Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Oskars Cīrulis 1981 SIA "Mežacīruļi"
2. Jānis Zariņš 1984 Jelgavas novada pašvaldība
3. Māris Ozols 1965 Ozolnieku novada pašvaldība
4. Aigars Strupulis 1968 SIA "Jelgavas novada KU"
5. Solvita Cukere 1968 Ozolnieku novada pašvaldība, Izglītības, kultūras, sporta daļa, Izglītības nodaļa
6. Uldis Svarinskis 1970 SIA Laflora
7. Zigmārs Rankevics 1982 Z/S Vārpas”
8. Gundars Liepa 1962 Liepas Jelgavas rajona Zemnieku saimniecTba " Liepziedi"
9. Māris Krauze 1955 Jelgavas novada pašvaldība
10. Edgars Skuja 1975 IK “Skuja Auto”
11. Gunārs Davidčuks 1984 SIA "JUF"
12. Ēriks Duncis 1962 SIA “AT SERVICE RIGA”
13. Aldis Alksnis 1969 Ozolnieku novada pašvalsības SARC "Zemgale"
14. Uldis Beikmanis 1954 Pensionārs
15. Sandija Prince 1979 Aktivitāšu centrs ‘’Livbērze’’
16. Alvis Začs 1966 SIA “Marks M”
17. Jeļena Ankudoviča 1958 Jelgavas novada pašvaldība
18. Andris Nikuļcevs 1972 SIA „Betons un Dizains”
19. Ēriks Cimermanis 1984 SIA Bildberg
20. Lelde Šantare 1977 Jelgavas novada pašvaldība
Программа партии
Jelgavas novads
(Jelgavas novads, Ozolnieku novads)

Latviska, izglītota un radoša Latvija sākas ar latviskām, izglītotām un radošām Latvijas pilsētām un novadiem. Uzņēmējdarbībai atvērta un turīga Latvija top ne tikai valsts programmās un nodokļu sistēmā – tā top arī cilvēku uzņēmībai atvērtās, modernās un gudrās pašvaldībās. Mēs uzskatām, ka tāds ir arī Jelgavas novads.

Jelgavas novads – vieta, kurā katrs cilvēks var dzīvot drošā vidē, atbilstoši savām vajadzībām un interesēm. Jelgavas novada vienmērīgu attīstību nodrošinās Eiropas Savienības fondu investīciju ieviešana, kā arī labas pārvaldības principu ievērošana novada politiskajā un saimnieciskajā vadībā.

PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Nodrošināsim detalizētu pieprasīto budžeta līdzekļu analīzi.
Izstrādāsim sabalansētu budžetu, kurā kā galvenās prioritātes būs izvirzītas novada attīstība un sociālā drošība.
Panāksim, lai budžeta izlietojums būtu racionāls, atklāts un iedzīvotājiem saprotams, veicināsim sabiedrības ieinteresētību un atbildību par novada attīstību.
Pakāpeniski palielināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem.
Panāksim finansiālu atbalstu 1991.gada barikāžu dalībniekiem.


TAUTSAIMNIECĪBA UN KULTŪRVIDE
Papildināsim Jelgavas novada attīstības plānu, kurā viens no mērķiem būs radīt labvēlīgu vidi arī netradicionālo lauksaimniecības nozaru izveidei.
Izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu, gan samazinot nodokļus ražojošiem uzņēmumiem, gan informējot par vietējo un mazo uzņēmumu iespējām un veikumiem.
Nodrošināsim uzņēmējus ar informācijas pieejamību ES līdzekļu apguvē.
Sakārtosim un radīsim atbilstošu vidi tūrisma attīstībai, atbalstīsim atraktīvus un jaunus projektus tūristu piesaistīšanai.
Veicināsim kultūras pieminekļu restaurāciju un saglabāšanu.
Veidosim latviskas vides instalācijas.

KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN MĀJOKĻU POLITIKA
Sadarbībā ar dzīvojamo māju iedzīvotājiem un apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzējiem veiksim dzīvojamo māju pagalmu labiekārtošanu.
Apzināsim novadam piederošo dzīvojamo fondu, sastādīsim tā izmatošanas un uzlabošanas plānu.
Stimulēsim dzīvojamo māju apsaimniekošanas biedrību izveidošanos.
Palīdzēsim ierīkot bērnu rotaļu laukumus daudzdzīvokļu māju pagalmos.

TRANSPORTS UN INFRASTRUKTŪRA
Izvietosim ātrumu ierobežojošās zīmes blīvi apdzīvotās vietās.
Apsekosim grantētos un grunts ceļus un izveidosim to rekonstrukcijas plānu, balstoties uz ceļu noslogojumu un stāvokli.

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Veiksim pārmaiņas pašvaldības policijas darbā, uzsvaru liekot uz patruļdienesta attīstību un sadarbību ar Valsts policiju un Zemessardzi.
Rūpēsimies par pensijas vecuma cilvēku iesaistīšanu sabiedriskajā dzīvē.
Piesaistīsim finanšu līdzekļus sociālā jomā ar dažādu projektu palīdzību.
Regulāri paaugstināsim sociālo darbinieku profesionalitāti.

IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN SPORTS
Nodrošināsim pieejamus interneta pakalpojumus novada iedzīvotājiem.
Atbalstīsim tradīciju izkopšanu mednieku, makšķernieku un dzīvnieku audzētāju kolektīvos.
Finansiāli atbalstīsim novadpētniecības projektus un nacionālpatriotisko organizāciju centienus ierīkot un sakārtot piemiņas vietas un kultūras pieminekļus Latvijas aizstāvjiem.
Atbalstīsim mūsu sportistu līdzdalību pašvaldību un valsts mēroga sporta sacensībās.