Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1983

Гражданство: Latvija

Место жительства: Dobeles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Praktiskā lieta var būt tikai mana joma, kur esmu zinoša un, par kuru varu atbildēt ir - veicināt multifunkcionālu sporta laukumu atjaunošanu un sporta laukumu izveidi.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos veicināt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu nestrādājošos vecos un vientuļos cilvēkus, palielinātu pabalstus pensionāriem un jaunajām ģimenēm, kā arī sakārtotu rotaļu laukumu infrastruktūru.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Jaunu speciālistu piesaistīšana izglītībā un sporta infrastruktūras sakārtošana novadā.
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā Latvijas Universitāte 2009 Profesionālā maģistra grāds izglītības vadībā
Augstākā Latvijas Universitāte 2007 Veselības mācības un sporta skolotāja
Место работы Должность
Dobeles 1.vidusskola Sporta un veselības mācības skolotāja
PII Ābolītis, Krimūnas Sporta skolotāja