Самоуправлений выборы 2021

APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Toms Andersons 1989 SIA FTS Baltic
2. Vaida Šeflere 1970 LSEZ LAUMA FABRICS SIA
3. Jānis Šteinbergs 1975 Liepājas simfoniskais orķestris
4. Jānis Kazāks 1948 Pensionārs
5. Armands Džeriņš 1984 SIA ARMSOL METĀLS
6. Inga Želna 1974 AS Sentor FARM Aptiekas
7. Mareks Freimanis 1988 LSEZ RT METĀLS
8. Simona Salicka 1960 SIA Baltijas rehabilitācijas centrs
9. Armands Freimanis 1968 SIA KOHSEL
10. Sarmīte Freimane 1963 Māksliniece
11. Madars Jaunarājs-Janvāris 1993 PAŠNODARBINĀTAIS
Программа партии
IEDZĪVOTĀJI PROGRAMMA 2021 Liepāja!
Politiskā partija APVIENĪBA IEDZĪVOTĀJI ir nacionāli konservatīva partija. Mūsu vairāk kā divpadsmit gadu pieredze pārstāvot iedzīvotājus vairākās Latvijas novadu pašvaldībās, norāda, ka iedzīvotāju labklājības pamats ir:
• vispusīgi informēts iedzīvotājs;
• zinoša, kultūrvēsturiski unikāla, ekonomiski pašpietiekama kopiena – pagasts, ciems, pilsēta;
• iedzīvotājam draudzīga, atvērta, mūsdienīga, uz sadarbību vērsta pašvaldība.
Bet!
Šobrīd trūkst pilnvērtīgas un patiesas informācijas apmaiņas starp iedzīvotāju, kopienu un pašvaldību. Tikai tad, ja tiks cieņpilni uzklausīti viedokļi, patiesā informācija netiks slēpta vai sagrozīta, var tikt sagatavoti dokumenti un realizēti projekti, respektējot iedzīvotāju vajadzības un kopienas identitāti.

Darāmie darbi:
Liepājas mikrorajonu iedzīvotāju iesaiste, mikrorajonu attīstības sabiedriskajās apspriešanās;
Atbalstīt Liepājas kultūras personas, muzikantus. Apgādāt tos ar mūzikas instrumentiem un tiem nepieciešamo atribūtiku kvalitatīva darba veikšanai;
Skulptūru veidošana ar vēsturisku nozīmi;
Liepāja, kā pašpietiekama republikas pilsēta joprojām neizmanto visas tai dotās priekšrocības, kas veicinātu pilsētas izaugsmi un ekonomisko attīstību Liepājas priekšrocības – loģistika, dzelzceļš, lidosta, kuģu satiksme, autoceļi, kuri šobrīd sevi neizpilda pilnā tās kapacitātē;
Liepāja, kā otra lielākā metālapstrādes pilsēta valstī nepilnīgi sagatavo speciālistu apmācības, kas veicinātu augstāku pievienoto vērtību pilsētas konkurencē un pievienotās vērtības koeficientu.
Liepājas pludmale ir jāattīsta, veidojot pievilcīgu vidi ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, bet arī tūrismam, veicinot pilsētas atpazīstamību, kā tūrisma galamērķi. Radīt konkurenci citu ES dalībvalstu pludmalēm. Gadu desmitiem
Liepājas pludmales potenciāls nav ticis pilnvērtīgi izmantots, zaudējot iespējamus ienākumus pilsētai un tās izklaides un tūrisma nozares uzņēmējiem.
Tramvaja sliežu ceļu izbūve uz ZR rajonu un Grīzupes ielu. Veicināt pilsētas sabiedriskā transporta reorganizāciju un veidot pilsētnieku vajadzībām rentablus maršrutus. Tiekties uz videi draudzīga sabiedriskā transporta izmantošanu pilsētā. Tramvajs un ieviest sabiedrisko transportu, kurš neizmanto fosilo kurināmo.
Liepāja ir pievilcīga uzņēmējdarbībai ne tikai ar ostu, transporta satiksmi, bet arī līdz šim vāji izmantoto avio satiksmi. Dažos gados ieguldītie miljoni eiro šobrīd nedod savu pienesumu, jo lidostas infrastruktūra un tās kapacitāte netiek pilnvērtīgi izmantota. Ir jāpiesaista avio kompānijas, kuras var piedāvāt Liepājniekiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem arī citus galamērķus, ne tikai Rīgu.
Jaunu projektu, īres namu celtniecība jaunajām ģimenēm un speciālistiem – Liepājā ir viena no Latvijas pilsētām, kuras mājokļa fonds ir kritiskā stāvoklī un tas nav atjaunots teju 30 gadus.
Liepāja ir vairāki infrastruktūras objekti, kuri neatbilst mūsdienu dzīvesveidam un ir tehniski un morāli nokalpojuši, viens no tiem ir “Latvijas dzelzceļa” pārvaldībā esošais “stacijas tilts”, kura pāreja ir teju savu laiku nokalpojusi un ir nepieciešamība to pārbūvēt, pielāgojot to mūsdienīgam dzīvesveidam un vajadzībām. Liepājas infratstruktūrai ir jāiet līdzi laikam, izmantojot modernas iekārtas un sistēmas;
Īpaša uzmanība jāpievērš rūpēm par senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
Veidot pilsētas neizmantotās platības, investoru piesaistei, celtniecībai, kas dotu pievienoto vērtību un radītu labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai;
Pilns pašvaldības institūciju audits par pēdējiem 10 gadiem, piesaistot starptautiska mēroga finanšu auditoru;
Analizēt pilsētas budžeta izlietojumu un izvēlēties prioritātes, kuras tieši ietekmēs pilsētas iedzīvotājus.
Jebkuras veiksmīgas pilsētas, novada, ciemata algoritms ir iedzīvotāju aktivitāte, iedzīvotāju skaits un ģimeņu daudzums, tas veido ne tikai kultūras dzīvi, bet arī veido vēsturi par pilsētu, veicina labklājību un veido attīstību.