Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gatis Zamurs 1983 LR Saeima
2. Rasa Ikstena 1987 SIA "ACT"
3. Vilis Zilgalvis 1972 SIA “EKOKLIMATS.LV”
4. Gita Grieze 1976 Tiesa
5. Lauris Ulpe 1984 SIA “LJ Nami”
6. Oskars Lūsiņš 1992 Pašnodarbinātais
7. Ieva Šmite 1983 Juridiskā privātprakse
8. Ineta Vempere 1977 SIA APERTO
9. Oskars Leinerts 1968 SIA Jūrmalas slimnīca
10. Olga Uzuliņa 1979 SIA "ACT"
11. Madlena Brante 1999 Studente
12. Ernests Sviklis 1983 Rīgas 64. vidusskola (darba devējs: Rīgas dome)
13. Eila Rancāne 1973 SIA"Eilas Rancānes konsultāciju birojs"
14. Rihards Uzuliņš 1999 Jūrmalas slimnīca SIA
15. Irēna Ikstena 1962 Inčukalna novada domes pašvaldības aģentūras sociālās aprūpes māja “Gauja”
16. Jadviga Neimane 1960 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
17. Uldis Ciekurs 1956 SIA "Multi Road”
18. Katrīna Ruzaiķe 1999 Studente
Программа партии
Saviļņojam Jūrmalu


Mums ir vīzija par Jūrmalu kā par pilsētu ar savu identitāti un šarmu, kas nodrošina komfortablu dzīvi tās iedzīvotājiem un piesaista tūristus. Tā ir darbīga, zaļa, sakārtota un draudzīga pilsēta. Tajā aug dzīvespriecīgi un laimīgi bērni.
Mums ir pieredzējusi, aktīva un entuziasma pilna komanda, kas ir gatava šo vīziju realizēt. Mūsu biedri ir cieši saistīti ar pilsētu, mēs zinām Jūrmalas stiprās un vājās puses, kā arī apzināmies Jūrmalas pilsētas līdz šim neattīstīto potenciālu.

Darbīga Jūrmala visās sezonās
Jūrmala ir darbīga, tās apkaimēs rosās mazie un vidējie uzņēmumi, tā nodrošina darbu saviem iedzīvotājiem, tūrisma sezona Jūrmalā nebeidzas līdz ar pēdējo silto dienu.

- Pēc Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas Jūrmala kļūst par Baltijas reģiona tūrisma galamērķi.

- Izmantojot privātās un publiskās partnerības principu, Jūrmalā tiek izveidots starptautisks konferenču centrs, kas izlīdzina esošo sezonalitāti un piesaista ceļotājus no visas pasaules.

- Jūrmala atbalsta tās apkaimes un aktīvos iedzīvotājus, atbalstot to iniciatīvas projektu īstenošanā, kas vērsti uz problēmu risināšanu apkaimēs.

- Jūrmala attīsta jaunas darba vietas un darba telpas iedzīvotājiem. Veicina jūrmalnieku strādāšanu pilsētā.


Zaļa un tīra Jūrmala
Jūrmala apzinās, ka dabiskā vide ir tās galvenā vērtība. Tā nodrošina patīkamu dzīvi jūrmalniekiem un pievilina tūristus no visas pasaules. Jūrmala sargā savas dabas vērtības un izturas pret tām ar cieņu.

- Jūrmalā šķiro atkritumus visur, arī pludmalē. Tiek nodrošināta bioloģisko un tekstila atkritumu šķirošana.

- Tūrisma plūsma tiek novirzīta no īpaši jutīgām dabas teritorijām uz vietām, kur tūrisms tām nodara vismazāko kaitējumu.

- Jūrmalas pašvaldības iepirkumi būvniecībā, transportā un citās nozarēs ir zaļi un caurspīdīgi.

Sakārtota un moderna Jūrmala
Jūrmala ir loģiska un saprotama. Tā prot tikt galā ar savu saimniecību, sakopt ielas un apkalpot savu iedzīvotāju vajadzības. Jūrmalas pārvalde ir digitāla un caurspīdīga.

- Jūrmalas pašvaldības uzņēmumi ir moderni, sakārtoti, darbojas efektīvi, ievērojot labas pārvaldības principus.

- Iedzīvotājiem ir viegli un lēti pievienoties Jūrmalas infrastruktūras un komunikāciju tīkliem.

- Jūrmalā ir droši ceļi, ielas un gājēju celiņi. Pie Jūrmalas stacijām ir izveidotas stāvvietas “Park&Ride” izmantošanai. Autobusu pieturas ir digitāli aprīkotas.

- Jūrmala apmaksā daudzdzīvokļu māju energoauditu, lai atbalstītu iedzīvotājus izmantot Eiropas Savienības fondu līdzekļus māju siltināšanai.

- Jūrmalniekiem pilsētas robežās ir ērti pārvietoties ar velosipēdu. Jūrmala nodrošina iespēju nokļūt līdz starptautiskajai lidostai “Rīga”.

Iedzīvotājiem draudzīga un sociāli atbildīga Jūrmala
Jūrmala ir draudzīga un iekļaujoša pilsēta. Tā iedrošina tos, kas var paši, un nodrošina tos, kam nepieciešams atbalsts.

- Bērniem ar īpašām vajadzībām ir iespēja mācīties pirmsskolā, iegūt pamata un vidējo izglītību. Jūrmalā ir specializēts centrs, kurš piedāvā speciālistu pakalpojumus bērniem ar īpašām vajadzībām.

- Jūrmala atbalsta nevalstiskās organizācijas, kas darbojas sociālajā jomā.

- Tiek saglabāta esošā atlaide nekustamā īpašuma nodoklim.

- Jaunās ģimenes Jūrmalā saņem vienreizējo pabalstu par pirmo bērnu 500 EUR un + 100 EUR par katru nākamo bērnu.

- Jūrmalā regulāri notiek kultūras un sporta pasākumi, kultūras un sporta infrastruktūra pieejama visā pilsētā gan izglītības iestāžu audzēkņiem, gan plašākai publikai.

- Pilsēta rūpējas par kvalitatīvu laika pavadīšanu pusaudžiem un jauniešiem un nodrošina tiem brīvā laika pavadīšanas iespējas visā pilsētā.

- Jūrmala turpina atbalstīt tos, kam nepieciešama palīdzība. Tā rūpējas par saviem iedzīvotājiem, īpaši par bērniem un senioriem. Rada jaunus sociālā atbalsta pakalpojumus.


Gudra un attīstīta Jūrmala
Jūrmalā aug dzīvespriecīgi un laimīgi bērni un jaunieši. Pilsēta tiem dod ceļamaizi dzīvei un iespēju realizēt savus talantus.

- Visiem Jūrmalas bērniem no pusotra gada vecuma ir vieta bērnudārzā. Vecāki var izvēlēties arī pašvaldības finansētus bērnu pieskatīšanas pakalpojumus.

- Jūrmalas pedagogi un palīgi saņem motivējošas un konkurētspējīgas algas. Darbinieku mainība ir maza.

- Vidējās un augstākās izglītības mācību iestādēs Jūrmalā skolēni un studenti apgūst kurortoloģiju, ārstniecību, fizioterapiju, rehabilitāciju, sociālo pakalpojumu sniegšanu un tūrismu. Pēc studijām jaunieši iekļaujas Jūrmalas darba tirgū. Augstākās izglītības programmas tiek realizētas ar Latvijas augstskolām.