Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1987

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Savā dzīves vietā, Krustpils pagastā, gribu izveidot dalīto atkritumu savākšanas vietas, papildus, jārada iespēja iedzīvotājiem nodot toksiskos atkritumus riepas, akumulatorus u.c., lai ar tiem netiktu piegružoti meži un grāvmalas.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Viena no lielākajām mūsu valsts un arī pašvaldības problēmām ir demogrāfija. Manuprāt, pašvaldībai būtu īpaša uzmanība jāpievērš ģimeņu ar trīs bērnu un vairāk atbalstam un stimulēšanai.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Investīcija cilvēku kapitālā, lai cilvēks ar baudu un bez raizēm varētu mūsu pašvaldībā dzīvot, strādāt, attīstīties un atpūsties nepieciešamas nopietnas investīcijas komunālās saimniecības, izglītības un dzīves vides attīstībā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Rīgas Tehniskā universitāte 2010 Transportbūvju speciālists
Rīgas Tehniskā Universitāte 2017 Transportbūves Inženieris
Место работы Должность
SIA Projektgrupa Būvprojektētājs
SIA CM Projekti Valdes loceklis