Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andris Rāviņš 1955 Jelgavas pilsētas dome
2. Rita Vectirāne 1967 Jelgavas dome
3. Mintauts Buškevics 1966 Kultūra, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
4. Dace Olte 1960 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Jelgavas reģionālā nodaļa
5. Andris Vaišļa 1974 Jelgavas tirgus, SIA
6. Māris Mielavs 1986 Pilsētsaimniecība, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
7. Ilze Priževoite 1980 Karameļu darbnīca, SIA
8. Jānis Kuķis 1982 Jelgavas autobusu parks, SIA
9. Inese Bandeniece 1964 Jelgavas Valsts ģimnāzija
10. Ivars Jakovels 1981 Jelgavas pilsētas dome
11. Aivars Zeltiņš 1979 Jelgavas Ledus sporta skola, Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāde
12. Vilnis Veinbergs 1968 Biznesa augstskola Turība
13. Jeļena Grīsle 1973 Jelgavas pilsētas pašvaldība
14. Māris Skudra 1983 Pilsētsaimniecība, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
15. Oskars Šulcs 1987 Sabiedrības integrācijas pārvalde, Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
16. Vasīlijs Kovtuns 1980 Baltic Security Service, SIA
17. Andrejs Garančs 1947 Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
18. Vilis Ļevčenoks 1948 Jelgavas pilsētas dome
Программа партии
Veidosim pilsētu kopā!

Uzņēmējdarbība
Attīstīsim industriālos parkus Garozas un Prohorova ielas, kā arī Meiju ceļa un Slokas ielas teritorijā.
Rīkosim grantu konkursu pilsētas uzņēmējiem, katru gadu piešķirot 100 000 eiro neatmaksājamu finansiālu atbalstu uzņēmumiem savu projektu īstenošanai.
Sadarbosimies ar uzņēmumiem investīciju piesaistē, nodrošinot investoriem atbilstošu infrastruktūru.
Veicināsim jaunuzņēmumu un inovatīvu produktu radīšanu.
Atbalstīsim sociālo uzņēmējdarbību.
Sadarbībā ar uzņēmējiem pilnveidosim profesionālās izglītības programmas.

Infrastruktūra
Rekonstruēsim Miera un Aizsargu ielu no Platones tilta līdz pilsētas robežai, Pilssalas ielu, Meiju ceļu, Pulkveža Brieža ielu, Graudu ielu.
Katru gadu dubulto virsmas apstrādi veiksim vismaz četriem kilometriem grantēto ielu.
Paplašināsim un modernizēsim ielu apgaismojuma tīklu.
Katru gadu piešķirsim vismaz 100 000 eiro daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu sakārtošanas programmai.
Investēsim 100 000 eiro gadā pašvaldības iekšpagalmu ceļu un ietvju sakārtošanā.
Izveidosim aktīvās dabas takas Pārlielupes un Langervaldes mežā.
Sadarbībā ar privāto partnerību izveidosim piedzīvojumu/šķēršļu parku Pārlielupes mežā.
Izbūvēsim ietves Kalnciema ceļā, Tērvetes ielā, Miera ielā, Aviācijas ielā un Lāčplēša ielā.
Izbūvēsim veloceliņu Kalnciema ceļā no Loka maģistrāles līdz pilsētas robežai un Tērvetes ielā no Baložu ielas līdz pilsētas robežai.
Izveidosim/atjaunosim astoņus rotaļlaukumus pilsētas mikrorajonos.
Gādāsim, lai privātīpašumiem piegulošās ietves ziemas periodā uztur pašvaldība.
Izstrādāsim Hercoga Jēkaba laukuma rekonstrukcijas projektu.
Attīstīsim inovatīvas satiksmes vadības tehnoloģijas pilsētas ielās.
Rūpēs par iedzīvotāju drošību paplašināsim videonovērošanas tīklu pilsētā.
Atbalstīsim Urban City Gardening – publiskās zaļās telpas izveidi pilsētas teritorijā, tajā skaitā mazdārziņi un aktīvās atpūtas zonas ar piknika vietām.

Izglītība
Nodrošināsim iedzīvotāju definētu, iekļaujošu, vērtībās balstītu un kvalitatīvu izglītību visās izglītības pakāpēs.
Izveidosim ne mazāk kā divas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes ar vismaz 500 vietām.
Rekonstruēsim Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu.
Uzcelsim piebūvi – bibliotēku Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijai.
Uzlabosim mācību vidi Jelgavas 5. vidusskolā.
Pilnveidosim atbalsta programmu pedagogu piesaistei.
Nodrošināsim interešu izglītību katram pilsētas bērnam un jaunietim.
Ieviesīsim veselības apdrošināšanu pedagogiem.
Sadarbībā ar uzņēmējiem īstenosim profesionālās mūžizglītības programmas.

Sports
Izveidosim trīs jaunus aktīvās atpūtas laukumus mikrorajonos.
Finansiāli atbalstīsim profesionālās, amatieru un veterānu sporta komandas un sportistus.
Rekonstruēsim stadionu pie Pārlielupes pamatskolas, Centra pamatskolas un Spīdolas Valsts ģimnāzijas.
Nodrošināsim iespēju bērniem un jauniešiem nodarboties ar interesējošo sporta veidu.
Pilssalā uzbūvēsim modernu airēšanas sporta bāzi.

Kultūra
Atbalstīsim radošo industriju attīstību Vecpilsētas ielas kvartālā (Dzīvesziņas un arodu sēta, Zemgales Restaurācijas centrs).
Pilnveidosim brīvdabas koncertzāles Mītava infrastruktūru.
Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus.
Raiņa parkā radīsim kultūrtelpu jauniešu radošajām iniciatīvām.
Ādolfa Alunāna parkā izveidosim pilsētas kultūrvēstures piemiņas vietu.
Izveidosim iedvesmas telpu jauniešiem Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jauniešu centru Pārlielupē.

Veselība un sociālā joma
Attīstīsim mūsdienīgus un kvalitatīvus medicīnas pakalpojumus pilsētā.
Piesaistīsim kvalificētus medicīnas speciālistus.
Pie Jelgavas pilsētas slimnīcas uzbūvēsim infektoloģijas nodaļu.
Attīstīsim sociālos pakalpojumus, kas vērsti uz katra individuālajām vajadzībām.
Sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām veidosim ilgtermiņa programmu vides pieejamībai.
Izveidosim nevalstisko organizāciju namu.
Nodrošināsim sociālos pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti mūsdienīgā vidē Zirgu ielā 47a un Stacijas ielā 13.
Attīstīsim programmu mājokļu pieejamībai ģimenēm ar bērniem un kvalificētiem speciālistiem.

Ekoloģija
Īstenosim pasākumus, lai 2030. gadā Jelgava būtu no CO2 izmešiem brīva pilsēta.
Veicināsim videi draudzīgu transportlīdzekļu ieviešanu pilsētā.
Līdzfinansēsim kanalizācijas pieslēgumu izbūvi privātmājām.
Veicināsim atjaunojamo energoresursu (saule, vējš) izmantošanu pilsētā.
Atbalstīsim slēgtu dalīto atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumu izveidi daudzdzīvokļu namu pagalmos.
Uzlabosim ēku energoefektivitāti, tādējādi samazinot izdevumus par energoresursiem.