Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!""

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Uldis Dūmiņš 1981 Biedrība Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs
2. Baiba Brice 1983 Latvijas Biogāzes asociācija
3. Mārtiņš Daģis 1988 ZAB Šķiņķis Pētersons
4. Līga Rulle 1978 SIA ABB
5. Dace Indrika 1986 SIA "Nātre"
6. Māris Bluķis 1976 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams"
7. Dace Skuča 1980 SIA "SED-11"
8. Guntars Gulbis 1987 AS "TV Play Baltics Latvijas filiāle"
9. Agnese Lorence 1983 Pašnodarbinātais (projektu vadība)
10. Vairis Lasmanis 1958 Latvijas lauksaimniecības universitāte Meža fakultāte
11. Mārtiņš Strazdiņš 1981 Ogres Tehnikums
12. Endijs Lisovskis 1984 SIA "Web3 generation"
Программа партии
Nākotnes Jelgava būs atvērta, zaļa un cilvēkiem draudzīga pilsēta

Laba pārvaldība
Mūsu darba pamatprincipi ir un būs atklātība, sadarbība un sabiedrības līdzdalība.
1. Panāksim caurredzamību visos pašvaldības līmeņos.
2. Sadarbosimies ar apkaimju biedrībām un NVO, ieviešot līdzdalības budžetu.
3. Izmantosim budžeta līdzekļus efektīvi un sabiedrībai saprotami; pārskatīsim administratīvos izdevumus.
4. Nodrošināsim atklātību pašvaldības iepirkumos un noteiksim kritērijus līdzekļu piešķiršanai privātpersonām (tai skaitā Uzņēmējdarbības atbalsta fondam).

Uzņēmējdarbības vide
Padarīsim Jelgavu pievilcīgu esošajiem un topošajiem uzņēmumiem.
1. Attīstīsim uzņēmējdarbības vidi, atbalstot jaunuzņēmumus, veicinot radošo un digitālo industriju kvartāla attīstību, kā arī iesaistot uzņēmumus attīstības plānošanā.
2. Veicināsim sociālās uzņēmējdarbības attīstību.
3. Padarīsim pieejamu informāciju par pašvaldībai piederošajām telpām un to izmantošanas iespējām.

Pilsētvide
Jelgavai jābūt draudzīgai un zaļai pilsētai. Cilvēki izvēlēsies Jelgavu kā savu dzīves, darba un atpūtas vietu.
1. Atbalstīsim apkaimju biedrību veidošanos un ieviesīsim līdzdalības budžetu.
2. Attīstīsim mūsdienīgu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu un iestāsimies pret atkritumu dedzināšanu pilsētā.
3. Izveidosim jaunas zaļās zonas un nodrošināsim dzeramā ūdens uzpildīšanas punktus, sporta infrastruktūru un bērnu rotaļu laukumus blīvi apdzīvotajos mikrorajonos.
4. Ierīkosim pastaigu takas un atpūtas vietas Jelgavas upju krastos.
5. Attīstīsim gājēju un velosipēdu tiltu Pasta salas dienvidu daļā; pagarināsim Lielupes promenādi.
6. Uzsāksim degradēto teritoriju attīstības plānošanu.

Satiksme un mobilitāte
Nodrošināsim iedzīvotājiem daudzveidīgas un ērtas pārvietošanās iespējas.
1. Pārskatīsim pilsētas autobusu maršrutus un biļešu cenas, ieviesīsim laika abonementa biļetes, nodrošināsim atlaides pensionāriem, bērniem un studentiem.
2. Izveidosim velo infrastruktūras attīstības plānu, lai savienotu centru un dzelzceļa stacijas ar apkaimēm.
3. Pie Cukurfabrikas stacijas izveidosim stāvparku un paplašināsim velo novietnes.
4. Rekonstruēsim Pasta ielu, kā arī Miera, Aizsargu un Bauskas ielu.

Izglītība
Nodrošināsim kvalitatīvu un ikvienam pieejamu izglītību.
1. Bērniem no 1,5 gadu vecuma nodrošināsim vietu bērnudārzā.
2. Paaugstināsim izglītības kvalitāti visos līmeņos.
3. Nodrošināsim mūžizglītības iespējas Jelgavā, pilnveidojot piedāvājumu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Sociālā programma
1. Stiprināsim sociālā atbalsta sistēmu, lai precīzi sasniegtu mērķa grupas un risinātu to vajadzības.
2. Iesaistīsim NVO mērķu grupu vajadzību apzināšanā, kā arī nodrošināsim konkurētspējīgu atalgojumu sociālajiem darbiniekiem.

Mājokļu politika
Nodrošināsim mūsdienīgus, kvalitatīvus mājokļus un vidi ap tiem.
1. Veicināsim mājokļu energoefektivitātes uzlabošanu atbilstoši mūsdienu standartiem.
2. Attīstīsim infrastruktūru jaunu dzīvokļu ēku būvniecībai.
3. Nodrošināsim līdzfinansējumu iekšpagalmu sakārtošanai.
4. Izvērtēsim NĪP sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti.

Kultūra
1. Jelgavā izveidosim radošo kvartālu ar integrētu jauniešu centru un mākslas galeriju, kā arī iesaistīsim pilsētas dzīvē pēc iespējas plašāku cilvēku loku.
2. Pasākumus padarīsim daudzveidīgākus un organizēsim tos arī apkaimēs.
3. Kultūras jomu padarīsim pieejamāku, izvietojot norādes angļu valodā un nodrošinot vides pieejamību, kā arī veicināsim sadarbību starp kultūras iestādēm Jelgavā.
4. Atbalstīsim pasākumus ģimenēm, studentiem un mazākumtautībām.

Tūrisms
Pilnvērtīgāk izmantosim pilsētas resursus.
1. Uzlabosim ūdens tūrisma iespējas un sekmēsim meža teritoriju izmantošanu.
2. Veicināsim sadarbību ar tuvējās apkārtnes uzņēmējiem, izstrādājot jaunus tūrisma piedāvājumus.

Atbalsts jauniešiem
Aktīvi atbalstīsim jauniešu iniciatīvas un sadarbosimies ar jauniešu NVO.
1. Izveidosim jauniešu māju.
2. Nodrošināsim informāciju Jelgavas jauniešiem.
3. Nodrošināsim kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas, tai skaitā izveidosim iekštelpu skeitparku.

Sports
1. Atbalstīsim visu vecumu grupām paredzētas aktivitātes, kas vērstas uz aktīva un veselīga dzīvesveida īstenošanu.
2. Infrastruktūru Jelgavā veidosim atbilstoši visu vecuma grupu - tostarp arī senioru - vajadzībām.

Droša Jelgava
1. Uzlabosim sadarbību starp iedzīvotājiem, NVO un policiju drošas vides veidošanā.
2. Attīstīsim dažādus noziedzības mazināšanas pasākumus, tai skaitā kvalitatīva, droša vides dizaina izmantošanu un energoefektīva apgaismojuma nodrošināšanu pilsētā.