Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aigars Vītols 1976 Ķekavas novada dome
2. Voldemārs Pozņaks 1964 Ķekavas novada dome
3. Dace Cīrule 1970 Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūra
4. Jolanta Eriņa 1979 Ķekavas novada pašvaldība
5. Reinis Uzulnieks 1986 Latvijas valsts radio un televīzijas centrs
6. Raimonds Šulcs 1982 AS "Latvijas valsts meži"
7. Jānis Vaivods 1963 Ķekavas novada pašvaldība
8. Elmārs Šefanovskis 1992 Baldones vidusskola
9. Rasa Dauškane 1975 SIA "R.D. doktorāts"
10. Ginta Zuša 1971 Ķekavas vidusskola
11. Juris Stikāns 1982 SIA "BeBe.lv"
12. Kaspars Magurs 1986 SIA Nubes digital group
13. Jānis Bērziņš 1988 Ķekavas novada pašvaldības PII Avotiņš
14. Gunita Upīte-Reinika 1986 Ekonomisko lietu tiesa
15. Aleksejs Āboltiņš 1999 Students Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
16. Juris Milts 1976 SIA Rīgas ūdens
17. Inga Kožarenoka-Šņoriņa 1982 Bērnu aprūpe, sociālais darbs
18. Eva Šepetovska 1979 Baldones vidusskola
19. Juris Ružāns 1979 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs
20. Jānis Pundiņš 2002 Students
21. Vēsma Ozoliņa 1956 Ķekavas pagasta kultūras centrs
22. Edgars Melnieks 1972 Ķekavas novada pašvaldība
Программа партии
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS PROGRAMMA ĶEKAVAS NOVADAM

VEIDOSIM NOVADU KOPĀ PAR LABĀKO VIETU, KUR DZĪVOT, STRĀDĀT UN AUGT!

DZĪVOSIM SAKĀRTOTĀ UN DROŠĀ NOVADĀ
Nodrošināsim novada apdzīvoto vietu sakārtošanu:
- Nākotnes, Gaismas un Rīgas ielas iekšpagalmu asfaltēšanu un stāvvietu ierīkošanu
Ķekavā;
- Titurgas un Kr.Barona ielas, Saulgriežu ielas, Ezera u.c. ielu asfaltēšanu Baložos;
- plānveidīgu ielu asfaltēšanu un labiekārtošanu, apgaismojuma izbūvi Baldones pilsētā un
novada ciemu teritorijās;
- pašvaldības infrastruktūras savienošanu ar Ķekavas apvedceļa infrastruktūru.
Turpināsim programmu “Drošs ceļš”, izbūvējot ietves, ātrumu ierobežojošos vaļņus, gājēju pārejas, ielu apgaismojumu.
Veidosim vienotu veloceliņu: Baloži - Katlakalns – Ķekava – Daugmale - Baldone.
Organizēsim transporta pakalpojumus novada (Plakanciems, Mellupi, Dzērumi, Misa, Stūri u.c.) iedzīvotājiem.
Turpināsim atbalstīt vidi degradējošu teritoriju sakopšanu un atkritumu šķirošanas pieejamību novadā, izveidosim šķiroto atkritumu laukumu Baložos.
Apdzīvoto vietu centros ierīkosim suņu pastaigu laukumus.
Nodrošināsim piekļuves un atpūtas vietu pie ūdens izveidošanu un labiekārtošanu novadā.
Uzlabosim pašvaldības policijas darba vides apstākļus un materiāli tehnisko nodrošinājumu, nodrošināsim video novērošanas paplašināšanu visā novada teritorijā.

STRĀDĀSIM IKVIENA NOVADA IEDZĪVOTĀJA LABĀ
Pilnveidosim novada pašvaldības pārvaldi, mazinot birokrātiju un iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, darbu izpildes kontrolē un novērtēšanā.
Uzlabosim e-pakalpojumu klāstu un komunikāciju, nodrošinot iedzīvotājiem ērtu informācijas saņemšanu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem un iespējām.
Atbalstīsim vēsturiskā Katlakalna pagasta izveidošanu.
Sadarbosimies ar uzņēmēju organizācijām, plānojot un attīstot novada infrastruktūru, un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi.
Veicināsim iedzīvotāju un apsaimniekotāju sadarbību, lai sekmētu izmaksu samazināšanu un efektīvu ēku apsaimniekošanu.
Turpināsim atbalstīt notekūdeņu un centrālo ūdens un kanalizācijas tīklu izbūvi, kā arī individuālo pieslēgumu izveidi.
Turpināsim ēku siltināšanas atbalsta programmu, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu atlaidi nosiltinātām ēkām.
Ieviesīsim Atbalsta programmu novada iedzīvotājiem, nodrošinot:
- nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi visiem deklarētajiem iedzīvotājiem;
- transporta, veselības aprūpes izdevumu kompensāciju pensionāriem;
- atbalstu ēdināšanas pakalpojumiem visiem novada bērniem izglītības iestādēs;
- atbalstu ģimenēm ar bērniem, neatkarīgi no bērnu skaita;
- atbalstu NVO un iedzīvotāju iniciatīvām;
- aizsardzību iedzīvotājiem sociālas krīzes situācijās.

AUGSIM IZGLĪTOTI UN VESELI
Ieviesīsim atbalsta programmu izglītības kvalitātes paaugstināšanai un pedagogu piesaistei.
Palielināsim vietu skaitu bērnudārzos, paplašinot esošos, uzbūvējot jaunu PII Titurgā, atbalstot privāto bērnudārzu veidošanu un aukļu pakalpojumu līdzfinansēšanu.
Nodrošināsim kvalitatīvu mācību vidi izglītības iestādēs:
- pilnībā īstenojot Baložu vidusskolas projektu;
- izveidojot jaunu skolu Katlakalnā;
- uzlabojot telpas un materiāli tehnisko bāzi Baldones skolās un bērnudārzā “Vāverīte”.
Atbalstīsim vasaras nometņu rīkošanu un skolēnu nodarbinātību skolas brīvlaikā.
Atbalstīsim jauniešu aktivitātes un iespējas nodarbinātībā, līdzdalībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā, kā arī tehniskās jaunrades prasmju apgūšanā.
Veicināsim mūžizglītības iespējas novadā, īpaši atbalstot senioru izglītības iespējas.
Atbalstīsim kultūras aktivitātes novadā, saglabājot un nostiprinot katras apkaimes tradīcijas un kultūrvēsturisko mantojumu.
Nodrošināsim atbalstu amatierkolektīvu darbībai, novada kultūras centru un bibliotēku attīstībai un telpu paplašināšanai.
Nodrošināsim atbalstu novada sporta organizācijām un sportistiem treniņprocesā, sacensībās un aktivitāšu organizēšanā.
Ieviesīsim atbalsta programmu kultūras, sporta un tūrisma pasākumu organizēšanai novadā.
Izveidosim labiekārtotus bērnu rotaļu, aktīvās atpūtas un sporta laukumus Baldonē, Baložos, Katlakalnā un Ķekavā, kā arī:
- turpināsim labiekārtot Ķekavas parku un saieta laukumu;
- pakāpeniski realizēsim stadiona projektu Ķekavā;
- turpināsim Titurgas ezera aktīvās atpūtas parka izveidi;
- izveidosim pastaigu takas un skeitparkus Baldonē un Baložos.
Attīstīsim veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu klāstu, organizējot dežūrārstu pieejamību, atjaunojot aprīkojumu un iekārtas, kā arī paplašinot telpas veselības pakalpojumu(Ķekavas ambulance) un sociālās aprūpes vajadzībām.