Самоуправлений выборы 2021

"Tev, Jūrmalai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Ķirsis 1990 SIA "ADVANTUS BALTIC"
2. Indra Omula Sāmīte 1959 SIA "Tilde"
3. Mārtiņš Stulpiņš 1952 Jūrmalas Dome
4. Normunds Kazakevičs 1974 SIA "Autofavorīts"
5. Uldis Kronblūms 1960 Jūrmalas Aizsardzības biedrība
6. Ingrīda Dzelzkalēja 1971 Babītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde
7. Zigurds Starks 1962 Lauku saimniecība "Svēteļi"
8. Kaspars Tīmanis 1972 SIA "Labvēlīgie Puikas"
9. Iveta Kravinska 1961 Partija "Tev, Jūrmalai"
10. Uldis Markuss 1978 SIA "Markuss Auto"
11. Mārtiņš Vītols 1978 SIA "VN Koks"
12. Aivars Ozoliņš 1959 Jūrmalas Dome
13. Līva Krastiņa 1988 SIA "Kūriņš"
14. Gints Sūna 1982 Arhitekta privātprakse
15. Māris Trankalis 1959 SIA "Brīvais vilnis"
16. Ilze Voiska 1973 Jūrmalas Mākslas skola Estētikas skoliņas "Mans Mazais"
17. Pēteris Binders 1971 SIA "Domenikss"
18. Ivo Jansons 1973 SIA "Mediaboom"
Программа партии
Tev, Jūrmalai mērķi: plaukstoša, dinamiska un viesmīlīga Jūrmala, kurā ir labi dzīvot, mācīties, strādāt un atpūsties.
Labklājība - izglītība, sociālā aizsardzība, veselības aprūpe, uzņēmējdarbība.
Izmantosim pašvaldības tiesības samazināt NĪN likmi zemei 7,5 reizes, esošo 1,5 % vietā piemērojot 0,2%, un papildu 90% atlaidi Jūrmalā deklarētajiem.
Palielināsim pašvaldības pabalstus veselības aprūpei - senioriem 200 eiro, represēto personu pabalstu 100 eiro, jaundzimušo aprūpei 700 eiro.
Veicināsim izglītības iestāžu autonomiju, kas uzlabos saņemtās izglītības un mācību vides (mācību programmas, digitālās tehnoloģijas, āra nodarbības, atbalstu starptautiskos projektos, attālinātās mācības, u.c.) kvalitāti.
Nodrošināsim katram bērnam iespēju apmeklēt neierobežotu skaitu interešu izglītības nodarbību.
Atbalstīsim vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.
Piešķirsim stipendijas Jūrmalas pašvaldības iestādēm nepieciešamo speciālistu izglītībai.
Izveidosim vismaz vienu slēgtu ledus halli, kā arī vingrošanas laukumus dažādās pilsētas apkaimēs un pludmalē.
Uzlabosim atlīdzības sistēmu zemāk atalgotajiem pašvaldības iestāžu darbiniekiem.
Paplašināsim “Jūrmalnieka kartes” priekšrocības un e-pakalpojumu klāstu.
Iedzīvotāju drošībai izveidosim vienotu diennakts infrastruktūras un operatīvās informācijas centru.
Nodrošināsim maznodrošinātajām mājsaimniecībām dūmu un gāzes detektorus.
Uzlabosim klientu apkalpošanu pašvaldības struktūrās un izveidosim vienas pieturas sistēmu visiem pašvaldības pakalpojumiem.
Samazināsim birokrātisko slogu būvniecības un saskaņošanas procesam.
Neatbalstīsim teritorijas plānošanas un būvniecības procesā tādu viesu izmitināšanas objektu būvniecību un tālāku izmantošanu, kuras neatbilst teritorijas plānā noteiktajam.
Samazināsim birokrātisko slogu uzņēmējdarbībai Jūrmalā. Atbalstīsim kūrortpilsētai atbilstošu un videi saudzīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu. Veidosim inovāciju parku mūsdienīgu augsto tehnoloģiju uzņēmumu piesaistīšanai.
Pilsētas pārvalde - saimnieciski atklāta, tiesiska un demokrātiska.
Panāksim labas pārvaldības principu ieviešanu domes darbā - atklātība, tiesiskums un kompetence, pieejamība un atbalsts.
Atjaunosim iedzīvotāju konsultatīvo padomi un sadarbosimies ar nevalstiskajām organizācijām.
Samazināsim siltumenerģijas tarifus, uzlabojot Kauguru biomasas (šķeldas) katlu mājas darbības efektivitāti, uzstādīsim dūmu filtrus.
Palielināsim domes darba atklātību ar sanāksmju tiešraidēm.
Publicēsim izsniegtās koku ciršanas atļaujas.
Pilnveidosim pilsētas pārvaldi administratīvo izmaksu samazināšanai. Nodrošināsim atbalstu ēku energoefektivitātei, ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu pievadei, meliorācijas tīklu atjaunošanai un izveidei.
Veicināsim Zaļo iepirkumu.
Ilgtspējīgi attīstīta vide
Popularizēsim Jūrmalu kā ārstniecības kūrortu un veselības atjaunošanas tūrisma galamērķi, balstoties uz vietējo dabas resursu izmantošanu. Atjaunosim zilā karoga pludmales.
Sargāsim neskartās piekrastes kāpas, pašvaldības mežus un Lielupes krastus no apbūves.
Paplašināsim Lielupes nozīmi pilsētas dzīvē ar krastu labiekārtošanu, peldvietu izveidi un drošu kuģošanu.
Uzlabosim pilsētas apkaimju infrastruktūru - iekšpagalmus, stāvlaukumus, āra aktivitāšu laukumus, ekonomisku ielu apgaismojumu.
Asfaltēsim arī mazās ielas.
Uzstādīsim vēsturisko apkaimju zīmes.
Attīstīsim veloceliņu tīklu ar velonovietnēm un pašizgaismojošajiem elementiem tumšajā laikā.
Izveidosim iedzīvotājiem maksimāli ērtu un izdevīgu transporta sistēmu, integrējot tajā elektrovilcienus.
Veicināsim koka arhitektūras atdzimšanu, izveidojot koka ēku atjaunošanas un būvniecības konsultāciju centru, kultūrvēsturisko objektu kartēšanu e-vidē.
Atjaunosim Majoru muižu, Ķemeru pasta ēku, izveidosim Amatu māju un atgūsim Ķemeru sanatoriju.
Pārtrauksim nepamatotās maksas iekasēšanu par faktiski neizvestiem sadzīves atkritumiem. Paplašināsim atkritumu šķirošanas iespējas.
Mēs nesolām daudz, tikai godīgi strādāt savai pilsētai!