Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas Krievu savienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Vurčs 1983 SIA VURCS
2. Valerijs Serbejs 1983 Smartshop SIA
3. Vika Osipoviča 1997 SIA’’Printful’’
4. Anna Fonika 1980 SIA Fonika
5. Aleksejs Račko 1981 SIA “Ceļu Tīkli”
6. Andrejs Terentjevs 1980 TUV RHEILAND
7. Julianna Matašova 1981 SIA MedProf
8. Irina Dviļa 1984 SIA Ceļu Tīkli
9. Andrejs Lukaševics 1982 VAS "LDz" Energodispečeru grupa
10. Vadims Vasiļjevs 1982 pašnodarbinātais
11. Kristina Pačepko 1981 SIA "RENICO Baltikum"
12. Svetlana Ļihina 1976 Skaistumkopšanas salons Friko
13. Jevgeņijs Ivanovs 1990 bezdarbnieks
14. Pāvels Viļums 1987 Wolt Latvia
15. Kristīna Koniševska 1989 Smartshop SIA
Программа партии
Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Olaines novadā par labu visiem novada iedzīvotājiem, lai saglabāt un attīstīt labāko un atrisināt esošās problēmas.

Mūsu darbības principi:

- caurredzamība, godīgums, profesionālisms, pašvaldības līdzekļu lietderīga izlietošana.

Mēs esam par katra Olaines novada iedzīvotāja tiesībām dzīvot ekoloģiski labvēlīgā vidē un labiekārtotā mājoklī, atrasties likuma un tiesībsargājošo struktūru aizsardzībā, tikt informētam par novada Domes un pašvaldības uzņēmumu darbību, piedalīties pilsētas varas institūciju lēmumu apspriešanā un pieņemšanā.

Mēs esam par solidaritāti sabiedrībā, par vienlīdzīgu attieksmi pret visiem mūsu novada iedzīvotājiem, neatkarīgi no viņu tautības, dzimtās valodas un sociālā stāvokļa.

Novada infrastruktūras attīstība, iedzīvotāju līdzdalība novada pārvaldē un vides aizsardzība:

- samazināsim ūdensapgādes, kanalizācijas un apkures tarifus;
- pakalpojumu kvalitātei un to pieejamībai Olaines novada iedzīvotājiem jākļūst par A/S OUS galveno prioritāti;
- nodrošināsim, lai A/S OUS regulāri veiktu komunālo maksājumu skaidrojumu pa pozīcijām;
- nepieļausim A/S “Olaines ūdens un siltums” privatizāciju;
- uzbūvēsim otru pievadcelu Olaines pilsētai;
- pēc Olaines novada iedzīvotāju pieprasījumiem iekārtosim papildu stāvvietas pie daudzstāvu mājām;
- ierīkosim papildu automobiļu stāvvietas pie bērnudārziem;
- labiekārtosim teritoriju pie pilsētas kanāla, izveidojot atpūtas zonu;
- pārbūvēsim esošo slēpošanas kalnu, izveidojot vasaras un ziemas slidkalniņu;
- pie Olaines Mežaparka izveidosim purva takas un novērošanas torni;
- nodrošināsim ”Naftas bāzes” karjera teritorijas labiekārtošanu;


Stradājot novadnieku labā, mēs:

- nodrošināsim juridiskās konsultācijas novada iedzīvotājiem par jautājumiem, kuri skar pašvaldības funkcijas;
- nodrošināsim konsultācijas par ES atbalsta programmām, par dalību tajās un par iespējām pretendēt uz ES fondu līdzfinansējumu;
- nodrošināsim komunikāciju ar iedzīvotajiem latviešu, krievu un angļu valodā novada portālā; garantējam pašvaldības atsaucīgo reakciju uz iedzīvotāju ierosinājumiem, kas ienāk atsauksmju veidā pašvaldības tīmekļa vietnē;
- organizēsim diennakts gaisa piesārņojuma monitoringu novadā un nodrošināsim pieeju šiem datiem reālā laika režīmā;

- izveidosim Olaines novadā Startapu centru, lai sniegtu atbalstu jaunajiem uzņēmējiem, īpaši ķīmijas tehnoloģijā, farmācijā un IT-tehnoloģijās, piesaistīsim investīcijas un līdzfinansējumu no Latvijas un ārvalstīm;
- organizēsim sadarbību ar Eiropas reģioniem, kur pie varas atrodas Eiropas Brīvās alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartijas) dalīborganizācijas;
- nodrošināsim pašvaldības policistu gājēju patrulēšanu pilsētas ielās;
- ar Eiropas fondu atbalstu organizēsim rehabilitācijas programmas personām ar alkohola, narkotiku un azartspēļu atkarību;
- turpināsim videonovērošanas kameru uzstādīšanu novada rūpju vietas;
- likvidēsim nelegālā alkohola tirdzniecības vietas;
- pārcelsim no pilsētas centra metadona izsniegšanas punktu;
- labiekārtosim Olaines 2. vidusskolas futbola laukumu;
- saglabāsim un attīstīsim mazākumtautību izglītības programmas izglītības iestādēs;
- nodrošināsim interaktīvo mācību līdzekļu izstrādāšanu latviešu un krievu valodā;
- nodrošināsim bezmaksas latviešu valodas kursus, sniegsim atbalstu arī nepilsoņu naturalizācijai;
- ieviesīsim jaunu sociālās palīdzības principu: nevis trūcīgie nāk pēc palīdzības, bet palīdzība nāk pie trūcīgajiem;
- paaugstināsim stipendijas Olaines novada skolu skolēniem, nodrošināsim stipendijas labākajiem studentiem;

LKS ir partija, kas nav bijusi iesaistīta nevienā korupcijas skandālā, un daudzus gadus ir veiksmīgi cīnījusies par Latvijas iedzīvotāju tiesībām un brīvībām.

Mēs lepojamies, ka Olaines novadā attīstās ražošanas nozare! Mēs panāksim, lai novadā tiek nodrošināta veselīga vide, lai katrs novadnieks varētu lepoties ar kultūras un izglītības attīstību! Vēlētāj, nāc talkā!