Самоуправлений выборы 2021

Jaunā Saskaņa

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kristaps Rullis 1984 pašnodarbināts
2. Romans Samuļs 1985 Laikraksts "Cīņa"
Программа партии
Mūsu mērķis ir nodrošināt Ogres novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības pārvaldē,balstoties
Uz demokrātiskuma, godīguma un taisnīguma principu ievērošanu,ņemotvērā novada kultūras
Un vēstures mantojumu,Ja iegūsim vēlētāju pietiekamu atbalstu,apsolām sniegt savu
Ieguldījumu novada attīstībā,strādājot saimnieciski,atbildīgi un profesionāli. Pieņemsim
Politiskus lēmumus Par atlaižu politiku nekustamā īpašuma nodokļa iekasēšanā. Par jaunu
Mājokļu būvniecības politiku.Par zema algojuma paaugstināšanas politiku strādājošajiem
Darbiniekiem novadā. Par sociālā dienesta darba attīstības stratēģijas izstrādi.Novada
Infrastruktūra iekšpagalmu cietāseguma uzturēšana kartibā un labošana ,kā arī lauku reģionos
Piekļuves ceļu uzturēšana kā arī gājēju celiņu ierīkošanu,iekšpagalmu sakārtošanu.Veicināsim
Ēku pieslēgšanu pie ūdens,kanalizācijas kopējās sistēmas .Plānosim lielāku pašvaldības
Līdzfinansējumu dzīvojamo māju siltināšanā. Piesaistīsim līdzekļus vismaz viena īres nama
Būvēšanai pilsētā.Sadarbībā ar daudzdzīvokļumāju vecākajiem uzraudzīsim apsaimniekotāju
Naudas līdzekļu izlietojumu.Attīstīsim vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem,
Māmiņām ar bērnuratiņiem.Attīstīsim dalītoatkritumu savākšanu novadā.Ģimene,bērni
Attīstīsim audžu-ģimeņu kustību novadā,izstrādāsim bērnu tiesību aizsardzībasundaudz-bērnu
Ģimeņu atbalsta programmas.Vasarās organizēsim darbu jauniešiem,nometnes bērniem.
Atbalstīsim un novērtēsim brīvprātīgo darbu.Plānosim senioru dienas atpūtas centru
izveidošanu.Iesaistīsim novada iedzīvotājus pašvaldības lēmumu pieņemšanā,izzināsim
iedzīvotāju viedokļus.Izglītība,kultūra,uzturēsim skolas un bērnudārzus labā tehniskā stāvoklī.
Atbalstīsim tradīciju pasākumu organizēšanu.Atbalstīsim zaļās enerģijas ieguvi lauku viensētās
Un mājsaimniecībās.