Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Madonas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Āra stadiona izveide Cesvaines novadā, kurš būtu brīvi pieejams ikvienam novada iedzīvotājam.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
1. Tūrisma attīstība novadā.
2. Sociālā aprūpe.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
1. Kvalitatīvs, vienots, iedzīvotāju un novada viesu interesēm atbilstošs kultūras, sporta un tūrisma pakalpojumu kopums.
2. Mūsdienīga un pozitīvi orientēta mācību vide, ieviešot iestādēs jaunas, daudzfunkcionālas tehnoloģijas.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija 2016 Pedagoģija
Место работы Должность
Cesvaines PII "Brīnumzeme" Skolotāja