Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai", "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Juris Žilko 1978 Ķekavas novada dome
2. Rihards Gorkšs 1987 Biedrība ''Futbola klubs ''AUDA''''
3. Gatis Līcis 1975 SIA RIBETONS CEĻI
4. Irina Paegle 1983 Biedrība Baltijas Vides Forums
5. Oskars Repke 1984 AS ''Latvijas Zaļais punkts''
6. Edgars Brigmanis 1982 Baldones pašvaldība
7. Romans Boiko 1984 SIA RIV-BŪVE
8. Ineta Romanovska 1964 Latvijas Universitāte
9. Sandra Grīnberga 1963 Juglas Mūzikas skola
10. Jana Gargurne 1978 Rīgas 96.vidusskola
11. Inita Strautniece 1974 Rīgas Stradiņa universitāte
12. Ruben Martinez Dominguez 1985 Tilde
13. Līga Petrāne 1984 Picanova GmbH filiāle ''Picanova Baltics''
14. Raivo Simsons 2001 Itella Logistic, SIA TRADEX
15. Igors Leonovs 1986 Bezdarbnieks
16. Artūrs Berkmanis 1994 Pašnodarbinātais
17. Laura Eglīte-Jefanova 1983 Pašnodarbinātā
18. Agita Sēja 1961 Biedrība DIA+LOGS atbalsta centrs,visiem,kurus skar HIV/AIDS Valdes locekle,sociālo programmu vadītāja, projektu koordinatore
19. Gatis Amoliņš 1980 Bezdarbnieks
20. Dace Benjamiņa 1986 SIA Eiroplasts
21. Agnese Millere 1978 VSIA BKUS
22. Krišjānis Ratiniks 1984 SIA Velomens
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri,gudri strādājot Ķekavas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā.

Mūsu moto: Sacīts - darīts!

Pašvaldība, budžets, finanses
• Ieviesīsim labas pārvaldības principus pašvaldības darbā un optimizēsim administratīvās izmaksas.
• Aicināsim sabiedrību līdzdarboties pašvaldības procesos un līdzdalības budžetēšanā.
• Nodrošināsim proporcionālu līdzekļu sadali un kredītportfeļa līdzsvarojumu
• Aktivizēsim iedzīvotāju deklarēšanos novadā.
• Panāksim vienotu transporta biļeti ar Rīgas Satiksmi.
• Pilnveidosim drošības jomu, attīstot videonovērošanas sistēmu novada teritorijā.
• Uzlabosim iedzīvotāju informēšanas sistēmu, izveidosim interaktīvo ziņapmaiņas platformu.
• Uzlabosim Ķekavas novada būvvaldes pakalpojuma pieejamību, apkalpošanas kultūru un kvalitāti.
• Pilnveidosim NVO projektu konkursus, nodrošinot caurskatāmību un konkurenci.

Tautsaimniecība, infrastruktūra, vide
• Īstenosim atbalsta programmu uzņēmējiem un investoru piesaistei.
• Aktualizēsim Ceļu remonta plānu.
• Turpināsim attīstīt veloceļu tīklu un ietves.
• Labiekārtosim daudzdzīvokļu namu pagalmus, ielu apgaismojumu, piebraucamos ceļus.
• Piesaistīsim Eiropas fondu līdzekļus kanalizācijas tīklu paplašināšanai.
• Turpināsim ceļu sistēmas sakārtošanu, pārņemot ceļu apsaimniekošanu apdzīvotās vietās.
• Realizēsim vides objektu un apzaļumošanas plānu.
• Palielināsim finansējumu bērnu rotaļu laukumiem.
• Atbalstīsim ēku siltināšanas projektus.
• Nodrošināsim vides pieejamību pie publiskām vietām un ēkām.
• Attīstīsim Pladu purva derīgo izrakteņu - Baldones dūņu - apguvi dabai draudzīgā veidā.
• Izveidosim reprezentatīvus stendus novada uzņēmējiem.

Izglītība, kultūra, tūrisms
• Pabeigsim bērnudārzu izbūvi Ķekavā un Titurgā.
• Atrisināsim Pļavniekkalna skolas būvniecības jautājumu.
• Stiprināsim novada izglītības iestādes un karjeras izglītību.
• Atjaunosim jauniešu iniciatīvu centru darbību, pielāgojot telpas Baložos, Daugmalē, Baldonē.
• Veicināsim mūžizglītības attīstību.
• Veiksim izglītības iestāžu ēku, telpu un inženiertīklu remontus.
• Piešķirsim Ķekavas Sarkano skoliņu Jaunsardzei, Skautiem un Gaidām.
• Līdzfinansēsim Apkaimju dienas.
• Atjaunosim un modernizēsim brīvdabas estrādes.
• Modernizēsim Baldones kinozāli.
• Pagarināsim Ķekaviņas parka taku un Baldones stāstu taku.
• Izstrādāsim tūrisma attīstības stratēģiju, veicinot atpazīstamību ar paplašinot pakalpojumu klāstu.
• Nodrošināsim brīvpusdienas izglītības iestādēs un pusdienu līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Turpināsim atbalstīt pašdarbības kolektīvus.

Sports un aktīvs dzīvesveids
• Uzlabosim Sporta infrastruktūras pieejamību profesionāliem sportistiem, ģimenēm un pārējiem iedzīvotājiem.
• Celsim Sporta skolas līmeni, atbalstīsim jaunu sporta veidu iekļaušanu programmā.
• Atbalstīsim iedzīvotāju iniciatīvas aktīva dzīvesveida veicināšanai.
• Ierīkosim 3 jaunas peldvietas. Nodrošināsim brīvu pieeju pie Daugavas.
• Uzbūvēsim peldbaseinu Baložos.
• Labiekārtosim slēpošanas, nūjošanas un skriešanas trases.
• Sakārtosim un attīstīsim Sporta infrastruktūru, izveidojot:
^ Minifutbola laukumus Mellupos, Dzērumos, Baložos;
^ Jaunu stadionu Ķekavā;
^ Asfaltētu velotrasi (pump-track) Valdlaučos;
^ Multifunkcionālu sporta laukumu Ķekavā;
^ Skeitparku Baložos;
^ Labiekārtotu Baldones vidusskolas stadionu;
^ Skeitparku ar basketbola laukumu Baldonē.

Veselības aprūpe, sociālais atbalsts
• Attīstīsim sociālās aprūpes centru Baldonē.
• Modernizēsim Ķekavas ambulanci.
• Pilnveidosim sociālā atbalsta sistēmu.
• Palielināsim sociālo dzīvokļu skaitu, tehniski uzlabosim esošos.
• Izveidosim medicīnas aprūpes punktus apkaimēs.
• Organizēsim “Veselības dienas” novadā.
• Nodrošināsim dažādu jomu ārstu pieejamību novadā.
• Nodrošināsim atbalstu senioru brīvā laika pavadīšanai, aktivitātēm, projektiem, sadarbojoties ar novada pensionāru padomēm.

Mēs panāksim, ka pašvaldība strādā iedzīvotāju labā! Lai Ķekavas novads ir sakopts, brīvs no korupcijas un uzpūstas pārvaldes! Lai novads ir dziedošs, dejojošs, mūzikas un mākslas talantu pilns! Lai novadu caurvij veloceliņi! Lai visi iedzīvotāji var sportot! Lai iedzīvotāji var būt droši, ka veselības aprūpe un sociālais atbalsts ir pieejams augstākajā kvalitātē! Lai Ķekavas novada iedzīvotājs jūtas piederīgs un atbildīgs!