Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Voins 1982 Biedrība Jūrmalas jaunā nodaļa
2. Alma Brinkmane 1991 SIA KIT Finance
3. Normunds Meinards 1981 Aalto Latvia SIA
4. Klāvs Radziņš 1973 Privātskola Patnis
5. Aivars Smagars 1954 Latvijas Samariešu apvienība, Biedrība
6. Aivars Mičuls 1966 Biedrība Par godīgu administratīvi teritoriālo reformu
7. Vineta Aiva Pētersone 1972 Pašnodarbinātais
8. Sergejs Stepanovs 1949 Apsardzes Dienests ADJ SIA
9. Uģis Mālmanis 1971 Latvijas Futbola Federācija
10. Sandis Lazdiņš 1988 AS Gaso
11. Kristaps Prančs 1998 SIA Family Hair
12. Jēkabs Kaspars Mālmanis 2001 Rīgas Biznesa skola
13. Arnis Geidmanis 1984 Baltijas Elektro Sabiedrība SIA
14. Agris Vītols 1981 Jūrmalas jaunā nodaļa Biedrība
15. Ruta Bogdane 1978 SIA SmartLynx Airlines
Программа партии
Latvijas Reģionu Apvienība vēlas ieviest Jūrmalā atšķirīgu pārvaldes modeli - kas ļautu jūrmalniekus vairāk iesaistīt  problēmu apzināšanā un lēmumu pieņemšanā. Savās rindās esam aicinājuši dažādu nozaru specialistus, kuri ir gatavi pilnvērtīgi iesaistīties pilsētas attīstībā, kā arī kultūras, vides un sociālo vērtību saglabāšanā.
Mūsu mērķis ir veidot atšķirīgu politiku - cilvēkiem un ar cilvēkiem. Vecās politikas ieradumi lai paliek pagātnē.Mūsu vērtības:

1.Korupcijas risku novēršana pašvaldības iepirkumos un būvdarbu procesos;

2.Profesionāla pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldība;

3.Atklātība budžeta un investīciju plāna izveidē;

4.Sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā iesaistot nevalstiskās organizācijas un citas līdzdalības formas;

5.Komunikācija ar jūrmalniekiem 'cilvēku' valodā;

6.Lēmumu pieņemšanā neradīt un nevairot nevienlīdzību.Mūsu prioritātes:

1. Esošo atbalsta programmu saglabāšana - Jūrmalā deklarētiem iedzīvotājiem - nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums 90% apmērā, bezmaksas sabiedriskais transports, veselības aprūpes pabalsti un brīvpusdienas bērniem (visiem izglītojamajiem no 1. līdz 12.klasei un pirmsskolas audzēkņiem). Papildus ir jānodrošina mājokļu siltināšanas projekta attīstība un uzņēmējdarbības atbalsts.2. Izglītības sistēmas sakārtošana - pieejama, kvalitatīva izglītība ikkatram jūrmalniekam, konkurētspējīgs atalgojums Jūrmalas pedagogiem, jauniešu brīvā laika pavadīšanas centru attīstīšana un skolu konkurētspējas celšana. Kompetenču izglītības kvalitatīva ieviešana. Jauniešu no riska grupām iesaiste sabiedriskās aktivitātēs un jauniešu iesaiste pilsētvides attīstības plānošanas procesā.3. Ģimeņu atbalsts - pieejams dzīvojamais fonds jaunajām ģimenēm, droši un sakopti iekšpagalmi, droša velo infrastruktūra un gājēju ceļi, kvalitatīva pludmales infrastruktūra, dienas nometnes ar daudzveidīgu piedāvājumu. Ģimeņu atbalsta centra izveide.4. Sports Jūrmalā - Jūrmalas sporta skolas atbalsts nepieciešamo speciālistu piesaitē, brīvpieejas sporta infrastruktūras attīstība (āra trenažieri pie skolām un pagalmos, publiski pieejamie sporta laukumi un labiekārtotas vietas grupu sporta nodarbību nodrošinājumam), publisko sporta pasākumu atbalsts, iesaiste starptautiskos sporta pasākumos, sporta nodarbības senioriem un sporta inventāra nomas punktu izveide.5. Vides sakārtošana - ielu apgaismojumu tīkla attīstība/pilnveidošana, peldvietu un pastaigu taku attīstība, videonovērošana pilsētā (uzlabot noziedzīgu nodarījumu novēršanu, īpašuma un personu aizsardzību). Labiekārtots un ar kultūras dzīvi piepildīts pagalms pie Majoru muižas, pašvaldības policijas darba uzlabošana mikrorajonos (pašvaldības policijas klātesamība - kā preventīvs rīks,
reaģēšanas laika optimizācija, iecirkņa izveide Kauguros).6. Jūrmalas kultūra - Jūrmalas kultūras vidi “izcelt” no lokalitātes un atrast savu nišu Baltijas mērogā, veidot Jūrmalu kā Rīgas un Kurzemes kultūras krustpunktu, vai “tikšanās vietu”, veidot piedāvājumu ārpus vasaras sezonas, piedāvājot jūrmalniekiem saistošu, sevi atpelnīt spējīgu kultūras programmu.7. Jūrmalas uzņēmējdarbība - mazo uzņēmumu atbalsts sezonāla rakstura darbības veicināšanai (sporta inventāra nomas punkti, aktivitāšu centri). Uzrunāt lielos uzņēmumus veidot loģistikas centrus un ražošanas centrus Jūrmalas pašvaldības teritorijā, veidot kopīgas tūristu piesaistes aktivitātes - nodrošinot pilsētas ekonomisko aktivitāti visu gadu.8. Ilgtspējīgi projekti Jūrmalā - Jāizveido pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība daudzīvokļu ēku apsaimniekošanā, jānodrošina pašvaldības daudzīvokļu īres māju un jaunu pašvaldības sociālo māju būvniecība.Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība. Cilvēki, kurus vienojis kopīgs mērķis – plaukstoša un stipra Jūrmala. Atbalstot mūs - jūs atbalstīsiet gudru un godīgu pārvaldību, praktisku un mūsdienīgu saimniekošanu, atbildību un patriotismu. Kopā mēs varam panākt, ka Jūrmala kļūs par Baltijas labāko kūrortu un būs dzīva visu gadu!