Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Līga Kļaviņa 1968 Jēkabpils pilsētas pašvaldības dome
2. Reinis Balodis 1988 SIA Eglona
3. Gvido Liepiņš 1971 Biedrība “Lauku partnerība Sēlija”
4. Guntis Kalniņš 1963 SIA Armiks
5. Mārtiņš Līcis 1989 ZS Arkliņi
6. Juris Balodītis 1974 Sēlpils pagasta zemnieku saimniecība “Senči”
7. Aija Grišule 1957 Biržu pamatskola
8. Laima Sola 1966 Laimas Solas privātprakse
9. Jānis Misters-Mistris 1970 z/s Straumītes
10. Ieva Jase 1983 Biedrība Ūsiņš
11. Edvīns Meņķis 1955 ZS Zemzari
12. Maija Kīne 1968 Krustpils pamatskola
13. Arturs Hartmanis 1989 AAS Balta
14. Edgars Moļs 1971 SIA Sīpoli
15. Liāna Stalidzāne 1964 KG Latvija SIA
16. Jānis Blūms 1989 SIA “DLLA”
17. Vija Stiebriņa 1957 Krustpils pamatskola
18. Ralfs Daniels Midegs 2000 Students
19. Dace Līcīte 1971 Jēkabpils Agrobiznesa koledža
20. Olita Timze 1961 SIA ,,Aknīstes Veselības un sociālās aprūpes centrs” pansionāts
21. Inese Grišāne 1985 SIA Tiesiska uzņēmējdarbība
22. Zaļina Višņakova 1983 Krustpils pamatskola
Программа партии
Vēlamies strādāt, lai mūsu pilsēta un novads būtu dzīves telpa, no kuras negribēsies braukt prom. Vieta, kurā gribēsies atgriezties. Vēlme dzīvot, strādāt un augt mūsu Jēkabpils novadā ir vienīgais rādītājs, kas vēsta – mums ir laba, efektīva un cilvēcīga pārvaldība. Tādu mēs visi jau sen esam pelnījuši, un tieši tādu mums visiem būs iespēja izveidot pašvaldību vēlēšanās 5. jūnijā.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.
Uzņēmējdarbība
– īstenot līdzsvarotu attīstību visā novadā, piesaistot Eiropas Savienības līdzekļus, veidot apstākļus jaunu darba vietu radīšanai;
- organizēt jaunu biznesa ideju radīšanu un turpināt industriālo teritoriju izveidi;
- pilnveidot sistēmu NĪN un nomas atlaidēm uzņēmējiem un zemniekiem;
- pašvaldības iepirkumos piemērot zaļā iepirkuma principus.
Infrastruktūra un pilsētvide
- rūpēties par pašvaldības autoceļiem un ielu segumu;
- aktīvi iesaistīties lauku un valsts reģionālo ceļu atjaunošanas programmā, apdzīvotās vietās uzlabot ielu seguma virsmu;
- turpināt ierīkot un atjaunot energoefektīvu ielu apgaismojumu Jēkabpilī, Aknīstē, Viesītē, Atašienē un novada ciematos;
- turpināt atjaunot rotaļu laukumus un aktīvās atpūtas vietas ģimenēm visā novada teritorijā;
- izstrādāt mājokļu politikas programmu, līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju un iekšpagalmu labiekārtošanu;
- nodrošināt ceļu tīrīšanu ziemā līdz katrai apdzīvotai mājai visā novada teritorijā.
Veselība
- Rūpēties par ģimenes ārstu pieejamību visā novada teritorijā;
– Saglabāt esošo medicīnas pakalpojumu klāstu Jēkabpils reģionālajā slimnīcā, stiprināt jaunu nozaru attīstību, lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību ikvienam Jēkabpils novada iedzīvotājam.
Sports
- nodrošināt iedzīvotāju sporta aktivitātes visā novada teritorijā, attīstot infrastruktūru un organizējot dažāda mēroga sacensības;
- atbalstīt bērnu un jauniešu sportu visā novada teritorijā, stiprinot bērnu un jaunatnes sporta skolas;
- atbalstīt novada sporta klubus, organizācijas, augsta līmeņa sportistus;
Izglītība
- paaugstināt izglītības kvalitāti visos vecumposmos, nodrošinot mūsdienīgu mācību procesu un vidi;
- veidot motivācijas programmas gan esošajiem, gan topošajiem pedagogiem;
- nodrošināt bērnu nokļūšanu vispārējās un interešu izglītības iestādēs;
- atbalstīt jauniešu un multifunkcionālos centrus, stiprināt mūžizglītības iespējas;
- rūpēties par iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko un profesionālo izglītību Jēkabpils novadā.
Kultūra un tūrisms
- veicināt Sēlijas un Latgales kultūrvēsturiskās identitātes saglabāšanu un popularizēšanu reģiona atpazīstamības un tūrisma attīstībai;
- nodrošināt dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, labvēlīgu vidi amatiermākslas kolektīvu darbībai un jaunradei;
- nodrošināt vietējo kultūras namu un bibliotēku darbību, atbalstīt iniciatīvu izdot vietējos informatīvos izdevumus;
- veicināt Jēkabpils novada atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, veidojot kopīgu, daudzveidīgu tūrisma piedāvājumu (Krustpils un Gārsenes pilis, Marinzejas muiža, sakrālais mantojums, u.c.), popularizējot vietējo identitāti.
Sociālais atbalsts un drošība
– nodrošināt bezmaksas bērnudārzus visā novadā un bezmaksas ēdināšanu visās vispārizglītojošajās skolās;
- nodrošināt jaundzimušā pabalstu 300 eiro par pirmo bērnu, 400 eiro par otro, 500 eiro par trešo utt.;
- veicināt jaunu speciālistu piesaisti novadam medicīnā, izglītībā un citās nozarēs, nodrošinot dienesta dzīvokļus, mācību maksu vai stipendiju, rezidentūras un prakses iespējas;
- nodrošināt pietiekamu sociālo pakalpojumu grozu, turpinot sadarbību ar biedrībām;
- nodrošināt kvalitatīvu novada veco ļaužu aprūpes pakalpojuma pieejamību;
- turpināt sabiedriskā transporta braukšanas maksas atlaides senioriem;
- nodrošināt profesionālu pašvaldības policijas darbu, rūpējoties par videonovērošanas kameru sistēmas papildināšanu un attīstīšanu visā Jēkabpils novadā.
Pārvaldība
- nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pašvaldības pārvaldi novada pilsētās un pagastos;
- saglabāt un attīstīt novadu veidojošo teritoriju patstāvību apvienotā novada ietvaros, stiprinot klientu apkalpošanas punktu un centru darbību;
- saglabāt nepieciešamo speciālistu darba vietas un iedzīvotājiem svarīgos pašvaldības pakalpojumus visā novada teritorijā.
Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve Jēkabpils novadā, kur dome ikdienā ir iedzīvotāju sabiedrotais, ar kuru kopā varam paveikt lielas lietas savas dzīves vides uzlabošanā.
Lai gribas neaizbraukt. Lai gribas atgriezties.