Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Edgars Niedrītis 1970 Latvijas Banka
2. Dainis Deigelis 1983 Biedrība "Gribu palīdzēt bēgļiem"
3. Kaspars Gross 1992 AS "G4S Latvija"
4. Līga Nevlana 1981 Bezdarbniece
5. Aigars Bullis 1983 Jelgavas 4. vidusskola
6. Atis Nevlans 1979 SIA "Krāsu serviss"
7. Jānis Veiķenieks 1983 SIA "Transportbetons MB"
8. Agnese Deigele 1977 Pašnodarbinātā
Программа партии
Jelgava – progresīva pilsēta ikviena iedzīvotāja izaugsmei.

Partijas PROGRESĪVIE komandas mērķis – pašvaldība, kas strādā visu iedzīvotāju labā, maksimāli nodrošinot, lai ikviens būtu sociāli aizsargāts un ar iespēju dzīvot veselīgā, drošā un atbalstošā vidē, un pilsēta, kur pašvaldība sadzird ikvienu, rūpējas par katru tās iedzīvotāju un kopā veido vidi izaugsmei.

MĀJOKLIS

Pašvaldībai aktīvi jāiesaistās mājokļu jautājuma risināšanā un ikvienam jānodrošina piemērots mājoklis.
Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) vienīgajam mājoklim līdz 90% tiem iedzīvotājiem, kuri iedzīvotāju ienākuma nodokli maksā Jelgavā.
Aktīvi atbalstīsim ēku renovāciju, energoefektivitātes uzlabošanu un ēku uzturēšanu labā tehniskā stāvoklī un par to informēsim iedzīvotājus.
Izstrādāsim finansējuma modeli studentu dzīves apstākļu uzlabošanai, daļēji vai pilnībā segsim dienesta viesnīcu īres maksu, izvirzot nosacījumu, ka students vēl piecus gadus pēc absolvēšanas savu dzīvesvietu būs deklarējis Jelgavā.

SOCIĀLĀ POLITIKA

Sociālā darba ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem galvenais mērķis – palīdzēt izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs, senioriem būt aktīviem un justies noderīgiem.
Preventīvi novērsīsim situāciju, kurā pašvaldība ar nodokļiem veicina iedzīvotāju nabadzību. Pašvaldības vadītājiem un to vietniekiem atcelsim izdienas pensijas, lai viņus tuvinātu sabiedrības reālajai situācijai nodarbinātības jomā.
Paralēli pašvaldības bērnudārziem atbalstīsim privātos dārziņus, lai ikvienam mazam jelgavniekam būtu iespējams apmeklēt bērnudārzu. Palielinot atalgojumu pašvaldības dārziņos, uzlabosim to kvalitāti un samazināsim kadru mainību.

VIDE

Veicināsim iedzīvotāju izpratni par resursu taupīšanu un dabas aizsardzības jautājumiem. Saglabāsim dabas vērtības un tās izmantosim iedzīvotāju labklājībai.
Samazināsim atkritumu daudzumu pašvaldības ikdienas rīcības līmenī, tā rādot paraugu, veidosim tādu apsaimniekošanu, kas ļauj pārstrādāt visus atkritumu veidus, veicinot iedzīvotājiem ērtāk izmantojamu un lētāku atkritumu izvešanu un pārstrādi.
Veidosim jaunu, modernu siltumapstrādes katlumāju, lai iedzīvotājiem samazinātu pakalpojuma izmaksas.

EKONOMIKA

Veicināsim pilsētas attīstību, lai iedzīvotājus nodrošinātu ar stabilu algu un iespējām personīgai izaugsmei.
Īstenosim aktīvu atbalstu investīciju piesaistei no pašvaldības puses.
Radīsim tādu vidi, lai pilsētā strādājošajiem būtu vēlme dzīvot pašvaldībā.
Veicināsim mazo uzņēmēju (mājražotāju) kooperāciju, lai nodrošinātu stabilākas un labāk atalgotas darbavietas.
Veicināsim sadarbību starp uzņēmējiem un izglītības iestādēm ar prakses iespējām vietējos uzņēmumos un pašvaldībā.
Veicināsim savstarpēji izdevīgu mijiedarbību starp lauku un pilsētu iedzīvotājiem, vairāk veidojot mazās tirdzniecības vietas.
Pašvaldības mājaslapā vai biļetenā izveidosim digitālo vidi laucinieku un pilsētnieku savstarpējai komunikācijai.
Veicināsim iedzīvotāju labklājību, līdz ar to, palielinoties patēriņam, tiks veicināta uzņēmējdarbība un uzlabosies pilsētas ekonomiskā attīstība.

KULTŪRA

Nodrošināsim pašvaldības atbalstu kultūrai, jo tas attīsta vietējo kultūrvidi, pašvaldībai rada pievienoto vērtību un saliedē sabiedrību.
Uzlabosim finansējuma pārvaldību un atklātību – publiski jābūt pieejamai informācijai par kopējo finansējumu, gaidāmajiem projektu konkursiem, vērtēšanas kritērijiem, ekspertiem.
Sadarbosimies ar pilsonisko sabiedrību, būsim atvērti jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā, piemēram, parkos izvietojot mazās estrādes.
Izveidosim sporta laukumus visā pilsētas teritorijā, lai tos varētu izmantot visi pilsētas iedzīvotāji.

DROŠĪBA

Pilsētā izvietosim vairāk videonovērošanas kameru, lai pašvaldības policija varētu ātri reaģēt uz notikumiem un mūsu vide kļūtu drošāka.
Pašvaldības policijas darbiniekiem jābūt apmācītiem dažādu situāciju un problēmu risināšanai, kas savukārt ietekmēs viņu atalgojumu.
Sabiedrībai jābūt pārliecinātai, ka pašvaldības policija ātri un kvalitatīvi spēs novērtēt jebkādus notikumus.