Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jurģis Miezainis 1988 Ekonomikas ministrija
2. Ērika Dižgalve 1987 Latvijas Nacionālais arhīvs
3. Aivars Krūmiņš 1981 Jelgavas novada pašvaldība
4. Kristīne Ragažinska 1980 SIA Hegelmann transporte
5. Māris Dzenis 1984 SIA „Jelgavas mobilais”
6. Aija Sondare 1985 Rīgas Tehniskā universitāte
7. Jānis Bergmanis 1985 SIA "Orange Truck Service"
8. Anna Balašova 1984 A/S “Air Baltic Corporation”
9. Ainārs Grundmanis 1967 SIA Lux Express Latvia
10. Zane Kanonoviča 1987 Pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte”
11. Jānis Apaļais 1984 SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE""
12. Diāna Ciganova 1986 SIA "Jocker LTD''
13. Alvis Zundmanis 1978 Pašnodarbinātais
14. Didzis Šteinerts 1988 SIA LAFLORA
15. Arnis Vējš 1978 SIA Easy Pack
16. Andris Vincāns 1960 Salgales pagasta zemnieku saimniecība „LAIMIŅAS”
17. Aldis Beķeris 1977 Pašnodarbinātais
18. Andrejs Andruškevičs 1989 SIA "Linas Agro"
19. Ričards Ziediņš 1996 Pašnodarbinātais
20. Intars Maurags 1980 SIA “LVS Building”
21. Jausma Balašova 1960 Bezdarbniece
22. Māris Kučinskis 1986 SIA DLS EXPRESS
Программа партии
2021. gada 5. jūnija Jelgavas novada deputātu kandidātu pašvaldību vēlēšanu programma

Mēs redzam Jelgavas novadu kā vienu no pirmajām piecām TOP “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”. Novads ir kļuvis lielāks, un jānodrošina vienmērīga teritorijas attīstība un investīciju ieplūde atbilstoši katras apdzīvotās vietas stiprajām pusēm. Kvalitatīvi mājokļi, kvalitatīva sociālā vide un dzīves apstākļi, labi apmaksātas un stabilas darba vietas ir mūsu prioritātes. Veidosim novadu tādu, lai ikviens šeit justos pieņemts, vajadzīgs un atbalstīts. Lai paveiktu iepriekšminēto, izvirzām sekojošu darbības programmu.

Pārvalde
1. atteiksimies no dārgiem auto nomu līgumiem pašvaldības vadībai;
2. veiksim funkcionālo auditu domē, pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās, optimizēsim pašvaldības amatpersonu un darbinieku skaitu, ņemot vērā reģionālo reformu;
3. atbalstīsim domes darbinieku un speciālistu apmācības, kvalifikācijas celšanu;
4. iesaistīsim nevalstiskās organizācijas, novada iedzīvotājus un to kopienas domes lēmumu pieņemšanā, lai panāktu vislabāko iespējamo rezultātu pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam;
5. novērsīsim uzvarēta konkursa sadārdzinājumu pēc līguma noslēgšanas.

Veselība, sociālā vide
1. attīstīsim sociālo pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem – īpaši Covid-19 negatīvo seku mazināšanai. Cilvēka cienīga dzīves apstākļu nodrošināšana neaizsargātākajiem iedzīvotājiem ir mūsu pamatprioritāte;
2. risināsim atsevišķos pagastos tuvu kritiskai robežai esošo ģimenes ārstu trūkumu novadā, nodrošināsim ģimenes ārsta un veselības pakalpojumu pieejamību visā novadā;
3. sniegsim atbalstu daudzbērnu ģimenēm dažādu sociālo pakalpojumu veidā un NĪN atvieglojumu formā;
4. izstrādāsim sistēmu, kā operatīvi nodrošināt palīdzību krīzē nonākušajiem iedzīvotājiem.

Tautsaimniecība, infrastruktūra, finanses
1. paplašināsim atbalsta instrumentus uzņēmējiem, īpaši jaunajiem uzņēmumiem, piešķirot atvieglojumus nekustamā īpašuma nodoklim un telpu nomas maksai;
2. investēsim stratēģiski svarīgu infrastruktūras objektu, tādu kā ceļu un inženiertīklu izveidē, uzturēšanā un atjaunošanā;
3. turpināsim vienmērīgu novada teritorijas attīstības plānošanu;
4. uzlabosim IT pakalpojumus, servisus visā novada teritorijā, mērķtiecīgi novēršot to vājos punktus, tādējādi uzlabojot pakalpojumu pieejamības kvalitāti Jelgavas novadā un ietaupot uz administrācijas un transporta izmaksām;
5. sadarbosimies ar apkārtējiem novadiem kopīgos projektos, savienojot infrastruktūras, tai skaitā ceļu renovāciju laiku;
6. aktīvi atbalstīsim vietējos uzņēmējus eksporta tirgus apgūšanā;
7. atbalstīsim degradēto teritoriju izmantošanu uzņēmējdarbības veikšanai, tādējādi sakopjot un attīstot tās un novēršot iespējamu kaitējumu videi;
8. veidosim novada budžeta uzkrājumus, tos investēsim nodarbinātības veicināšanā;
9. uzlabosim velo infrastruktūru un vecināsim satiksmes mazaizsargāto dalībnieku drošības uzlabošanu.

Izglītība, kultūra un sports
1. sakārtosim novada sporta infrastruktūru, atjaunosim, uzlabosim sporta laukumus visos pagastos, tādējādi veicinot iedzīvotāju iesaisti veselīgā brīvā laika pavadīšanas veidā;
2. renovēsim un izbūvēsim bērnu rotaļu laukumus pie bērnudārziem;
3. ieviesīsim sabiedrības veselībai noderīgas fiziskās aktivitātes – nodrošināsim bezmaksas fiziskās aktivitātes treneru uzraudzībā;
4. sniegsim mērķētu atbalstu individuāliem sporta, kultūras, izglītības talantiem;
5. atbalstīsim mūžizglītību, lai veicinātu iedzīvotāju ienākumu kāpumu;
6. nodrošināsim atbalstu jauniešu nevalstiskajām organizācijām;
7. atbalstīsim amatieru kolektīvu darbību;
8. izveidosim Jelgavas novada interaktīvo karti sadarbībā ar tūrisma jomas nevalstiskajām organizācijām - par tūrisma iespējām Jelgavas novadā.

Mājokļi, vide
1. veicināsim jaunu, renovētu un kvalitatīvu mājokļu pieejamību;
2. sakārtosim iekšpagalmus un izveidosim jaunus bērnu spēļu laukumus tajos;
3. informēsim un konsultēsim par iespējām mājokļu renovēšanai un energoefektivitātes paaugstināšanai;
4. pastiprināti kontrolēsim videi bīstamus sadzīviskus un rūpnieciskus objektus;
5. risināsim ūdens tilpņu aizaugšanu, ierīkosim drošas peldvietas;
6. uzturēsim un labiekārtosim publiskos parkus un laukumu zaļo zonu;
7. rūpēsimies par apkārtējās vides tīrību un atkritumu apsaimniekošanu, to šķirošanas pieejamību;
8. atbalstīsim mazo ekoloģisko un bioloģisko saimniecību veidošanos.