Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Darja Cvetkova 1985 Babītes novada pašvaldība
2. Andrejs Kirillovs 1968 Mārupes Novada Pašvaldība
3. Jevgēnijs Jemeļjanovs 1981 JEMEL SIA
4. Aleksandrs Mihailovs 1953 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
5. Maija Titava 1988 Latvijas Republikas Saeima
6. Juris Ivanovs 1968 Bezdarbnieks
7. Jeļena Jakovļeva 1984 Sanatorija JANTARNIJ BEREG
Программа партии
ATJAUNOTIES UN AUGT - "SASKAŅAS" PIEDĀVĀJUMS MĀRUPES NOVADAM

Šobrīd Latvija piedzīvo smagāko krīzi valsts jaunākajā vēsturē. Tā spilgti izgaismo visas mūsu valsts vājās vietas un prasa neatliekamu, izlēmīgu rīcību, lai pārvarētu nogurumu un vilšanās noskaņojumu sabiedrībā un izvestu valsti no krīzes. Latvijai ir vajadzīgi stipri novadi, lai kopā pārvarētu šo sarežģīto laiku. Mēs piedāvājam vīziju – par stipru un attīstītu Mārupes novadu!

Mārupei vajag jaunu sākumu.

Mārupei – izaugsmi!

Mārupē - demokrātiju, īstu tautas varu.

Saskaņu, cieņu un vienlīdzību.

30 gadu laikā kopš Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas valsts vara nemainīgi ir bijusi labēji konservatīva, tā stagnē, nepieļaujot ideju un piedāvājumu godīgu konkurenci. Tā radījusi un uztur mītu par "svešajiem", valstij nelojāliem politiskajiem spēkiem, tā novilkusi "sarkanās līnijas" starp saviem pilsoņiem. Tas ir strupceļš.

Nevienu krīzi nevar uzveikt sašķelta sabiedrība. Ir jāpārrauj "sarkanās līnijas", kas mākslīgi un pazemojoši šķeļ Latvijas tautu. Tās ir važas, kas neļauj mūsu valstij izmantot visu savu cilvēku potenciālu un attīstīties.

Jau vairāk kā gadu, būdami Babītes novada vadībā un strādājot Mārupes novada domē, esam pieradījuši, ka, tikai apvienojot visu politisko partiju spēkus, var realizēt nopietnas pārmaiņas novadā. Šī gada laikā esam palielinājuši sociālo pakalpojumu grozu, esam pieņēmuši lēmumus par jaunā bērnu dārza būvniecību Babītes novadā, kas ļaus būtiski samazināt rindas uz pirmsskolas izglītības iestādēm, uzsākām arī skolas stadiona rekonstrukciju, kā arī vienojāmies par aizdevuma izsniegšanu no valsts kases vairāku ielu rekonstrukcijas darbiem. Tika uzsākta arī atpūtas vietu labiekārtošana un vairāku nozīmīgu infrastruktūras objektu realizācija.
Esam gatavi tikpat sekmīgi strādāt apvienotā Mārupes novada iedzīvotāju labā. Uzskatām, ka ir pienācis laiks restartēt Mārupes novadu!
Lai to paveiktu -
1. Jāsaglabā abu apvienojamo novadu identitāte, izveidojot priekšnosacījumus visa jaunā novada vienmērīgai teritorijas attīstībai. Nedrīkst turpināt līdzšinējo praksi – tikai dažu apdzīvoto vietu strauju attīstību un pārējo ciemu atstāšanu novārtā.
2. Pašvaldības vadībai ir jārada priekšnosacījumi, lai iedzīvotāji vairāk uzticētos vietējai varai un ierēdņiem, jo pašvaldības moto jābūt -“Strādāt cilvēkiem!”, nevis - otrādi.
3. Mārupieši uzskata, ka tiem nav pieejams pat minimālais ikdienas medicīnas pakalpojumu grozs. Ir jārada priekšnosacījumi, lai ārstniecības iestādes būtu ieinteresētas ienākt un/vai paplašināties Mārupes novadā. Pašvaldībai vajadzētu palīdzēt veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ar telpu pieejamību, piešķirot nodokļu atvieglojumus, iesaistoties pārrunās ar Nacionālo veselības dienestu par kvotu piešķiršanu, lai medicīnas pakalpojumi kļūtu pieejamāki plašām iedzīvotāju kategorijām jaunajā novadā.
4. Sociālajai politikai jābūt tādai, lai katrs novada iedzīvotājs justos piederīgs un svarīgs savam novadam. Jāmazina atstumtības sajūta cilvēkiem, kuriem nepieciešama sociālā palīdzība, jo prasīt pabalstus, nonākot krīzes situācijā, nav apkaunojoši, bet gan tikai normāli.
5. Jāpaplašina esošā sabiedriskā transporta maršrutu karte, savienojot Babīti ar Mārupi, Lapsu ciemu ar Piņķiem, Spuņciemu ar Piņķiem un Mārupi.
6. Pašvaldībai ir jāattīsta un jāstimulē bērnu un pusaudžu aktivitāšu pieejamība vienmērīgi visā novadā teritorijā, būvējot bērnu dārzus un skolas, sporta laukumus (ar PUMPTRACK un skrituļslidu trasēm) un modernus bērnu rotaļlaukumus. Neskatoties uz nelielu audzēkņu skaitu, uzskatām, ka ir jāsaglabā Salas sākumskola! Vienlaikus ir jāattīsta jau esošie sporta objekti – BMX trase, Mārupes ledus halle, Babītes sporta komplekss, Salas sporta komplekss.
7. Pašvaldībai jānodrošina komunālās saimniecības pakalpojumu kvalitāte, optimizācija un pieejamība visā novada teritorijā. Jāuzlabo dzeramā ūdens kvalitāte, īpaši Babītes, Mārupes, Vētras, Tīraines ciemos. Jaunus komunālo pakalpojumu un ūdenssaimniecības pieslēgumus veidot uz iedzīvotājiem draudzīgiem nosacījumiem, izmantojot atvieglojumus. Uzskatām, ka ir nepieciešams pabeigt daudzdzīvokļu māju pieslēgšanu pie gāzes vada Tīraines ciematā.
8. Pašvaldībai ir jāiesaistās dzīvojamā fonda renovācijas veicināšanā, paredzot līdzfinansējumu renovācijas projektu izstrādei un sniedzot juridisko palīdzību tām daudzdzīvokļu mājām, kuras ir pieņēmušas lēmumu veikt siltināšanas darbus.
9. Jāveicina uzņēmējdarbības vides un infrastruktūras attīstība, sniedzot atbalstu uzņēmējiem, investoriem.

Visu šo mēs spēsim paveikt, ja strādāsim kopā Mārupes novadam!