Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andrejs Bondarevs 1977 Līvānu novada dome
2. Juris Kirillovs 1969 uzņēmējs
3. Ivans Matrosovs 1957 SIA Pērles M
4. Ivars Caunītis-Braslis 1981 Līvānu siltums SIA
5. Normunds Brukmanis 1980 Līvānu NRK SIA
6. Modris Sprukulis 1968 Grāmatu Tirdzniecība SIA
7. Sergejs Kručiņins 1970 pašnodarbinātājs
8. Antons Znotiņš 1962 Rudzupuķes PS
9. Valērijs Ščeglovs 1983 pašnodarbinātais
10. Aleksandra Isate 1984 IEVP valsts iestāde
11. Igors Veigurs 1972 pašnodarbinātāis
12. Jevģenijs Kirillovs 1982 Līvānu DZKSU
13. Aigars Ziemelis 1977 Ošukalns Celtniecība SIA
Программа партии
Mēs strādāsim visu Līvānu novada iedzīvotāju labā, aicinot līdzdarboties. Mūsu vērtība ir atvērta pārvaldība un sadarbība.

Mūsu prioritātes:

Pārvaldība.

Uzlabot komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, būtiskos jautājumos veicot iedzīvotāju aptaujas;
Nodrošināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu, informējot sabiedrību par pieņemtajiem lēmumiem;
Nodrošināt, lai visos pašvaldības dienestos strādātu augsta līmeņa profesionāļi;
Atbalstīt pašvaldības sadarbību ar reliģiskajām un nevalstiskajām organizācijām (NVO), īpašu uzmanību pievēršot jaunatnes organizācijām, kā arī kultūras saglabāšanas pasākumiem;
Turpināt veidot jauno speciālistu piesaistes atbalsta programmu, piešķirt izremontētus dienesta dzīvokļus pieaicinātajiem speciālistiem;
Pašvaldības policijas izveide un sabiedriskās kārtības nodrošināšana novadā (videonovērošanas attīstība - drošs novads);

Infrastruktūra un dzīvojamais fonds.

Veikt iekšpagalmu sakārtošanas darbus, pielāgojot pilsētas infrastruktūru personām ar invaliditāti un turpināt bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu visos pilsētas un novada pagalmos;
Veikt daudzīvokļu māju renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus;
Plānot jaunu dzīvojamo privātmāju rajonu, laicīgi parūpēties par pilsētas komunikāciju pievilkšanu zemes gabaliem;
Strādāt pie risinājumiem un iespējām nepaaugstināt dzīvojamā fonda tarifus (atkritumi, siltums, apsaimniekošana);
Sekmēt iedzīvotāju ieinteresētību šķirot atkritumus, lai tas samazinātu ikmēneša rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu, uzstādīt atkritumu urnas iekšpagalmos;

Vide.

Veidot pievilcīgu dzīves vidi, racionāli izmantojot dabas resursu, atrisināt elektrostacijas darbības lietderīguma jautājumu;
Pilsētas parka sakārtošana un pielāgošana atpūtai un aktīvam dzīves veidam;
Brīvdabas kinoteātra izveide;
Izstāžu zāles/multifunkcionālā centra izveide;
Nodrošināt lielgabarīta un būvgružu atkritumu pieņemšanas punktu izveidi;


Sociālā sfēra.

Sociālo dzīvokļu mājas izveidošana;
Palielināt sociālo atbalstu un pilnveidot sociālo pakalpojumu kvalitāti;
Attīstīt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības grozu, to padarot pieejamāku un kvalitatīvāku;
Turpināt piešķirt brīvpusdienas skolu un bērnudārzu audzēkņiem, ārkārtas situācijā visiem skolēniem nodrošināt brīvpusdienas;
Nodrošināt īpašās sociālās grupas ar dūmu detektoriem un skursteņu tīrīšanu;


Izglītība.

Saglabāt esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses;
Noteikt kā prioritāti izglītības kvalitāti un konkurētspēju;
Stiprināt skolu IT nodrošinājumu;
Izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu, viegla pieejamība ikvienam;
Izveidot vienotu skolēnu un skolotāju materiālās stimulēšanas sistēmu;
Piedāvāt nodarbinātības iespējas skolēniem un studentiem vasaras periodā;

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecība, tūrisms.

Atpūtas vietu izveide upes krastos, kur pavadīt brīvdienas, piesaistīt cilvēkus no citiem novadiem, kas ietvertu atrakcijas, takas, dzīvnieku apskatīšana, kempingi, ugunskura vietas, pielāgojot tematikai ar radošo iztēli;
Pilnveidot uzņēmējdarbības atbalsta iespējas, konkursi, idejas, investoru piesaiste;
Laba līmeņa viesnīcas izveide ar dažāda līmeņa numuriem;
Atbalstīt entuziastus dažādās jomās un veicināt to degsmi darboties;
Atbalstīt uzņēmējus ar nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem;
Attīstīt pašvaldības sadarbību ar sociāliem uzņēmumiem, izstrādājot pašvaldības normatīvos aktus, tādējādi veicinot uzņēmējdarbības un sociālo problēmu risināšanu

Sports.

Turpināt uzstādīt āra trenažierus un jaunus sporta laukumus;
Atjaunot pilsētas stadionu, veicināt sporta infrastruktūras pieejamību un attīstību, piesaistot profesionālus darbiniekus sporta darba dažādošanai novadā;
Atbalstīt sporta skolas un labākos sportistus;
Nodrošināt iespēju jau no pirmās klases apgūt angļu valodu un informācijas tehnoloģijas interešu izglītībā;
Ieviest sporta veidu, klubu un sporta biedrību atbalsta sistēmu, izstrādājot kritērijus un noteikumus.