Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gatis Truksnis 1969 Jūrmalas pilsētas dome
2. Rita Sproģe 1967 Jūrmalas pilsētas dome
3. Jānis Lediņš 1964 Jūrmalas pilsētas dome
4. Dace Riņķe 1959 Jūrmalas pilsētas dome
5. Romāns Mežeckis 1964 Jūrmalas pilsētas dome
6. Anita Adijāne 1968 Jūrmalas pilsētas dome
7. Irēna Kausiniece 1950 Jūrmalas pilsētas dome
8. Gundars Ūķis 1978 Jūrmalas pilsētas dome
9. Ieva Taranda 1976 Jūrmalas Valsts ģimnāzija
10. Ligita Maziņa 1968 Veselības un sociālās aprūpes centrs "Sloka"
11. Guntars Anspoks 1973 Pašnodarbinātais
12. Irēna Romanovska 1977 Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža
13. Zigmārs Grūbe 1974 Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
14. Karina Siņkeviča 1968 Jūrmalas slimnīca
15. Andris Urbacāns 1967 Pumpuru vidusskola
16. Guntars Valants 1951 Biedrība "Jūrmalas Pensionāru biedrība"
17. Zinaīda Tarasenko 1950 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola
18. Inese Kārkliņa 1960 Vaivaru pamatskola
Программа партии
Labu pasaulei, labāko Latvijai, vislabāko Jūrmalai!

Mūsu mērķis ir pilsēta, kurā gribētu dzīvot mēs paši un kuru ar lepnumu mēs varētu nodot tālāk nākošajām paaudzēm. Mēs gribam, lai Jūrmala kļūtu par vislabāko pilsētu Latvijā visās dzīves jomās. Lai Jūrmala un mēs, jūrmalnieki, būtu veiksmīgi visā, ko ieplānotu un darītu. Lai to realizētu, mēs esam izstrādājuši skaidru rīcības plānu nākamajiem 4 gadiem. Lai pilnībā to realizētu, mēs aicinām uz sadarbību ne tikai citu partiju pārstāvjus, bet arī visus Jūrmalas iedzīvotājus neatkarībā no viņu dzimuma, dzimtās valodas, dzīvesvietas, vecuma un materiālā stāvokļa.

Mūsu sapnis ir pilsēta, kurā dzīvo ne tikai pārtikuši, bet arī laimīgi cilvēki! Tāpēc mūsu uzdevums ir ne tikai nodrošināt pilsētas ekonomisko izaugsmi, bet arī rūpēties par ikkatru pilsētas iedzīvotāju. Lai mēs dzīvotu pilsētā, kurā nav aizmirsts neviens un kurā ikviens var saņemt nepieciešamo atbalstu. Tas vienkārši nozīmē to, ka Jūrmala ir vislabākā dzīvesvieta Latvijā.

Mēs, Jūrmalas Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvji, esam gatavi neatlaidīgi strādāt pilsētas un pilsētnieku labā!

Mūsu prioritāte ir kvalitatīva izglītība, laba un sakārtota infrastruktūra un labākā sociālā atbalsta sistēma valstī.
Turpināsim nodrošināt jūrmalniekiem 90% NĪN atlaidi zemei.
Turpināsim nodrošināt pensionāriem veselības pabalstu (šobrīd 150 eiro).
Turpināsim nodrošināt bezmaksas sabiedrisko transportu visiem iedzīvotājiem.
Turpināsim nodrošināt ģimenēm ar bērniem pabalstu jaundzimušo aprūpei (šobrīd 500 eiro).
Turpināsim nodrošināt brīvpusdienas pirmskolas un skolu audzēkņiem līdz 12.klasei, turpināsim sniegt atbalstu brīvpusdienu nodrošināšanai privāto pirmskolu audzēkņiem.
Sakārtosim ielas un ietves, veloceliņus un atpūtas vietas, lai Jūrmala ir draudzīgākais kūrorts ģimenēm ar bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Pilsēta un pludmales būs tīras un sakoptas, kā arī pieejamas un ērtas visiem cilvēkiem, arī ar īpašām vajadzībām un pavisam jaunajiem cilvēciņiem.
Lai pasargātu kāpas no cilvēku radītā piesārņojuma, izvietosim vairāk bezmaksas sabiedrisko tualešu.
Atbalstīsim mājokļu siltināšanas programmu.
Turpināsim ielu apgaismojuma tīkla attīstību.
Nodrošināsim pašvaldības darba atklātību. Sadarbosimies ar iedzīvotāju interešu apvienībām un nevalstiskajām organizācijām.
Nodrošināsim nākamajā plānošanas periodā maksimāli efektīvu ES fondu apguvi pilsētas attīstībai.
Attīstīsim Jūrmalas pilsētu kā nacionālās un starptautiskās nozīmes veselības kūrortu.
Nodrošināsim naudas balvas audzēkņiem par izciliem sasniegumiem mācībās.
Veiksim piemaksas pedagogiem un sociālajiem darbiniekiem, lai noturētu un piesaistītu profesionālus speciālistus.
Atbalstīsim pilsētas pašdarbības kolektīvus, veicinot pašdarbības kustību.
Atbalstīsim reliģiskās konfesijas.
Saglabāsim ainaviskos un kultūrvēsturiskos objektus.
Palīdzēsim pārņemt dzīvojamo namu apsaimniekošanu.
Sniegsim atbalstu uzņēmējiem krīzes brīžos.
Atbalstīsim pilsētas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu, veicināsim tā izmantošanu tūrisma piedāvājumā.

5.jūnijā mēs ievēlēsim jauno Jūrmalas domes sastāvu. Šīs vēlēšanas noteiks, kāda būs mūsu pilsētas nākotne. Un kāda būs katra pilsētas iedzīvotāja nākotne. Mūsu mērķis ir plaukstoša pilsēta, kurā rūpējas par saviem iedzīvotājiem un kurā katrs cilvēks var nodzīvot ilgu un laimīgu mūžu. Mēs zinām, ka to pašu gribat arī Jūs! Mēs zinām, ka daudzi pilsētnieki ir gatavi mums palīdzēt. Kopīgi strādājot, mēs to panāksim! Mēs visi dzīvosim pārtikušā, drošā un laimīgā pilsētā.