Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Lāsma Luksa 1985 VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”
2. Nauris Metnieks 1986 SIA LSA UP
3. Elīna Jansone 1980 Biedrība “Mārupes Nākotnei”
4. Andris Zariņš 1967 Landguth Heimtiernahrung GmbH
5. Laura Seļicka 1987 SIA Kreiss
6. Normunds Puzuks 1968 SIA “AEG PROJEKTU BIROJS”
7. Sanita Dzenīte 1981 Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"
8. Ģirts Upenieks 1970 SIA ASI CARGO
9. Ērika Čeirāne 1985 SIA "CCC Riga Digital Services"
10. Brunis Mārtiņš Ķibilds 2000 SIA Rimi Latvia
11. Artūrs Kramiņš 1988 SIA “SPB RUN”
12. Edgars Jansons 1971 Mārupes novada dome
Программа партии
Mēs, PROGRESĪVIE, esam par katru iedzīvotāju Mārupes/Babītes novadā!

Par sava darba galvenajiem uzdevumiem uzskatām novada infrastruktūras attīstību, kur katram iedzīvotājam ir pieejami sociālie un medicīniskie pakalpojumi, kur izglītība un kultūra rada vidi iedzīvotāju personīgajai izaugsmei un labklājībai. Maksimāli rūpēsimies par dabas vērtību saglabāšanu, mazinot piesārņojumu un veicinot videi draudzīgu un veselīgu dzīvesveidu. Veidosim caurspīdīgu un efektīvu pārvaldi, operatīvu un ciešāku komunikāciju starp pašvaldību un iedzīvotājiem, veicinot iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada aktuālu un svarīgu jautājumu izlemšanā, biežāk organizējot publiskās apspriešanas un nodrošinot iespējas izteikt priekšlikumus.

MŪSU VĒRTĪBAS

Atbildīga, atklāta un pārdomāta PĀRVALDĪBA. Mēs būsim atvērti vietējo kopienu iniciatīvām, ļaujot iesaistīties svarīgu lēmumu pieņemšanā. Novadam viena administratīvā centra vietā būs vairāki.

Attīstīta un zaļa VIDE. Mēs redzam Mārupi zaļāku: ir vairāk koku, pastaigu taku, bērnu laukumu. Gādāsim par bērniem draudzīgu drošu vidi, kur publiskās vietās būs brīvi pieejams tīrs dzeramais ūdens. Ar zaļām tehnoloģijām mazināsim gaisa piesārņojumu. Būs ērti un izdevīgi šķirot iepakojumu un bioloģiskos atkritumus gan pagalmos, gan apkaimēs.

MOBILITĀTE – ērta, ātra un ekoloģiska pārvietošanās. Ceļu infrastruktūras attīstībā galveno lomu piešķirsim māmiņām ar ratiņiem, velobraucējiem un sabiedriskajam transportam. Attīstīsim jaunus sabiedriskā transporta maršrutus, savienojot novadu ar Rīgu un citām Pierīgas pašvaldībām, padarot sabiedrisko transporta sistēmu pievilcīgāku. Ieviesīsim ekoloģiska sabiedriskā transporta sistēmu novadā, lai atvieglotu iedzīvotāju pārvietošanos novada teritorijā un nokļūšanu tādos galamērķos kā bibliotēka, skola, ģimenes ārsts, dzelzceļa stacija, pie kuras būs iespēja novietot savu velo un auto stāvparkos.

Kvalitatīva un iekļaujoša IZGLĪTĪBA katram bērnam. Panāksim, lai ikvienam novada bērnam no pusotra gada vecuma būtu pieejama vieta pašvaldības bērnudārzā. Taisnīgi līdzfinansēti tiks arī privātie bērnudārzi. Visās skolās no pirmās klases varēs apgūt vismaz vienu svešvalodu, robotiku, dabaszinātnes un citu interešu izglītību. Jau no pirmskolas izglītības programmā iekļausim emocionālās veselības mācību, kurās bērni mācīsies līdzcietību, prasmi pazīt savas emocijas, mobingu, emocionālo vardarbību. Palīdzēsim bērniem būt iejūtīgiem pret līdzcilvēkiem un vienam pret otru. Pedagogiem un atbalsta personālam nodrošināsim kvalitatīvu atbalsta programmu mentālās veselības stiprināšanai, veicinot viņu iekšējo resursu atjaunošanos. Mācību iestāžu ēdienkarte atbildīs veselīga uztura priekšnoteikumiem, bērniem ar īpašām prasībām būs nodrošināta atbilstoša ēdienkarte, vienlaicīgi izglītojot skolēnus un ģimenes par pārtikas efektīvu izmantošanu.

KULTŪRAS DZĪVE. Projektu ietvaros turpināsim finansiāli atbalstīt kultūras, sporta un NVO pasākumus.

SPORTS un VESELĪBA. Investēsim sporta infrastruktūrā, atbalstīsim gan sporta skolas, gan labākos sportistus. Veselību veicināsim ar aktīvo atpūtu, finansējumu ģimeņu sportam un slimību profilaksei. Veicināsim medicīnisko pakalpojumu pieejamību un plašākas izvēles iespējas novadā.

MĀJOKĻU UN VIDES POLITIKA. Veidojot vienotu mājokļu politiku, infrastruktūras un vides jomā, kuru īsteno Mārupes un Babītes novada pašvaldības būvvalde. Tās pārvaldībā būtu energoapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi, meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana. Savas kompetences ietvaros tā realizēs vides aizsardzību un pārvaldību.

SOCIĀLĀ un VISPĀRĒJĀ drošība. Palīdzēsim pilnveidot sociālās palīdzības veidus un sociālo pakalpojumu klāstu, palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, politiski represētajiem. Veicināsim apkures, bērnu un skolēnu ēdināšanas, veselības aprūpes u.c. pabalstu pieaugumu. Pilnveidosim sadarbību starp Valsts un pašvaldības policiju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, sociālajiem dienestiem un Zemessardzi novada kārtības un drošības jautājumu risināšanā.

EKONOMIKA – inovācijas, investīcijas un izaugsme. Digitālie pakalpojumi, zaļās tehnoloģijas un inovācijas būs mūsu prioritāte. Radīsim pievilcīgu vidi starptautisku konferenču, sporta sacensību norisei un jaunai uzņēmējdarbībai, kurā veiksmīgi līdzās pastāvēt, mijiedarboties un sadarboties radošiem cilvēkiem, jauniem uzņēmējiem, zinātniekiem un sportistiem. Veicināsim jaunu darbavietu izveidi, piesaistot investīcijas jaunām uzņēmējdarbības formām un virzieniem.