Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", VIDZEMES PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kristīne Legzdiņa 1979 KS Kurland Honey
2. Valts Variks 1974 Ķekavas novada pašvaldība
3. Aigars Evardsons 1962 Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
4. Guntis Tamanis 1962 RGU Serviss SIA
5. Dace Kampāne 1980 Ķekavas novada pašvaldība
6. Silvija Zītare 1952 Privātā pamatskola Gaismas tilts 97
7. Edgars Gailītis 1988 Baložu vidusskola
8. Aivars Purvlīcis 1980 Baldones novada pašvaldība
9. Jānis Ipatjevs 1968 Atbalsts JI SIA
10. Liene Feldmane 1980 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs SIA
11. Rimants Brālis 1977 Sodra Latvija SIA
12. Ainārs Grīnvalds 1961 VONDAROUN SIA
13. Kristaps Ceļmalnieks 1987 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa
14. Māris Ozoliņš 1969 Ķekavas novada pašvaldība
15. Arnis Ozolkāja 1969 Ķekavas sadzīves servisa centrs
16. Jānis Kupčs 1983 NEO SIA
17. Inguss Kudiņš 1978 Patērētāju tiesību aizsardzības biedrība
18. Ervins Dilbo 1973 Rīgas pašvaldības policija
19. Armands Dzenis 1990 CS apkope SIA
20. Mārtiņš Paukšēns 1942 pensionārs
21. Atis Holms 1987 AD Production SIA
22. Reinis Priede 1976 MD SIA
Программа партии
Nacionālisms un patriotisms ir rūpes par tautas interesēm valsts mērogā. Vietējā mērogā - tās ir rūpes par savu novadu un cilvēkiem. Valsts un novads ar vienojošu ideju - tā ir jaunā Ķekavas novada nākotne!
Mūsu apvienoto sarakstu kopīgam darbam vada šādi principi:

Taisnīgums
• Profesionāla godprātība publiskajā sektorā, izslēdzot iespēju veikt koruptīvas darbības.
• Iedzīvotāju viedokļu respektēšana nozīmīgu objektu attīstībā un iesaiste lēmumu pieņemšanā.
• Pašvaldības, tās iestāžu un uzņēmumu iekšējā audita kvalitātes sistēmas papildināšana.
• Komunālo dienestu darbības uzlabošana atbilstoši pakalpojumu saņēmēju interesēm.

Sabiedrība
• Iedzīvotāju interešu aizstāvība valsts infrastruktūras objektu būvniecības procesā.
• Atbalsta politika ģimenēm ar bērniem, kas deklarētas jaunajā novadā.
• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem un izdienas pensionāriem, kā arī mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām un vienīgajam nekustamā īpašuma īpašniekam, ja viņš ir tajā deklarēts.
• Atbalsts trūcīgajiem iedzīvotājiem.
• Informācijas apmaiņa par pieņemtajiem lēmumiem sociālajos tīklos.
• Gājēju un veloceliņu tīklu attīstība jaunajā novadā, kā arī iespējama sasaiste ar Rīgu.
• Atbalsts politiski represēto un pensionāru organizācijām.
• Vienotie transporta tarifi kopā ar galvaspilsētu.
• Novadnieku priekšrocību kartes izveide.

Tautsaimniecība
• Priekšroka vietējiem uzņēmējiem pašvaldību iepirkumos, ciktāl to atļauj likums.
• Savlaicīga informācijas pieejamība, konsultācijas uzņēmējiem, namu apsaimniekošanas kooperatīviem Eiropas Savienības un citu fondu apguvē.
• Inovācijām balstītas ražošanas veicināšana un atbalstīšana.
• Sadarbojoties ar uzņēmējiem, komercdarbības sākšanai vai turpināšanai, piedāvājot pašvaldības zemes, telpas, infrastruktūras un darbinieku resursus, īpaši atbalstot ražotājus, palīdzot veidot un attīstīt vietējo ražojumu tirdzniecību, īpaši tiem uzņēmējiem, kuri nodarbinās jauniešus vasaras brīvlaikos un nodrošinās prakses vietas profesionālās skolas audzēkņiem vai atbalstīs kultūras, sporta pasākumus un biedrības.
• Atbalsts videi draudzīgas uzņēmējdarbības attīstībai.
• Sekmēt medību koordināciju, lai novērstu iespējamos postījumus lauksaimniekiem un mežu īpašniekiem.
• Industriālā parka izveide.

Izglītība
• Iespēju robežās - veselīgas vietējās izcelsmes pārtikas pieejamības nodrošinājums bērniem skolās un bērnudārzos.
• Jaunā novada izglītības iestāžu attīstības stratēģijas izstrāde un īstenošana.
• Mūžizglītības un interešu izglītības kursu organizēšana, piesaistot NVO un uzņēmējus.
• Nodrošinājums pedagogiem tālākizglītības kursiem, apmācībām, pieredzes apmaiņas projektiem, un citiem pasākumiem kvalifikācijas celšanai.
• Ēdināšanas izdevumu līdzfinansēšana izglītības iestādēs.
• Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ieviešana pašvaldības skolās.
• Profesionālās ievirzes un karjeras izglītības veicināšana.

Kultūra

• Atbalstīsim un popularizēsim tautas mākslas kolektīvus.
• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma funkcionalitāte un apskates iespējas ikvienam interesentam.
• Biļešu tirdzniecības vietas atjaunošana Ķekavā.

Drošība
• Video novērošanas sistēmu uzlabošana un papildināšana.
• Operatīva reaģēšana uz iedzīvotāju ziņojumiem.
• Ieviest novadā patriotiskās sabiedriskās organizācijas - Jaunsardze, Mazpulki, Zemessardze, Skauti u.c. Atbalstīsim aizsardzības mācību skolās.
• Transporta kustības problēmu risināšana novadā.


Vide
• Konstruktīvi piedāvājumu risinājumi neapsaimniekoto ēku sakārtošanai.
• Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu māju siltināšanai.
• Parku un sabiedrībai nozīmīgu vietu sakopšana, kā arī nodrošinājums mežu ilgtspējīgai apsaimniekošanai.
• Piekļuve Daugavai, tās potenciāla izmantošana.
• Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana.
• Bērnu rotaļu laukumu un sporta laukumu izveide.

Veselība un sports
• Veselības iestāžu infrastruktūru sakārtošana, nodrošinot to pieejamību iedzīvotājiem.
• Mežu pieejamība atpūtas un veselības veicināšanai.
• Atbalsts sporta komandām, individuāliem sporta veidiem, kā arī senioru sportam.

Mūsu uzmanības centrā ir novada iedzīvotāji – ģimenes, vecāka gada gājuma novadnieki un jaunieši. Mēs strādāsim, lai jaunais novads būtu pievilcīga dzīves, darba un atpūtas vieta.