Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andrejs Ceļapīters 1964 Madonas novada pašvaldība
2. Arvīds Greidiņš 1953 Valsts Meža dienests Centrālvidzemes Virsmežniecība
3. Oskars Žvagins 1977 SIA Aiviekstes klēts
4. Ilze Mailīte 1985 SIA "Mailīšu Fabrika"
5. Kaspars Udrass 1979 Kaspara Udrasa privātprakse veterinārmedicīnā, SIA Kaspars Udrass
6. Artūrs Grandāns 1966 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola
7. Andrejs Piekalns 1950 Pensionārs, privātīpašuma apsaimniekošana
8. Liena Hačatrjana 1988 Latvijas Universitāte
9. Mārtiņš Ezeriņš 1978 Rīgas 6. vidusskola
10. Aldis Stienis 1950 MMB Kadiķis
11. Laura Smudze 1978 Cesvaines novada pašvaldība
12. Ojārs Krūmiņš 1990 OJC Systems SIA
13. Gundars Riekstiņš 1968 LSK Madonas komiteja
14. Viktors Abramovs 1974 SIA LANCORI
15. Daiga Maderniece 1964 Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa"
16. Aldis Jēkabsons 1967 Ērgļu novada pašvaldība
17. Ligita Irbe 1990 Madonas Valsts ģimnāzija
18. Andris Levis 1992 MNP SIA “Madonas slimnīca”
19. Aigars Oļukalns 1974 Praulienas pagasta "Grāvīšu" māju zemnieku saimniecība
20. Vilnis Strautiņš 1947 Biedrība Akmeņu parks Vaidavas
21. Dāvis Veckalniņš 1992 Baltic Block
22. Normunds Arama 1981 VUGD VRB Madonas daļa
Программа партии
Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lubānas novada iedzīvotāji!
Uzturot un kopjot dzimtās puses lokālpatriotismu, veidosim kopā mūsu jauno novadu. Cienījamie vēlētāji, mēs apņemamies Jūsu uzticības doto mandātu izmantot, lai strādātu mūsu visu labā, lai ikviens jauno novadu uztvertu kā savu un lepotos ar to, vienlaicīgi saglabājot un kopjot dzimtās puses tradīcijas, pat esot tālu prom, nesaraujot emocionālo saiti ar dzimto pagastu, pilsētu, novadu.
Mūsu prioritāte ir iedzīvotāju labklājība, kvalitatīva dzīves vide un pakalpojumi, uzņēmējdarbībai un tūrismam pievilcīgs novads. Novadu attīstīsim līdzsvaroti, par pamatu ņemot kopā ar iedzīvotājiem izstrādāto novada attīstības programmu.


Mūsu mērķi:


Uzņēmējdarbība – jaunas un labāk apmaksātas esošās darba vietas
Atbalstīt novada uzņēmējus un piesaistīt investorus;
Atbalstīt vietējos ražotājus;
Pilnveidot uzņēmēju atbalsta projektus, atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību;
Uzlabot uzņēmējdarbībai svarīgu infrastruktūru visā novadā;
Veidot biznesa centru, atbalstot Biznesa inkubatoru;
Veicināt mazo uzņēmēju un lauksaimnieku kooperāciju;
Atbalstīt jauniešu nodarbinātību vasarā;
Veicināt sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm ar prakses iespējām.


Vide un infrastruktūra
Organizēt optiskā tīkla – interneta pārklājuma pieejamību visā novadā;
Stiprināt pašvaldības komunālos uzņēmumus, ceļot pakalpojumu kvalitāti;
Veikt ceļu uzturēšanu, atjaunošanu, tīrīšanu ziemā līdz katrai viensētai un uzņēmumam;
Uzlabot apgaismojuma un drošības tehnoloģiskos risinājumus;
Attīstīt veloinfrastruktūru un drošu pārvietošanos visiem (kājām, velo, ratiņkrēslā);
Sakārtot pašvaldības dzīvojamo fondu: speciālistiem, ģimenēm un sociālo jautājumu risināšanai, piedāvāt zemes mājokļu būvniecībai;
Atbalstīt iedzīvotāju iniciatīvas teritoriju sakopšanai, labiekārtošanai un ēku siltināšanai;
Sakopt degradētās vietas (t.sk. graustus);
Veicināt vides problēmu risināšanu, atkritumu samazināšanu.


Izglītība - iespēja mazināt nevienlīdzību no pirmsskolas līdz vecumdienām
Nodrošināt plašu interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu, atbalstīt vecākus finansiāli;
Celt pedagogu prestižu;
Atbalstīt jauniešu iniciatīvas;
Īstenot programmas, kas mazina savstarpējo aizskaršanu;
Līdzfinansēt uz specializāciju vērstus un inovatīvus izglītības iestāžu projektus;
Veikt transporta un ēdināšanas izdevumu segšanu izglītojamiem;
Piešķirt stipendijas studentiem, kuri iegūst pašvaldībai nepieciešamu specialitāti;
Atbalstīt augstskolu programmu īstenošanu un Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienību;
Bērnudārzi un sākumskolas pēc iespējas tuvu mājām;
Nodrošināt daudzpusīgas nodarbības senioriem, lai veicinātu kopā būšanu.


Veselība un sociālā joma
Pilnveidot Madonas slimnīcas pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību, tehnisko nodrošinājumu;
Piesaistīt jaunos ārstus un medicīnas darbiniekus;
Uzlabot veselības aprūpes, bērnu zobārstniecības pieejamību;
Nodrošināt kvalitatīvu sociālo, finansiālo, psiholoģisko palīdzību ikvienam iedzīvotājam, kas nonācis grūtībās;
Atbalstīt sociālās nozares projektus un sociālos pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai;
Sadarboties ar NVO, uzņēmējiem sociālo pakalpojumu pieejamībai;
Nodrošināt rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem un viņu ģimenēm.


Kultūra un tūrisms
Atbalstīt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvus;
Pilnveidot kultūras infrastruktūras projektus;
Attīstīt bibliotēkas kā iedzīvotājiem tuvāko pašvaldības un valsts pakalpojumu saņemšanas, socializēšanās un kultūras norišu vietas;
Veidot vienotu attīstību tūrisma jomā visā novadā, popularizējot to un attīstot infrastruktūru.


Sports un atpūta
Pilnveidot apstākļus, lai nodrošinātu augstākā līmeņa sporta sacensību rīkošanu Madonas novadā;
Sniegt atbalstu sporta aktivitātēm, sportistiem dalībai dažāda līmeņa sacensībās;
Veicināt iespēju dzīvot aktīvi, nodrošinot publisko infrastruktūru (pastaigām, skriešanai, riteņbraukšanai, tenisam, slēpošanai u.c.);
Sakārtot peldvietas novadā;
Vairāk soliņu, taku un atpūtas vietu.


Pārvaldība un sadarbība
Pilnveidot uz klientu orientētus pašvaldības pakalpojumus;
Ieviest digitalizāciju efektīvākai pārvaldībai;
Iesaistīt iedzīvotājus nepilnību novēršanā un lēmumu pieņemšanas procesā;
Atbalstīt sabiedrisko organizāciju darbību un iedzīvotāju iniciatīvas;
Veidot vienlīdzīgas sociālās garantijas visiem pašvaldības darbiniekiem, t.sk., sociālās un izglītības jomās;
Sadarboties un atbalstīt kristiešu draudzes.