Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Edgars Laimiņš 1976 SIA Latstream
2. Kaspars Ļaksa 1975 Dobeles novada pašvaldība
3. Sanita Olševska 1967 SIA Aksanas Utenkovas ārsta prakse
4. Raimonds Bērmanis 1975 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu centrs
5. Arvīds Bruss 1988 ZS Strazdi
6. Inese Didže 1959 Dobeles Valsts ģimnāzija
7. Guntars Līcis 1962 ''Firma Zemgale" SIA
8. Juris Veidemanis 1975 AAS BALTA
9. Zaiga Judeiķe-Ose 1986 SIA Zaiga Vet
10. Dainis Rags 1970 Zs "Ziediņi"
11. Artūrs Ļaksa 1982 SIA FILTER
12. Dzintars Vītols 1973 SIA Miķelāni bekons
13. Lidija Lūriņa 1954 Zs Ziedi
14. Igors Lepets 1972 SIA "Dobeles Mērnieks"
15. Klāvs Krūmiņš 1989 SIA "Solidbeton ApS"
16. Jānis Kronis 1982 SIA Ozolāres
17. Lāsma Gintere-Vārna 1982 Pašnodarbināta persona
18. Voldemārs Babris 1953 ZS Skudras
19. Artūrs Zauriņš 1977 Zs ''Brīvkalni"
20. Valerijs Mihailovs 1953 SIA DOBELES ŪDENS
21. Artūrs Beržuks 2002 Dobeles Valsts ģimnāzija
22. Jānis Apinis 1972 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Программа партии
Ikviens Dobeles novadā jutīsies sadzirdēts un saprasts. Ikviens spēs iegūt labu izglītību - gan bērni, gan pieaugušie. Ikvienam būs pieejams labi atalgots darbs, atpūta dabā un kultūras pasākumi. Ikvienam novada iedzīvotājam būs iespēja nokļūt pie zinoša ārsta mūsdienīgā veselības aprūpes iestādē pa gludu ceļu gan ar personisko, gan ērtu sabiedrisko transportu. Ikvienam gan pilsētās, gan laukos būs pieejams silts un sakopts mājoklis, kurā būtu droši dzīvot un cerīgi raudzīties nākotnē. Ikviens varēs lepoties ar savām mājām un novadu.
Mēs zinām, kā panākt, lai ikviens būtu drošs par nākotni un stabili varētu stāvēt ar abām kājām uz zemes, īstenot savus sapņus un paļauties uz to, ka grūtā brīdī pašvaldība nāks palīgā. Mēs zinām, kā to panākt. Un mēs gribam to panākt.
Teritorijas attīstība un pārvaldība
- No iedzīvotāju vidus izveidosim konsultatīvās padomes demokrātiskai, tiesiskai, efektīvai, atklātai un sabiedrībai pieejamai pārvaldībai
- Nodrošināsim agrāko Dobeles, Auces un Tērvetes novadu tradīciju saglabāšanu un turpmāku stiprināšanu
- Nodrošināsim efektīvus un kvalitatīvus pašvaldības administrācijas pakalpojumus, pilnvērtīgu pašvaldības funkciju pieejamību, īpaši agrāko novadu centros
- Atbalstīsim nevalstisko organizāciju un interešu grupu aktivitātes
- Nodrošināsim vienotu pieeju pašvaldības speciālistu, tostarp izglītības darbinieku, sociālo garantiju jomā, nodrošinot veselības polises un rehabilitācijas pasākumus
- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanai paplašināsim video novērošanu
- Noteiksim stingras morāles normas pašvaldības pārvaldības darbiniekiem, būsim neiecietīgi pret korupciju

Izglītība, kultūra un sports
- Sekmēsim izglītības iestāžu sadarbību un programmu attīstību
- Atbalstīsim skolotāju tālākizglītību, veicināsim tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā
- Nodrošināsim brīvpusdienas visiem izglītojamiem no bērnudārza līdz 12.klasei
- Sekmēsim Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra darbību, paplašinot darbību Auces un Tērvetes apkārtnē
- Atbalstīsim novada bibliotēku grāmatu fonda papildināšanu un jaunu pakalpojumu ieviešanu
- Veicināsim pašdarbības kolektīvu darbību
- Atbalstīsim tautas sporta un augstu sasniegumu sporta attīstību un infrastruktūras pilnveidošanu, meklēsim iespējas Dobeles stadiona lielā projekta realizācijai

Veselības aprūpe, sociāla palīdzība un nodarbinātība
- Atbalstīsim ģimenes ārstu prakšu uzturēšanu pagastu centros
- Palielināsim pašvaldības atbalstu par katra bērna piedzimšanu līdz 200 eur
- Palielināsim dzīvokļu pabalstu trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm līdz 35 eur personai mēnesī
- Attīstīsim veselīga dzīves veida, slimību profilakses pasākumu īstenošanu
- Izveidosim atbalsta sistēmu (stipendijas, dzīvokļu programmas) pašvaldībai svarīgu nozaru speciālistu nodrošināšanai
- Veicināsim senioru iniciatīvas sociālā un veselības jomās
- Ieviesīsim pabalstu vientuļajiem senioriem lolojumdzīvnieku labturības nodrošināšanai
- Atbalstīsim ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām

Vide un infrastruktūra
- Ieviesīsim atbalsta mehānismu daudzdzīvokļu un privāto māju siltināšanā, līdzfinansējot un konsultējot
- Pievērsīsim pastiprinātu uzmanību komunālo pakalpojumu sniedzēju uzņēmumu kvalitatīvai darbībai, nodrošinot caurspīdīgumu, efektivitāti, likumību
- Veicināsim neapsaimniekoto, vidi degradējošo objektu sakārtošanu
- Pārskatīsim atkritumu savākšanas pakalpojumu piedāvājumu, dodot iespēju mājsaimniecībām noteikt individuālus atkritumu izvešanas grafikus
- Rūpēsimies par novada teritorijas sakoptību, t.sk. tūrisma infrastruktūras elementiem, norādēm, publiskajiem atkritumu konteineriem
- Iekārtosim suņu pastaigu un treniņu laukumus, ieviesīsim klaiņojošo dzīvnieku kontroli
- Līdzfinansēsim jaunu pieslēgumu izveidi kanalizācijas un ūdensvadu tīkliem pilsētās un ciematos
- Izveidosim un realizēsim lauku ceļu un pilsētu ielu programmu, paaugstinot to kvalitāti ar melno klājumu
- Izveidosim atpūtas vietas ģimenēm, rūpēsimies par jaunu bērnu atpūtas laukumu izveidi un uzturēšanu

Tautsaimniecība un uzņēmējdarbība
- Noteiksim nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus personām ar invaliditāti un jaunajiem ražojošiem uzņēmumiem
- Atbalstīsim novada uzņēmēju padomi un tās sadarbību ar pašvaldību un izglītības iestādēm
- Veicināsim un atbalstīsim jaunu cilvēku iesaistīšanu uzņēmējdarbībā, nodrošināsim bezmaksas apmācības mārketingā, grāmatvedībā un uzņēmuma vadībā
- Sekmēsim uzņēmējdarbības vides radīšanu

Mēs varam to panākt. Mums ikviens ir svarīgs gan laukos, gan pilsētās! Mēs gribam redzēt Dobeles novadu – plaukstošu un drošu.