Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas Krievu savienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Anna Bondere 1980 bezdarbniece
2. Pāvels Kirejevs 1980 STAALF SIA
3. Tatjana Zjablova 1954 SIA France consulting & investments
Программа партии
Mūsu mērķis ir iekārtot dzīvi Mārupes novadā par labu visiem tā iedzīvotājiem, turpināt reģiona attīstību, ceļu būvniecību, teritorijas labiekārtošanu, sociālās palīdzības sniegšanu.

Mēs gribam redzēt Mārupes novadu kā dzīvošanai ērtu vietu, labklājības un uzplaukuma centru, ar infrastruktūru, kas pielāgota visu pašvaldības iedzīvotāju vajadzībām.

Sevišķu uzmanību mēs veltīsim kultūras pasākumiem un rūpēm par jaunatni, tās audzināšanu un izglītību.

Mārupes novada domē mēs īstenosim sekojošus pasākumus:

Izglītībā:
- rīkosim visā novadā papildu bērnu sekcijas un pulciņus, tostarp krievu valodā;
- nodrošināsim videostundu un interaktīvo mācību līdzekļu izveidi un izplatīšanu, tostarp krievu valodā;
- organizēsim papildu mācību nodarbības, sniedzot palīdzību skolēniem, tostarp krievu valodā;
- dibināsim novadā jaunu skolu krievvalodīgiem bērniem;
- nodrošināsim līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem;

Pašvaldības pārvaldē, teritorijas un infrastruktūras labiekārtošanā:
- iekārtosim laukumu atkritumu tvertņu izvietošanai Skultē, līdz ar to novāksim tvertnes, kas atrodas dzīvojamo māju tuvumā;
- veidosim jaunas pašvaldības autostāvvietas Skultē, Mārupē, Jaunmārupē, tostarp stāvvietas pie izglītības iestādēm visā novadā;
- rīkosim ielu un parku apgaismojumu Skultē, Mārupē, Tīrainē, Piņķos un Babītē;
- labiekārtosim iekšpagalmus Skultē un Tīrainē visu paaudžu ērtībai;
- asfaltēsim ceļus ar grunts segumu;
- nodrošināsim ar elektroenerģiju mazdārziņu zonu Skultē, sniegsim juridisko atbalstu mazdārziņu īpašniekiem;
- padarīsim efektīvāku AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” darbu pakalpojumu sniegšanā;
- veicināsim gāzes vadu ierīkošanu
- uzlabosim Mārupes novada sabiedriskā transporta sistēmu PPP projektu ceļā;
- pielāgosim novada infrastruktūru cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
- nodrošināsim novadu ar gājēju celiņiem, veloceliņiem un skrejceliņiem;
- ierīkosim speciālus pastaigu laukumus mājas mīluļiem;
- veidosim tiešsaistes platformu, kur iedzīvotāji iesniegs un apspriedīs savus projektus, kā arī viedokļus par novada attīstību un labiekārtošanu, kas tiks nopietni ņemti vērā novada domes lēmumu pieņemšanā;
- nodrošināsim novada tīmekļa vietnes darbību latviešu, krievu un angļu valodā;

Kultūras un sporta jomā:
- iekārtosim stadionu Skultē un uzstādīsim tajā nepieciešamo inventāru;
- visā novadā izvietosim sporta laukumus ar ielu trenažieriem;
- uzcelsim labierīkotus bērnu laukumus visos novada ciematos;
- palielināsim rīkojamo kultūras pasākumu un festivālu skaitu Mārupes novada dažādu tautību kultūrām;
- nodrošināsim Rīgas Aviācijas muzeja attīstību un atradīsim tam pastāvīgu vietu;

Drošības jomā:
- ierīkosim videonovērošanas kameru sistēmu novada bīstamākajās apkaimēs;
- ieviesīsim kājnieku patrulēšanu novada bīstamākajās apkaimēs ;
- uzstādīsim luksoforus Kantora un Lielās ielas krustojumā, kā arī Plieņciema-Stīpnieku ceļa-Silnieku-Kantora ielu krustojumā Mārupē;

Ekoloģijas jomā:
- veicināsim dažādu ekoloģisko programmu, tostarp “zaļās enerģētikas”, gruntsūdeņu attīrīšanas, ekoloģiski tīras pārtikas audzēšanas novada teritorijā, projektu izstrādi un īstenošanu;

Uzņēmējdarbības jomā:
- izstrādāsim un realizēsim daudzfunkcionāla tirdzniecības un izstāžu kompleksa būvniecības plānu lidostas “Rīga” tuvumā, ievērojot “Rail Baltica” projekta nākotnes izvietojumu;
- sniegsim juridisku un organizatorisku atbalstu vietējiem uzņēmējiem dalībai valsts un Eiropas programmās;
- nodrošināsim sadarbību ar Eiropas reģioniem, kur pie varas atrodas Eiropas Brīvās alianses (Tatjanas Ždanokas eiropartija) dalīborganizācijas.

Mārupe ir milzīgā potenciāla rajons, kas var kļūt par ideālu māju visiem saviem iedzīvotājiem! Mūsu kopīgais uzdevums ir palīdzēt Mārupes novadam par tādu kļūt! Esam par draudzīgu nākotnes reģionu!