava darba mūžu ir veltījuši šauri specializētam darbam. Un gandrīz visu iedzīvotāju labklājība un pat pakalpojumu infrastruktūra ir atkarīga no dažiem, pat Latvijas mērogā stratēģiski nozīmīgiem uzņēmumiem, tādiem, kā AS “Olainfarm”.
Tāpēc mēs nevaram pieļaut, ka atsevišķu īpašnieku nesaskaņas izposta ekonomisko pamatu daudzām mūsu novada iedzīvotāju ģimenēm.
Domes deputāti nevar tieši iejaukties privātajā biznesā, bet var organizēt starpniecību sarunās, uzraudzīt, lai saimniekošana notiktu uzņēmuma ilgtspējas un darbinieku interesēs un nepieļautu uzņēmuma slēgšanu, pārdošanu pa daļām, pārcelšanu uz citu vietu.
Cilvēkiem darbaspējīgā vecumā izšķiroši svarīgi ir nopelnīt cienīgu atalgojumu jēgpilnā darbā un dzīvot ar pārliecību par nākotni. Tāpēc mums nozīmīgs ir katrs uzņēmums. Mēs turpināsim veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu infrastruktūru, veidosim atbalsta programmas biznesa uzsācējiem, tostarp, nodrošināsim kvalitatīvas konsultācijas par pieejamajiem fondiem.
Savukārt par bērniem, senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām turpināsim rūpēties mēs, arvien palielinot pieejamo sociālo pakalpojumu klāstu un apjomu.
Pirmajā vietā vienmēr būs bērni un viņu vajadzības, laba izglītība, viss nepieciešamais mācību procesa nodrošināšanai un veselīga vide. Tāpēc mēs nodrošināsim maksimālu atbalstu ģimenēm ar bērniem, iespējas saņemt izglītību pienācīgā līmenī neatkarīgi no tā, kāda mācību forma būs jāīsteno – klātiene, tālmācība vai kombinēta.
Visiem mazajiem Olaines novada iedzīvotājiem ir jābūt pieejamai vietai pašvaldības vai privātā pirmsskolas izglītības iestādē, vai aukles pakalpojumiem.

EKOLOĢIJA UN ILGTSPĒJA
Olaines novads ir bagāts ar mežiem, purviem, pastaigu, sēņošanas un ogošanas vietām. Tomēr neskartās dabas teritorijas tieši pēdējo gadu laikā strauji sarūk nesaudzīgas mežizstrādes un intensīvās lauksaimniecības dēļ.
Novadā ir palikušas arī degradētas un piesārņotas teritorijas, kas nodara kaitējumu videi un cilvēkiem. Tādēļ, kamēr vēl ir pieejami Eiropas līdzekļi, bez kavēšanās jāveic piesārņoto vietu attīrīšana un degradēto teritoriju rekultivācija.
Ievērojot tuvumu galvaspilsētai, jāatbalsta tās saimniecības, kas izmanto dabai draudzīgas metodes, pamatdarbību apvieno ar ekotūrismu, ģimeņu ekskursijām, ievieš dažādību mūsu novada lauku teritorijā.
Pašvaldības iepirkumu konkursos jādod priekšroka vietējiem ražotājiem un “zaļajam iepirkumam”.
Apdzīvotajās vietās, kas radušās no kādreizējiem dārzkopības kooperatīviem, jāuzlabo komunālo pakalpojumu pieejamība, ceļu infrastruktūra, lai tur dzīvojošie nejustos aizmirsti un būtu motivēti deklarēt savu dzīvesvietu mūsu novadā.

Olaines novada labklājība ir mūsu pašu rokās!