Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1988

Гражданство: Latvija

Место жительства: Jēkabpils novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot vienotu pašvaldības dabas resursu apsaimniekošanas plānu, kas ļautu maksimāli efektīvi un vienkārši apsaimniekot pašvaldībai piederošos dabas resursus.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Uzņēmējus, mājražotājus, kas sekmētu darba vietu un pašnodarbinātības pieaugumu.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Attīstīt Jēkabpils novada lauku reģionus, tai skaitā Klaucāna un Priekulāna ezerus kā dabas lieguma tūrisma objektus, kas ir unikāli ne tikai novadā, bet visā Eiropā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Vidējā Jēkabpils Valsts ģimnāzija 2008 Matemātika - Fizika
Место работы Должность
Jēkabpils novada pašvaldība Pašvaldības pilnvarotā persona zivju resursu uzraudzībā