Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Zigmārs Vestfāls 1980 LSG Group, Airo Catering Services Latvija SIA
2. Vilis Bārtulis 1955 Nodrošinājuma Valsts Aģentūra
3. Daiga Freimane 1961 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija
4. Haralds Skrodelis 1982 Tiesu Administrācija
5. Jurģis Īvāns 1985 Latvijas Nacionālā bibliotēka
6. Lauris Pētersons 1985 "Timac Agro Latvia" SIA
7. Dace Krastiņa 1982 "PBC" SIA
8. Andrejs Jansons 1980 "TUF" SIA
9. Silva Romane 1958 Babītes vidusskola
10. Ēriks Supe 1982 īslaicīgs bezdarbnieks
11. Maija Mūrniece 1969 Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija
12. Andis Feldmanis 1970 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
Программа партии
Mēs esam Jaunā konservatīvā partija, kuras ideoloģija balstās uz tradīcijām un uz pagātnē pārbaudītām vērtībām,
tajā pašā laikā nākotnē tā raugās ar progresīvu skatu, orientējoties uz pastāvīgu attīstību un valsts labklājību.

Godīga, mūsdienīga un caurspīdīga novada pārvalde.

Novērsīsim korupcijas riskus apvienotajā novada domē, pašvaldības kapitālsabiedrībās un saistītajās iestādēs
Pārtrauksim kopējām iedzīvotāju interesēm nepieciešamo pašvaldības īpašumu pārdošanu.
Izstrādāsim ilgtspējīgu, uz iedzīvotāju interesēm balstītu apvienotā novada attīstības stratēģiju.
Nodrošināsim profesionālus un caurskatāmus novada iepirkumus, lai novērstu novada līdzekļu izsaimniekošanu.
Veidosim modernu, profesionālu novada administrāciju, nodrošināsim tās komunikāciju ar iedzīvotājiem arī pēc vēlēšanu perioda beigām.
Sniegsim profesionālu atbalstu ES struktūrfondu projektu sagatavošanā, piemēram, ēku siltināšanai, LAD u.c. projektiem.
Veicināsim sadraudzību ar citiem Latvijas un ārzemju novadiem, lai piesaistītu jaunas idejas un investīcijas.

Drosmīga iniciatīva, uzņēmējdarbība un nodarbinātība.

Sadarbojoties ar LIAA, meklēsim iespējas piesaistīt novadam jaunus uzņēmumus, lai palielinātu novada ekonomisko jaudu un radītu darbavietas.
Atbalstīsim mazumtirgotājus un pakalpojumu sniedzējus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus ārpus novada centriem.
Cienīsim uzņēmējdarbību, mazinot birokrātiju, un vienkāršosim dokumentu saskaņošanas procedūras.
Uzlabosim komunikāciju starp pašvaldību un uzņēmējiem.
Veicināsim zemnieku un bioloģisko saimniecību iespējas piedāvāt savu produkciju novada iedzīvotājiem un izglītības iestādēm.
Veicināsim novada tūrisma jomu, attīstot neizmantoto potenciālu.

Gudri plānota infrastruktūra, apkārtējā vide un drošība.

Attīstīsim un pilnveidosim novada ceļu satiksmes infrastruktūru, mazinot sastrēgumus (Piņku centrs) un palielinot drošību kritiskajos punktos (Lielā iela/Kantora iela, pagriezieni uz Babītes staciju, uz Lapsām).
Veidosim drošus un kārtīgi apgaismotus gājēju trotuārus/veloceliņus no novada centriem uz ciematiem, īpaši pie novada skolām un bērnudārziem.
Uzlabosim esošos sabiedriskā transporta kustības grafikus un rosināsim jaunu maršrutu izveidi starp ciematiem.
Sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Rīgas Metropoli radīsim novadā jaunas un nebijušas mobilitātes iespējas, īpaši izmantojot jauno dzelzceļa infrastruktūru.
Kontrolēsim ielu un trotuāru izbūves un remontu kvalitāti, paildzinot to ekspluatācijas laiku.
Plānosim ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi Babītes ciemu iedzīvotājiem, steidzami meklēsim Spilves dzeramā ūdens problēmas risinājumu.
Pievērsīsim uzmanību novadā veikto likumpārkāpumu raksturam un pārskatīsim esošos kritērijus policijas izbraukumu maršrutu izveidē, likumpārkāpumu skaita mazināšanai.
Uzstādīsim kvalitatīvas tiešsaistes video novērošanas sistēmas ciematu centros, uz galvenajām ielām un dzelzceļa stacijās.

Stipras ģimenes, mājas un veselība.

Atbalstīsim Tieslietu ministrijas iniciatīvu par NĪN atcelšanu primārajam mājoklim un zemei.
Sadarbībā ar nozares speciālistiem uzlabosim kvalitatīvu veselības aprūpi un dažādosim medicīnisko pakalpojumu piedāvājumu novada ciematos.
Plānosim vides labiekārtošanu ģimenēm ar bērniem, personām ar invaliditāti un senioriem, atbalstot dažādu brīvā laika pavadīšanas projektu īstenošanu, piemēram, jaunu bērnu spēļu laukumu izbūvi.
Veicināsim dienas centru izveidi senioriem un invalīdiem ar pilnu medicīnisko pakalpojumu pieejamību tajās.
Atbalstīsim mūsdienu prasībām atbilstošu paliatīvās aprūpes centra izveidi novadā.
Rūpēsimies par mājdzīvnieku labturības infastruktūras ieviešanu.

Pieejama izglītība, kultūra un sports.

Meklēsim iespējas izveidot papildus vidusskolas un pirmsskolas izglītības iestādes.
Turpināsim sadarbību ar privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un auklēm.
Radīsim vienādas iespējas mācīties modernā un drošā vidē ikvienam novada bērnam.
Atbalstīsim novada pedagogus un bērnudārzu darbiniekus, nodrošinot konkurētspējīgu atalgojumu.
Nodrošināsim drošu skolēnu nokļūšanu uz un no mācību iestādēm, iniciēsim skolēnu autobusu maršruta paplašināšanu.
Dažādosim sporta aktivitāšu piedāvājumu, atbalstot sporta klubus, centrus un skolas, kā arī attīstīsim un sakārtosim sporta infrastruktūras objektus, lai tie būtu saistoši un ērti pieejami visām iedzīvotāju grupām.
Veicināsim aktīvo dzīvesveidu, veidojot parkus un aktīvās meža takas novadā.
Atbalstīsim novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvus un kultūras pasākumus.