Самоуправлений выборы 2021

"Jūrmala-mūsu mājas"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Toms Strazdiņš 1984 PP "Jūrmala - mūsu mājas"
2. Vija Ķezbere 1964 Majoru vidusskola
3. Marko Tuomas Ojala 1969 Kauguru Kultūras nams
4. Igors Filozofovičs 1985 SIA Progiko
5. Sergejs Riļevs 1973 SIA BLASKO
6. Solvita Pole 1961 Pillar architekten
7. Mārtiņš Pika 1985 VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija
8. Oskars Laivenieks 1981 SIA „LAKALME”
9. Ivo Legants 1969 SIA VISE
10. Elmārs Onckulis 1979 Eurodomus Construction SIA
11. Madara Pole 1984 Latvijas Starptautiskā skola
12. Imants Saukāns 1947 pensionārs
13. Artis Šneveļs 1970 SIA Jūrmalas namsaimnieks
14. Raivis Vaļģis 1983 SIA R&J Transports
15. Egmonts Krūmiņš 1971 SIA Forma 2
16. Māris Munkevics 1985 Daugavpils Universitāte
Программа партии
Partija „Jūrmala - mūsu mājas” ir patriotiska, saimnieciska, demokrātiska un sabiedrībai atvērta politiska organizācija, kuras mērķis ir padarīt Jūrmalu par plaukstošu, ekonomiski stipru, sociāli pārtikušu un garīgi bagātu pilsētu.
Mēs uzskatām, ka Jūrmalas lielākā un svarīgākā vērtība ir tās cilvēki. Ikvienam Jūrmalas iedzīvotājam ir tiesības uz ērtu, drošu un pārtikušu dzīvi pilsētā, tiesības justies kā savās mājās.
Mēs atbalstīsim likumdošanas iniciatīvas par neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli tiem jūrmalniekiem, kuru nekustamais īpašums ir viņu vienīgais nekustamais īpašums, Vienlaikus saglabājot esošo atlaidi pārējiem, kā arī atvieglosim birokrātisko slogu Jūrmalas uzņēmējiem.
Mēs rūpēsimies par pilsētas tīrību, tās ceļu sakārtošanu un uzturēšanu kārtībā. Apgaismosim Jūrmalas pilsētas neapgaismotās ielas. Nodrošināsim finansējumu Jūrmalas grantēto ceļu asfaltēšanai. Izstrādāsim un publiskosim plānoto darbu grafiku.
Mēs paplašināsim to iedzīvotāju loku, kam pieejami pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi. Ieviesīsim pašvaldības līdzfinansējumu pieslēgumu veikšanai pie pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
Rūpēsimies, lai iedzīvotāji saņemtu kvalitatīvus komunālos pakalpojumus. Mēs modernizēsim siltumapgādes saimniecību, attīstot atjaunojamo energoresursu izmantošanu un samazinot iedzīvotāju maksājumus par siltumu.
Nodrošināsim pilsētas meliorācijas sistēmas atjaunošanas un uzturēšanas darbu veikšanai nepieciešamo finansējumu.
Sakārtosim Jūrmalas pilsētas degradētās teritorijas un rūpēsimies par Jūrmalas savdabīgās kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu. Atjaunosim Majoru muižu.
Mēs palielināsim sociālos pabalstus un paplašināsim sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem. Mēs palielināsim pabalstus jaundzimušajiem jūrmalniekiem. Mēs sniegsim palīdzību nepamatoti represētajiem iedzīvotājiem. Mēs iesaistīsim maznodrošinātos darbaspējīgos iedzīvotājus pilsētas teritoriju labiekārtošanas darbos, radot jaunas darba vietas. Risināsim invalīdu nodarbinātības problēmas, sadarbojoties ar NVA.
Mēs atjaunosim un realizēsim pašvaldības mājokļu programmu, lai palīdzētu iedzīvotājiem, kas stāv pašvaldības dzīvokļu rindā.
Mēs nodrošināsim pašvaldības līdzfinansējumu iedzīvotājiem daudzdzīvokļu mājokļu siltināšanai un iekšpagalmu labiekārtošanai. Izveidosim pašvaldības konsultatīvā atbalsta centru mājokļu siltināšanai.
Mēs attīstīsim Lielupes ūdens teritoriju un krastus, jaunas piestātnes, ūdens transportu un peldvietas.
Rūpēsimies, lai jūrmalniekiem būtu iespēja piedalīties pašdarbības kolektīvos un sporta nodarbībās.
Mēs izveidosim jaunu atpūtas un izklaides parku Kauguros un Slokā.
Mēs izveidosim sabiedrisko centru Valteros.
Veicināsim fiziskās aktivitātes, atbalstot sporta laukumu, sporta zāļu, peldbaseinu, velosipēdistu celiņu un bērnu rotaļu laukumu būvniecību.
Mēs uzbūvēsim jaunu ledus halli Kauguros un modernizēsim esošo ledus laukumu Majoros.
Īpašu uzmanību veltīsim cīņai ar narkotiku izplatību un citu kaitīgu vielu lietošanu jauniešu vidū.
Veicināsim Pašvaldības policijas darbības efektivitātes paaugstināšanu. Nodrošināsim regulāras Pašvaldības policijas patruļas Kauguros un Slokā. Attīstīsim videonovērošanu pilsētā un ūdens policiju, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību visā pilsētas teritorijā.
Piešķirsim līdzekļus skolu un bērnudārzu rekonstrukcijai, remontiem un labiekārtošanai. Mēs uzcelsim jaunu bērnudārzu Dzintaros
Mēs uzbūvēsim jaunu ēku Jūrmalas teātrim.
Jaunajām ģimenēm, kuras nav nodrošinātas ar pašvaldības bērnudārzu, mēs piešķirsim pabalstus.
Lielu vērību veltīsim bērnu un jauniešu interešu izglītības attīstībai. Organizēsim skolēnu iesaistīšanu nodarbinātības programmā skolas brīvdienās.
Mēs rūpēsimies, lai Jūrmalas daba netiek piesārņota. Mēs rūpēsimies par ūdens un pludmales tīrību, lai Jūrmalas pludmale vienmēr varētu saglabāt Zilo karogu.