Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Raivis Ragainis 1974 Jēkabpils pilsētas dome
2. Ainars Vasilis 1967 SIA JK Namu pārvalde
3. Irēna Sproģe 1951 Salas novada pašvaldība
4. Evelīna Elksnīte 1995 Saimnieciskās darbības veicējs
5. Aldis Šperliņš 1961 Jēkabpils reģionālā slimnīca
6. Dainis Lapiņš 1958 SIA DLLA
7. Kārlis Klišāns 1996 Jēkabpils Valsts ģimnāzija
8. Andris Baltaruņķis 1957 Jēkabpils novada pašvaldības Dunavas pagasta pārvalde
9. Jurijs Sorokins 1974 SIA Kalniņā
10. Jolanta Grugule 1980 Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Jēkabpils sporta centrs.
11. Agita Pleiko 1965 VIDES INICIATĪVU CENTRS
12. Aigars Nitišs 1967 SIA Ošukalns
13. Aija Bojāre 1975 SIA Sedumi
14. Sandis Bērziņš 1995 SIA SM Forest
15. Rita Audriņa 1961 SIA Vīgants
16. Solvita Podniece 1971 SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca"
17. Mārcis Lukaševičs 1989 SIA Ošukalns
18. Daiga Dille 1961 IK "Bora V"
19. Ingus Zolbergs 1991 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
20. Alens Sorokins 2000 SIA Kalniņā
21. Edmunds Safonovs 1963 SIA "Renekss"
22. Jānis Hauka 1980 SIA Ošukalns
Программа партии
Par mūsu pieredzi, zināšanām, jauniešu enerģiju - videi, cilvēkiem, tautsaimniecībai, izglītībai, sportam, veselībai, Jēkabpilij, novada pagastiem un mazpilsētām!
Esam apņēmīgi realizēt iecerēto, par Jēkabpils novadu domājot kā par zaļu, tīru, inovatīvu un drošu vidi iedzīvotājiem jebkurā vecumā.
Zaļās partijas domubiedri zin, kā to panākt, liekot lietā deputātu rūdījumu un iesaistot jauniešu degsmi un idejas!

Enerģiju – tautsaimniecībai un uzņēmējdarbībai

Turpināsim degradēto teritoriju atdzīvināšanu.
Atbalstīsim viedo risinājumu ieviešanu.
Palielināsim grantu konkursa finansējumu novada uzņēmēju biznesa idejām.
Veicināsim jauno speciālistu piesaisti Jēkabpils novadam, sadarbībā ar uzņēmējiem paplašinot prakses vietu piedāvājumu.
Atbalstīsim sociālo uzņēmumu darbību, izvērtējot funkciju deleģēšanu.
Palielināsim finanšu līdzekļus mūsu aizsāktajai iedzīvotāju līdzdalīgai budžetēšanai.

Enerģiju – mājoklim

Izveidosim iedzīvotāju iniciatīvas atbalstošu mehānismu daudzdzīvokļu māju siltināšanai un iekškvartālu sakārtošanai. Uzlabosim komunālo pakalpojumu norēķinu sistēmu.
Turpināsim grantēto ielu asfaltēšanu, komunālās saimniecības infrastruktūras attīstību.
Brīvās pašvaldību zemes ar sakārtotu infrastruktūru novirzīsim īres namu būvniecībai.
Jaunos speciālistus un viņu ģimenes atbalstīsim ar terminētu īres maksas samazinājumu.
Izveidosim sociālo dzīvokļu māju senioriem.

Enerģiju - videi un infrastruktūrai

Katram novada iedzīvotājam jābūt piekļuvei nepieciešamajiem pakalpojumiem. Īpašu uzmanību pievērsīsim novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai. Uzlabosim ietvju un veloceliņu infrastruktūru, atbalstīsim videi draudzīgu transporta risinājumu ieviešanu.
Veicināsim atkritumu savākšanas tīkla attīstību, paplašinot iespējas šķirot, tādējādi mazinot noglabājamo atkritumu daudzumu.
Sakopjot pašvaldības īpašumus, atbrīvosim tos no graustiem.
Sadarbībā ar kopienu aktīvistiem un vēsturniekiem veidosim vienotu Jēkabpils novada kultūrvēsturisko identitāti. Veicinot ekotūrismu, sakopsim teritoriju dabas vērtības. Nodrošināsim specifisku tūrisma produktu izveidi, atbalstot vietējo nodarbinātību.
Iestāsimies par zaļu, ikvienam pievilcīgu dzīvesvidi, kurā vieta gan soliņiem senioriem, gan mini sporta laukumiem pusaudžiem un jauniešiem, veloceliņiem un pastaigu takām ģimenēm, dabai draudzīgiem risinājumiem mazuļiem.

Enerģiju – cilvēkiem un sabiedrībai

Visiem Jēkabpils novada vecuma pensiju sasniegušiem senioriem nodrošināsim nekustamā īpašuma nodokļa samazinājumu deklarētajam mājoklim.
Pašvaldības lēmumu pieņemšanā iesaistīsim sabiedrības pārstāvjus no visa Jēkabpils novada, atjaunosim konsultatīvo padomi sadarbībai ar nevaldības organizācijām.
Atbalstīsim skolēnu mācību uzņēmumu izveidi kā mūsdienīgu rīku izglītošanās procesā un profesionālās ievirzes izglītību. Attīstīsim izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes. Mazināsim priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas riskus. Turpināsim skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu darba pilnveidošanu.
Veicināsim sociālo darbinieku ciešāku sadarbību ar nevaldības organizācijām un jaunatnes lietu speciālistiem, lai palielinātu krīzes situācijā nonākušu ģimeņu, jauniešu, senioru atbalstu. Pilnveidosim sociālo pakalpojumu klāstu un pieejamību novadā.

Enerģiju – jauniešiem

Atbalstīsim daudzfunkcionāla jauniešu centra izveidi Jēkabpils pilsētā ar filiālēm novadā. Nodrošināsim jaunatnes darbinieku pieejamību katrā pagastā. Ieviesīsim funkcionējošu brīvprātīgā darba sistēmu, piedalīšanos starptautiskos projektos. Rosināsim jauniešiem aktuālu, daudzveidīgu kultūras un izklaides pasākumu organizēšanu.
Panāksim jauniešu domes darbības pārklājumu un skolēnu pašpārvalžu tīkla izveidošanu visā novada teritorijā.
Strādāsim, lai jaunieši vēlētos atgriezties un dzīvot Jēkabpils novadā.

Enerģiju – sportam, kultūrai un veselībai

Nodrošināsim jaunāko klašu skolēnu peldētapmācību un slidotapmācību. Veicināsim sporta un kultūras pieejamību plašām sabiedrības grupām, attīstot kā tautas un amatieru, tā profesionālā sporta, kultūras iespējas. Padarīsim pieejamāku pašvaldības labiekārtoto sporta un kultūras infrastruktūru.
Rūpēsimies par kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Jēkabpils reģionālajā slimnīcā. Attīstīsim profilaktiskus slimības apsteidzošus pasākumus.
Atbalstīsim ģimenes ārstu prakšu, feldšeru punktu pieejamību novadā.
Turpināsim piesaistīt jaunos speciālistus.

Mēs savā novadā saskatām potenciālu un esam šeit, lai ar savu enerģiju to realizētu! Par Zaļu Jēkabpils novadu – uzlādēsim to kopīgi!