Самоуправлений выборы 2021

Partija "Vienoti Latvijai"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andis Adats 1961 SIA "Palladium nami"
2. Ilmārs Brālis 1955 SIA "Baložu komunālā saimniecība"
3. Ivans Dvoreckis 1984 Biedrība "Titurgas reģiona attīstības biedrība"
4. Haralds Ozoliņš 1979 SIA "Aka Filmmaking"
5. Rihards Pastars 1992 Ķekavas novada pašvaldība
6. Aivars Kokins 1955 SIA "Teiko"
7. Armands Simanovičs 1964 SIA "Windmill"
8. Sigita Lāce 1972 SIA Neli SL
9. Andrejs Sarkans 1956 Biedrība Free Eagls MC
10. Normunds Bāgants 1974 Ziņas par darba vietu nav izpaužamas.
11. Vjačeslavs Golubevs 1983 SIA Marko metals
12. Oļegs Vasiļonoks 1966 SIA Vigot Solution
13. Valerijs Samuilovs 1990 SIA Svani un partneri
14. Valērijs Novikovs 1958 GIKS Titurgas garāžas
15. Sefijata Velika 1960 AS Latvijas pasts
16. Arnolds Ziemelis 1959 Rīgas 28.vidusskola
17. Helmuts Šembelis 1958 Baložu vidusskola
18. Lauris Bergmanis 1981 SIA Elis tekstila serviss
19. Einārs Kalniņš 1966 Ķekavas novada pašvaldība
Программа партии
Partijas “Vienoti Latvijai”
priekšvēlēšanu programma Ķekavas novada domes vēlēšanām
Par godīgu un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem novada iedzīvotājiem!
Mēs, Partijas ‘Vienoti Latvijai’ deputātu kandidāti, esam par stabilitāti, vienmērīgu un stabilu attīstību Ķekavas novadā un par labklājības līmeņa reālu celšanu iedzīvotājiem.
Mēs uzskatam, ka katra vieta Ķekavas novadā ir unikāla:
Baldone- kultūrvēsturiskā pērle ar pili, observatoriju, vienīgo novadā brīvdabas estrādi, Riekstukalns, sanatorija,
Baloži- jaunāko laiku kultūrvēsturiskais mantojums, kūdras bānītis, Medema ielas parks, Baložu kultūras nams, Baložu vidusskola, Titurgas ezers un parks,
Daugmale- vēsturisks dabas mantojums, Daugmales pilskalns, Nāves sala, dabas parki,
Ķekava- uzņēmejdarbības, reliģijas un administratīvais centrs, lielveikali, ražotnes, modernas skolas un sporta kompleksi.
Mums ir kopēji mērķi lielajā Ķekavas novadā un konkrēti piedāvājumi katras apdzīvotas vietas iedzīvotājiem!
Uzņēmējdarbība - labklājības stūrakmens
1. Rosināsim un atbalstīsim novada iedzīvotāju nodarbinātību, samazinot nodokļu aizplūšanu uz citām pašvaldībām.
2.Stimulēsim uzņēmējdarbību novadā, piedāvājot atvieglotus noteikumus zemes nomai uzņēmumu attīstībai un samazināsim nekustamā īpašuma nodokli, kā arī mazināsim administratīvo slogu (būvvalde, pašvaldības attieksme, utt.) uzņēmējdarbības attīstībai. Uzlabosim pašvaldības komunikāciju ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
3. Uzlabosim pašvaldības komunikāciju ar uzņēmējiem, NVO un iedzīvotājiem, veidojot labvēlīgu vidi izaugsmei.
Infrastruktūra
1.Atgriezīsim 100 % nekustamā īpašuma nodokli konkrētās apdzīvotās vietas infrastruktūras uzlabošanai (ceļi, kanalizācija un ūdens saimniecība, ielu apgaismojums, autostāvvietas).
2. Turpināsim komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu, augstvērtīga dzeramā ūdens un pieejamas sadzīves kanalizācijas tīkla izveidošanu novada teritorijā par saprātīgiem tarifiem.
3. Izbūvēsim veloceliņu Ķekava- Katlakalns-Rāmava-Valdlauči-Rīga.
4. Risināsim novada „Nepabeigto ciematu” problēmu, t.sk. infrastruktūras uzlabošana.
Sociālajā jomā - palīdzēt grūtībās nonākušajiem
Dubultosim sociālajai palīdzībai novirzāmos līdzekļus un sekosim to efektīvai lietošanai, paplašināsim sociālās palīdzības pakalpojumu tīklu, īpaši maznodrošinātajām ģimenēm ar bērniem, invalīdiem, vientuļajiem un sevi aprūpēt nespējīgiem novada iedzīvotājiem.
1.Sniegsim atbalstu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem komunālo pakalpojumu, ārstēšanās un zāļu iegādes izdevumu apmaksai.
2.Attīstīsim dienas centru un zupas virtuves darbību.
3.Nodrošināsim publiskās pirts, veļas mazgātavas u.c. pakalpojumu pieejamību maznodrošinātajiem.
Enerģētika-apkures tarifu samazināšana
1.Aktīvi strādāsim, lai varētu samazināt komunālos maksājumus.
2. Veicināsim alternatīvās enerģijas avotu uzstādīšanu daudzdzivokļu namiem, sabiedriskajām ēkām.
Kvalitatīva izglītība tuvu mājām
1. Nodrošināsim plānveidīgu izglītības iestāžu attīstību
- Ķekavas vidusskolas sporta laukuma izbūve
- Baložu vidusskolas peldbaseina izbūve
-Baldones skolu attīstība
-PII audzēkņu papildus vietu nodrošināšana, samazinot bērnu rindu.
2. Finansiāli stimulēsim novada pedagogus.
3. Veicināsim iedzīvotāju tālākizglītību un pilnveides izglītību.
4. Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu obligātajā pirmskolas sagatavošanas posmā (5.-6.gadi) visās Ķekavas novada pašvaldības pirmskolas iestādēs un saglabāsim bezmaksas ēdināšanu skolēniem no 1.-6. klasei.
Kultūra - sabiedrības vērtība
1. Attīstīsim vietējo kultūrvidi un saglabāsim tradīcijas.
2. Atbalstīsim iedzīvotāju un NVO iniciatīvas (Kūdras bānītis, Baldones zirgu tramvajs, Daugmales keramika u. tml.).
3. Atbalstīsim amatieru mākslu un veicināsim jaunu kultūras projektu attīstību novadā.
Sports - visu paaudžu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicinātājs
1. Atbalstīsim sportistus, organizēsim novada komandu un atsevišķu pārstāvju piedalīšanos sporta sacensībās.
2.Paplašināsim velodrošības pasākumus visā novadā, ko atbalsta Eiropas ceļu drošības harta, kurai ir pievienojusies Baložu pilsēta.
3.Nodrošināsim sporta aktivitāšu paplašināšanu un pieejamību visām novada iedzīvotāju vecuma grupām.

MĒS NEPIEĻAUSIM!
-Sabiedrības viedokļa ignorēšanu.
- Pašvaldības sniedzamo pakalpojumu kvalitātes samazinājumu.
- Personīgu un savtīgu interešu atbalstīšanu un nepamatotas peļņas gūšanu uz iedzīvotāju rēķina.
- Pļavniekkalna skolas nojaukšanu
NEIZPILDĀMU SOLĪJUMU ŠAJĀ PROGRAMMĀ NAV