Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1969

Гражданство: Latvija

Место жительства: Mārupes novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Iesaistīt sabiedrību Domes lēmumu pieņemšanā, izveidojot kārtību, kādā
iedzīvotāju ierosinājumus, kas atbalstīti vismaz no 100 iedzīvotājiem,
iekļaut Domes sēžu darba kārtībā.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu jaunās ģimenes ar
bērniem un vecākās paaudzes novada iedzīvotājus.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Veicināt privāto ielu ātrākai pārņemšanai pašvaldības bilancē, lai risinātu
vēsturiski ielaisto problēmu un uzlabotu šo ielu
apsaimniekošanu. Palielināt pašvaldības atbalstu pieslēgumu izveidošanai centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Latvijas Universitāte 1999 Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē
Место работы Должность
SIA "Climber BI" Biznesa attīstības vadītājs