Самоуправлений выборы 2021

Год рождения: 1965

Гражданство: Latvija

Место жительства: Dobeles novads

1 Одно практическое дело, которую я точно хочу сделать в нашем самоуправлении
Izveidot pārskatāmu un pilnīgu informāciju aptverošu pašvaldības mājaslapu, par bāzi/pamatu noteikti neņemot patreizējo Dobeles novada mājaslapu, un vienotu novada preses izdevumu.
2 Я хочу добиться, чтобы самоуправление в приоритетном порядке поддерживало (укажите не более двух групп общества, НГО или отраслей):
Es vēlos panākt, lai pašvaldība prioritāri atbalstītu maznodrošinātās ģimenes ar bērniem, pārskatot sociālo pakalpojumu klāstu, un dzīvokļu īpašnieku kopības to pamatotu vēlmju un mērķu sasniegšanā.
3 Моими, как депутата, приоритетными направлениями инвестиций самоуправления будут (назовите не более двух проектов, указав, предназначены ли они для центра края или для периферии):
Manas kā deputāta prioritātes pašvaldības investīcijām būs: 1) sociālās mājas celtniecība/pārbūve novada pilsētās un patversmes izveide centrā; 2) kultūras un sporta infrastruktūras objektu izbūve/pārbūve Dobelē (Ķestermeža estrāde un stadions).
Полученное образование Учебное заведение Год Специальность
Augstākā P.Stučkas Latvijas Valsts universitāte (tagad- Latvijas universitāte) 1988 Tiesību zinātņu
Место работы Должность
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGROCHEMA LATVIA” Kredītspeciālists
SIA “Alfa Agro” Jurists