Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1972

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jelgavas novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot efektīvu motivācijas sistēmu pedagogu piesaistei darbam novada izglītības iestādēs
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Ģimenes ar bērniem - izglītības pieejamība (transports, ēdināšana, mācību līdzekļi, stipendija), sociālā atbalsta darbs, bērnu un jauniešu saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas
Uzņēmējus, zemniekus - infrastruktūra (ceļi, ielas, komunikācijas)
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Bērnu un jauniešu interešu izglītības un brīvā laika pavadīšanas centrs ar salāgotu transporta sistēmu dalībnieku nokļūšanai līdz tam
Ceļi, ielas, komunikācijas, ņemot vērā uzņēmēju, zemnieku u.c. priekšlikumus
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Lauksaimniecības universitāte 1998 Pedagoģijas bakalaurs
Место работы Должность
Ozolnieku vidusskola Direktora vietnieks izglītības jomā (IT)