Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1987

Гражданство: Latvija

Место жительства: Ogres novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Turpināt strādāt, atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radīt labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai, kā arī sniegt praktisku atbalstu organizatorisko prasmju attīstībā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Vēlos, lai jaunieši būtu viena no svarīgākajām pašvaldības prioritātēm, jo ieguldot jauniešu izaugsmē un iesaistot tos dažādu jomu praktizēšanā, mēs veidosim līdzatbildīgāku sabiedrību! Vēlos atbalstīt kultūras jomu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Vēlos atbalstīt Ogres jauniešu mājas izveidi, kura spētu iedvesmot darīt un pilnveidot sevi ikvienam jaunietim novadā, kā arī vēlos, lai tiktu labiekārtots Jumpravas estrādes parks un atjaunota Jumpravas estrāde.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Daugavpils Universitāte 2012 Mākslas projektu vadītājs
Augstākā Daugavpils Universitāte 2014 Profesinālais maģistra grāds starpkultūru attiecībās un starpkultūru attiecību menedžera kvalifikācija
Место работы Должность
Ogres novada izglītības pārvalde Jaunatnes lietu speciālists