Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Intars Liepiņš 1982 Gulbenes novada dome
2. Linda Strazdiņa 1983 SIA "Gulbenes nami"
3. Vlijandrs Andževs 1987 SIA "Gulbenes nami"
4. Velga Janoviča 1969 Sveķu pamatskola
5. Ņikita Trifonovs 2002 skolēns
6. Jānis Smagars 1992 SIA "Rubate Metal"
7. Astrīda Vilciņa 1955 Pensionāre
8. Veneta Čipa 1965 SIA "Ušuru kūdra"
9. Grigorijs Gorodko 1964 Gulbenes novada vidusskola
10. Sendija Piļka 2002 skolēns
11. Dārta Bežane 1999 Frizētava "Duets"
12. Viesturs Dreimanis 1991 SIA Avoti SWF
13. Visvaldis Ozoliņš 1960 Valsts Meža dienests
14. Ģirts Kokars 1984 SIA KarLux
15. Ervīns Kozuls 1992 SIA IFT
16. Ilze Holomkova 1980 SIA Lenoka
17. Edīte Zurkova 1964 A/S Citadeles banka
18. Valda Stalidzāne 1982 UAB Osama distributors
Программа партии
PPA “Jaunā Vienotība” programma Gulbenes novada domes vēlēšanām 2021.gadā
Sadarbībā ar valsts, uzņēmējdarbības un nevalstisko sektoru panāksim, ka Gulbenes novads ir pašvaldība ar sakārtotu infrastruktūru, lauksaimniecisko, mežsaimniecisko ražošanu, kur attīstās lauku tūrisms un pakalpojumu sfēra ar izaugsmes centru - Gulbenes pilsētu.
Ekonomika, tautsaimniecība un uzņēmējdarbība
1. Pieprasīsim LR Satiksmes ministrijai paredzēt finansējumu Gulbenes novada ceļu infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām.
2. Stiprināsim Gulbenes novada pašvaldības saikni ar visiem novada uzņēmējiem.
3. Izstrādāsim un ieviesīsim caurskatāmu personālvadības politiku pašvaldības administrācijā, balstoties uz ekonomiski pamatotiem rādītājiem.
4. Aktīvi iesaistīsimies ūdens, kanalizācijas, siltumapgādes un atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanas problēmu risināšanā, panākot, ka novada iedzīvotājiem pakalpojumu izmaksas samazinās.
5. Veicināsim novada nevalstisko organizāciju darbības aktivitāti, atbalstot brīvprātīgo darbu un sabiedrisko līdzdalību.
6. Atbalstīsim novada jauniešu nodarbinātību vasaras brīvlaikā ar pašvaldības apmaksātām darba vietām.
7. Atbalstīsim jauna Gulbenes pašvaldības dzīvojamā fonda būvniecību.
8. Iniciēsim tirgus izveidi Gulbenes pilsētā.

Izglītība, kultūra, sports un jaunatne
1.Nepieļausim izglītības sistēmas turpmāku degradēšanu, nesamazinot skolu skaitu lauku teritorijā un nepavājinot skolēnu interešu izglītības iespējas pagastos.
2.Sakārtosim skolēnu pārvadājuma tīklu un loģistiku.
3.Atbalstīsim novada jauniešu iniciatīvas, paredzot līdzfinansējumu viņu projektiem un lokālajām darbībām.
4.Atbalstīsim novada amatiermākslas kolektīvu darbību.
5.Veicināsim aktīvās atpūtas un sporta aktivitāšu pieejamību visām iedzīvotāju grupām.
6.Iesaistīsimies augsta līmeņa sporta pasākumu organizēšanā novadā.
7. Izstrādāsim sporta veidu prioritātes.

Vide, infrastruktūra un tūrisms
1.Plānosim pašvaldības ceļu būves un remontdarbus pēc saprotamiem un skaidriem prioritāšu noteikšanas kritērijiem.
2.Turpināsim atbalstīt dzelzceļa līnijas “Gulbene – Alūksne” darbību, saglabājot regulāros pasažieru pārvadājumus, bet objektu izmantojot kā populāru tūrisma galamērķi.
3. Veicināsim gājēju-velo celiņu izbūvi gan Gulbenē, gan pagastos, kur tas nepieciešams iedzīvotājiem.
4. Visā novadā veiksim pakāpenisku rotaļu un atpūtas laukumu pārbūvi.
5. Veicināsim novada tūrisma un vides objektu atpazīstamību.


Veselības, sociālā aprūpe un sabiedriskā drošība
1.Nodrošināsim pilnvērtīgu sociālo palīdzību tiem novada iedzīvotājiem, kuriem tā ir nepieciešama.
2.Nostiprināsim pašvaldības policijas darbību sabiedriskās kārtības nodrošināšanā visā novada teritorijā.

Novada centra attīstība
1.Plānosim Gulbenes pilsētas attīstību un izaugsmi, lai tā kļūst par reģionālās nozīmes attīstības centru. Nepieļausim valsts iestāžu aiziešanu uz blakus novadiem.
2.Neatlaidīgi, gudri un ar mērķtiecīgu darbu izveidosim Gulbenes novada identitāti.

Mūsu komandas cilvēki
1.Saprot, cik svarīgi ir racionāli un efektīvi tērēt nodokļu maksātāju naudu.
2.Uzskata, ka Gulbenes novadā nepieciešamas politiskās kultūras pārmaiņas, kas ļautu novada iedzīvotājiem atgūt ticību un uzticību taisnīgai un efektīvai novada pārvaldei.
3.Vēlas mainīt esošās pašvaldības nepilnības, kas iezīmējušās mūsu novada pašvaldības darbā. Ir jāmaina pārvaldes vadības stils, jo tas šobrīd rada cilvēkos sarūgtinājumu par to, ka netiek uzklausīti un ka viņu intereses ir maznozīmīgas, kaut gan vārdos un solījumos tiek pausts pretējais.
4.Iestājas par godīgu, taisnīgu un atbildīgu, uz ilgtermiņu virzītu pārvaldību.
5.Būtiskus lēmumus pieņems, uzklausot iedzīvotāju vajadzības un intereses.
6.Vienkāršos finanšu plūsmas caurskatāmību, nepieļaujot nelietderīgus un nevajadzīgus izdevumus.

Novadu veido pagasti. Mūsu novadā tie ir 13, katrs ar savu ieguldījumu novada attīstībā. Nepieciešams stiprināt pagastu nozīmīgumu novada attīstībā, nevis samazināt to funkcijas un pašnoteikšanos. Attīstīta novada pamatā ir spēcīgi pagasti.
Ikviens Gulbenes novada iedzīvotājs ir svarīgs!