Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raimonds Pabrieža 1988 SIA Fast Break
2. Roberts Sīlis 1997 Pašnodarbinātais
3. Artūrs Dzenis 1988 SIA "Oxygen Design"
4. Signe Klusa 1990 Satiksmes ministrija
5. Aleksejs Solovjovs 1995 Biedrība "RAGS-BB"
6. Inese Lipska 1979 IK Lerigo
7. Liene Griķīte 1997 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
8. Jānis Zālītis 1976 Svētā Lūkas atbalsta biedrība
9. Edgars Mežeckis 1973 SIA TECHNOHANSA BUILD
10. Kaspars Mudelis 1986 SIA "IIZI Brokers"
11. Toms Dāle 1990 SIA Tredex
12. Raimonds Zemzāle 1991 SIA "LIVETTA"
13. Agija Līkā 1994 Mājsaimniece
14. Elvis Lapiņš 1997 Ogres Basketbola skola
15. Toms Vilciņš 1992 Pašnodarbinātais
Программа партии
Partijas “KPV LV” Ogre novada deputātu kandidātu – Par Cilvēcīgu Latviju
Vēlēšanu programma

Ogres novads kā Vidzemes reģiona ietekmes un attīstības centrs! Vēlamies uz šādu rezultātu virzīt novada attīstību un veidot to autonomu un ar spēju sevi atražot.
Redzam daudz darba ārpus novada centra, ir jāveido būtiski vienojoša infrastruktūra un komunikācija ar visiem novada iedzīvotājiem. Pieprasījums pēc pašvaldības atbalsta aug strauji, un piedāvātajam pakalpojumu klāstam un atbalstam jaunapvienotajā novadā ir nepieciešami būtiski papildinājumi.

Vēlamies organizēt novada attīstību galvenokārt novada iedzīvotāja vajadzībām. Redzam stratēģiski nepieciešamus uzlabojumus satiksmes un sociālās aprūpes infrastruktūrās, lai pilnvērtīgi un efektīvi sniegtu atbalstu apvienotajam Ogres novadam.

PRIORITĀTES

Izglītība un kultūra:
- Saglabāt Ogres novada kultūrvēsturisko mantojumu;
- Motivēt amatieru kolektīvu profesionālo attīstību;
- Attīstīt mūža izglītības programmas visā novadā;
- Izveidot autonomu 1. profesionālās un augstākās izglītības programmu Ogres novadā, sadarbībā ar jau esošām augstākās izglītības iestādēm;
- Veicināt inovācijas un modernizācijas izglītības programmās;
- Veicināt pirmsskolas iestāžu izveidi visā Ogres novadā;
- Paplašināt interešu izglītības piedāvājumu pagastos gan jauniešiem, gan senioriem;
- Izveidot interešu un aktivitāšu centrus pagastos.

Veselība un sociālā aprūpe:
- Veidot godprātīgu, vienkāršu un pieejamu komunikāciju ar pakalpojuma sniedzējiem;
- Informēt par pieejamajiem pakalpojumiem un atvieglot to pieteikumu procesu;
- Izveidot kvalitatīvu un visaptverošu Ogres novada medicīnas pakalpojumu tīklu;
- Optimizēt sociālā dienesta ēkas pielietojumu;
- Izveidot jauniešu un senioru savstarpējās integrācijas programmu novados.

Pārvalde:
- Veidot saimnieciskus publisko iepirkumu konkursus, kā arī stingri kontrolēt to izpildi;
- Sniegt saprotamas atskaites par pašvaldības iepirkumiem un projektiem;
- Veikt stingrāku kontroli pār noslēgtajām saistībām, it īpaši būvniecības darbiem.

Ogres novads ir bagāts ar veiksmīgiem profesionāļiem un sportistiem. Tomēr nozares strauji augošajai attīstībai nepieciešams lielāks atbalsts. Redzam atslēgas instrumentu novada identitātes stiprināšanai. Nepieciešami uzlabojumui sporta infrastruktūrā un atbalsta programmās, kā arī būtiskās sporta darbības specifikas izpratnē.
Sports un aktīvā atpūta:
- Rīkot konsultācijas ar sabiedrības, speciālistu un biedrību pārstāvjiem dažādu problēmu definēšanā;
- Veidot novadu iekļaujošu, mērķtiecīgu sporta un aktīvās atpūtas attīstības un pilnveidošanas programmu;
- Attīstīt āra sporta laukumus visā Ogres novadā t.sk maziem bērniem;
- Vairot atbalstu jaunām sporta disciplīnām, komandām un individuālajiem sporta veidiem;
- Attīstīstīt ziemas sporta distanču prestižu un atbalstu Ogres novadā;
- Sakārtot Ikšķiles stadionu;
- Veidot inventāra nodrošināšanas atbalsta programmu bērniem, kam tas nepieciešams;
- Atbalstīt sporta medicīnas izaugsmi novadā.

Atbalstot veselīgu dzīvesveidu un veidojot ciešāku novada trasnporta tīklu, veidosim ilgtermiņa attīstības projektu, ar mērķi ierīkot gājējiem un riteņbraucējiem piemērotus ceļa posmus. Vienosim visus novada ciemus un pilsētas.
Transports:
- Savienot apvienoto novadu ar esošo ceļu intrastruktūru;
- Uzlabot ciemu vienojošo ceļu kvalitāti;
- Izveidot vienotu un ērtu novada sabiedriskā transporta tīklu;
- Ierīkot ērtas papildu autostāvvietas novada centros.

Drošība:
- Sistemātiski izveidot vienotu video novērošanas kameru tīklu visā novadā;
- Stiprināt Pašvaldības policiju, veidojot jaunas nodaļas novadā;
- Paplašināsim apgaismojuma infrastruktūru.

Uzņēmējdarbība;
- Pārskatīt un uzlabot atvieglojumu sistēmas uzņēmējiem;
- Veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu vidi;
- Uzklausot uzņēmējus, risināsim darba spēka trūkuma problemātiku;
- Veidot konkurētspējīgu darba vidi;
- Papildināt jauniešu vasaras darbu klāstu.

Mājokļa apsaimniekošana:
- Ieviest nodokļa atlaides vienīgajam īpašumam 50% apmērā;
- Uzņemties lielāku atbildību par kapitālsabiedrību sniegto pakalpojumu kvalitāti;
- Veidot atbalsta programmas savu biedrību un apsaimniekošanu infrastruktūras izveidē;
- Motivēt esošo iekšpagalmu kvalitātes uzlabošanu.

Vides attīstība:
- Plānveidīgi labiekārtot un paplašināt vides aktivitāšu un zaļās atpūtas vietas;
- Izbūvēt nepieciešamo zivju ceļu pie Ogres HES.

Veidosim cilvēcīgu komunikāciju, veicināsim pašvaldības attieksmes un profesionalitātes attīstību, kā arī vienkāršosim pieteikumu procesu pakalpojumu saņemšanai, izskaužot nesaimniecisku birokrātiju.