Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Silvija Riekstiņa 1965 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
2. Inārs Beļinskis 1952 Baložu vidusskola
3. Igoris Malinauskas 1968 SIA Malinauskas & Co
4. Jolanta Priede 1978 SIA Points of You
5. Pēteris Filatovs 1981 Garāžu kooperatīvs "Ezermalas"
6. Aleksandrs Čupovs 1981 HansaMatrix Pārogre SIA
7. Mārīte Matīsa 1972 Ķekavas novada bāriņtiesa
8. Guna Kalniņa 1985 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
9. Andris Upītis 1973 Certex Latvija SIA
10. Agita Plokšta 1964 Ķekavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde "Avotiņš"
11. Juris Gabrāns 1960 Rīgas 6. vidusskola
12. Jānis Salenieks 1984 SIA "TECNOPALI NORTH EUROPE"
13. Anatolijs Zemītis 1942 Pensionārs
14. Māris Šnore 1957 SIA "Autoradze"
15. Haralds Veispals 1990 XPRT INTERNATIONAL OU
16. Mārtiņš Golasko 1993 SIA "BASK Apsardze"
17. Mārtiņš Kleinhofs 1989 AAS BTA Baltic Insurance Company
18. Ilze Riekstiņa 1992 Kuldīgas 2. vidusskola
19. Greta Kopilova 1991 Pašnodarbināta persona (veselības mentors)
20. Juris Sondors 1958 SIA "ROYAL GROUP"
21. Viesturs Stripkāns 1974 patreiz bez darba
22. Guntars Kaļķis 1982 SIA Izdevniecība "Juma"
Программа партии
LATVIJAS ZAĻĀS PARTIJAS
PRIEKŠVĒLĒŠANU PROGRAMMA
ĶEKAVAS NOVADA DOMES VĒLĒŠANĀM
2021. GADA 5. JŪNIJĀ
Latvijas Zaļās partijas pamatmērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu Ķekavas novada attīstību, veidot saikni starp pagasta varu un iedzīvotājiem un rūpēties par vides kvalitāti.
1.Nodrošināsim:
*ikvienam izglītojamajam vietu pirmskolas izglītības iestādē, skolā vai privātajā izglītības iestādē;
*profesionālo ievirzi skolās;
*interešu izglītības un mūžizglītības pieejamību novadā;
*atbilstošu finansējumu izglītības iestāžu darbībai un interešu izglītības daudzveidībai pirmsskolā.
2.Nodrošināsim taisnīgu, proporcionālu budžeta sadali starp Ķekavas novada pārvaldēm.
3.Pabeigsim iesākto projektu un uzbūvēsim peldbaseinu Baložos. Uzbūvēsim piebūvi Katlakalna Tautas namam.
4.Paredzēsim budžetā līdzekļus ielu remontiem un kvalitatīvai ielu segumu atjaunošanai. Noasfaltēsim intensīvas kustības ielas, kas novērstu putekļu rašanos Ķekavā, Baložos, Daugmalē un Baldonē.
5.Ieviesīsim jaunas satiksmes vadības tehnoloģijas, lai nodrošinātu kājāmgājēju un riteņbraucēju drošu pārvietošanos ielās un pie mācību iestādēm.
6.Pašvaldības iepirkumos dosim priekšroku vietējiem novada ražotājiem, tādējādi mazinot klimata pārmaiņu radītās sekas.
7.Atbalstīsim ES projektus ūdens saimniecībā, pastiprināti uzraudzīsim, lai pēc komunikāciju ierīkošanas būvnieki kvalitatīvi atjaunotu ielu segumu.
8.Uzprojektēsim un izbūvēsim veloceliņu Ķekava –Valdlauči.
9.Reformēsim Plānošanas daļu, lai efektīvi attīstītu uzņēmējdarbību, piesaistot investorus un radītu jaunas darba vietas. Pārskatīsim teritoriālplānojumu atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Samazināsim nepamatotas prasības Ķekavas teritorijas attīstītājiem.
10.Atbalstīsim kvalitatīvu siltināšanu atbilstoši ES projektiem, veiksim kvalitātes kontroli. Samazināsim siltuma izmaksas daudzdzīvokļu mājām Baložos un pārējā Ķekavas novada teritorijā, pārskatot siltuma tarifus un to pamatotību. Nepieciešamības gadījumā izskatīsim stratēģiski un tehniski iespējamus risinājumus siltuma tarifa samazināšanai.
11.Kontrolēsim un novērsīsim Daugavas piesārņošanu ar kanalizācijas notekūdeņiem.
12.Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli par 30%.
13.Nodrošināsim sociālās garantijas maznodrošinātajiem, pensionāriem, cilvēkiem ar speciālām vajadzībām un daudzbērnu ģimenēm palielinot sociālo budžetu.
14.Atbalstīsim bezmaksas pakalpojumus senioriem un daudzbērnu ģimenēm (baseins, kultūras pasākumi, transports).
15.Saglabāsim un palielināsim sociālās garantijas pedagogiem un pārējiem izglītības iestāžu darbiniekiem.
16.Nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu bērniem pirmsskolās un skolās izglītojamajiem līdz 9. klasei. Visās mācību iestādēs veicināsim pāreju uz bioloģisko pārtiku.
17.Atbalstīsim sporta aktivitātes, regulāri organizēsim masveida sacensības, sekmējot Ķekavas novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
Veidosim jaunus un modernus rotaļu laukumus, izbūvējot ielas vingrošanas un āra trenažieru laukumus.
18.Izveidosim pašvaldībā komisiju korupcijas risku novēršanai.
19.Saliedēsim deputātu kolektīvu, kas veicinās ātru un efektīvu lēmumu pieņemšanu un uzlabos komunikāciju ar iedzīvotājiem.