Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Attīstīt un popularizēt ārpusskolas izglītības programmas un iespējas bērniem, jauniešiem, kuras sekmētu tādu prasmju, iemaņu un zināšanu apguvi, ko nemāca vispārējās izglītības sistēmas ietvaros un kuras sagatavotu jauniešus dzīves izaicinājumiem.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Mazākumtautību iedzīvotājus, tādējādi veidojot saliedētāku un vienotu sabiedrību bez aizspriedumiem un diskriminācijas.
Mazos uzņēmējus, radot uzņēmumiem un individuāliem komersantiem labklājīgus apstākļus, kas veicinās ekonomikas attīstību reģionā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Mazās un individuālās uzņēmējdarbības atbalstīšana, izmantojot un atjaunojot esošos infrastruktūras objektus, kā arī reģionālo tūrisma objektu attīstīšana.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Ventspils Augstskola 2011 Angļu Tulks
Место работы Должность
SIA Būve 55 Projektu vadītājs