Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Trūlis 1967 Dagdas novada pašvaldība
2. Māris Ločmelis 1966 PIKC Rīgas Valsts tehnikums Krāslavas struktūrvienība
3. Edgars Tjarve 1970 Dagdas novada pašvaldība
4. Kaspars Dzergačs 1992 Zemnieku saimniecība "Meža Rozes"
5. Aivars Bačkurs 1997 Jauniešu biedrība “DAGNE”
6. Ilona Kangizere 1973 Laimes Muzejs Indrā
7. Jāzeps Ornicāns 1955 Krāslavas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Jautraviņa"
8. Irēna Gžibovska 1957 SIA "Apotheka”, Dagdas filiāle „Apotheka 24”
9. Aleksandrs Gžibovskis 1959 Ezernieku vidusskola
10. Vita Blažēviča 1965 Burtnieku novada pašvaldība
11. Aleksandrs Stepiņš 1963 Zemnieku saimniecība "Mežagols"
12. Viktors Klagišs 1971 Zemnieku saimniecība "Zarečje"
13. Pēteris Pontags 1963 Dagdas novada pašvaldība Ķepovas pagasta pārvalde
14. Arvīds Vedļa 1967 Bioloģiskā piensaimniecība ,,Ezeri"
15. Valdis Viļums 1972 Aglonas novada pašvaldība
16. Aigars Orols 1977 Pašnodarbināta persona
17. Ināra Tukiša 1980 Dagdas novada pašvaldība
18. Valdis Pauliņš 1964 Valda un Olgas Pauliņu keramikas darbnīca
Программа партии
Latvijas Reģionu Apvienību vieno apņemšanās saglabāt Latgales kultūrvēsturiskā reģiona identitāti, veicināt tā attīstību un stiprināt demokrātiskās vērtības.
Mēs piedalāmies 2021. gada Latvijas pašvaldību vēlēšanās, lai nostiprinātu godīgu, atbildīgu un demokrātisku pārvaldību Latvijas pašvaldībās.
Mēs iestājamies par Latgales reģiona attīstību.
Mūsu nolūks ir nodrošināt labklājību iedzīvotājiem visā Latgalē ar kvalitatīvas izglītības pieejamību, ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību.
Mēs esam ikdienā sasniedzams politiskais spēks, jo regulāri tiekamies ar iedzīvotājiem, uzklausām viņu vajadzības un rūpes, kā arī sniedzam atbalstu jaunu ideju īstenošanai.

Mēs, dažādu paaudžu un dažādu profesiju pārstāvji, esam apvienojušies vienotā komandā, lai kopīgiem spēkiem:
- veicinātu mūsu novada un tajā ietilpstošo pagastu, ciemu un viensētu attīstību,
- nodrošinātu kvalitatīvu, uz sadarbības principiem veidotu demokrātisku, iedzīvotājiem pieejamu un saprotamu pašvaldības pārvaldi,
- rūpētos par iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības līmeņa celšanos.

Mēs uzskatām, ka, apvienojot Krāslavas un Dagdas novadus, kā arī Aglonas novada Grāveru, Šķeltovas un Kastuļinas pagastus, ir jāsaglabā vēsturiskās tradīcijas un dzīves stils, kas novadu iedzīvotājiem ir bijis būtisks līdz novadu apvienošanai, tādēļ esam nolēmuši aktīvi piedalīties mūsu novada attīstībā, uzņemties atbildību un darīt.

Mūsu pamatvērtības ir cieņa, ģimene, atbildība un ieinteresētība. Cieņpilna attieksme pret līdzcilvēkiem, nediskriminējot nevienu un nodrošinot vienlīdzīguma ievērošanu. Ģimene kā vērtība visās paaudzēs. Atbildība par doto solījumu īstenošanu. Ieinteresētība būt aktīvam un nebūt vienaldzīgam pret novadā notiekošo.

Mēs nodrošināsim uz sadarbību vērstu novada pašvaldības pārvaldi ar vienlīdzīgu iespēju un dzīves līmeņa nodrošinājumu visā novada teritorijā, atbalstot iedzīvotāju tiekšanos uz patiesi demokrātisku pilsonisko sabiedrību, kura vēlas būt saimnieki savā novadā, attīstīt kultūrvidi, saimniecisko darbību un veicināt novada izaugsmi.

Uzskatām, ka mūsu novads ir jāveido kā uzņēmējdarbībai draudzīga teritorija, kur katra iniciatīva un vēlēšanās ieguldīt finanses, laiku un enerģiju novada un tajā dzīvojošo iedzīvotāju labā ir prioritāte. Mēs izveidosim labvēlīgu vidi investīcijām un uzņēmējdarbībai, veicinot ciešu un atklātu sadarbību starp novada uzņēmējiem un pašvaldības administrāciju, atbalstot jaunu darba vietu izveidošanu, mazo un vidējo uzņēmumu attīstību, kas kopā nodrošinās iedzīvotāju nodarbinātības palielināšanos un ienākumu paaugstināšanos.

Mūsu mērķis ir panākt, lai novadā pēc studijām atgriežas mūsu jaunieši, jo redz šeit perspektīvu. Lai novads ir ne tikai interesants galamērķis tūristiem, bet lai novadu izvēlas kā labāko vietu, kur dzīvot, jo visiem bērniem ir nodrošināta iespēja apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādes, gūt kvalitatīvu izglītību pēc iespējas tuvāk mājām, iedzīvotājiem ir plašas iespējas iesaistīties kultūras dzīvē, nodarboties ar sportu un dažādiem interešu izglītības veidiem, ir nodrošināta kvalitatīva sociālā aprūpe.

Mūsu misija ir strādāt novada iedzīvotāju interesēs, aktīvi darbojoties novada attīstības labā.

Stipra Dagda. Stipra Krāslava. Stipra Latgale.

Vairāk par mūsu vērtībām un informāciju, kā ar mums sazināties, meklējiet interneta vietnē latgale.apvieniba.lv