Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Priedols 1959 Grobiņas novada dome
2. Inga Ratniece 1970 Grobiņas novada dome
3. Raimonds Reinis 1983 P/A Grobiņas sporta centrs
4. Ojārs Petrēvics 1955 Durbes novada dome
5. Edgars Putra 1983 ZS "Pīlādži"
6. Antra Mālniece 1963 SIA'' Kuldīgas slimnīca''
7. Kaspars Dzenis 1980 Aizputes novada dome
8. Gunars Kristvalds 1955 Mikrouzņēmums
9. Patricija Andersone 1969 Priekules novada pašvaldība
10. Mārtiņš Mikāls 1981 Priekules novada pašvaldība
11. Jānis Pelnēns 1974 SIA "Vaiņodes Agro"
12. Aivars Galeckis 1960 Grobiņas novada dome
13. Laila Urbāne 1971 Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola
14. Indulis Ozoliņš 1962 Kurzemes plānošnas reģions
15. Turaids Šēfers 1975 "SOFIJAS LAIVAS"
16. Māris Niedols 1963 Saimnieciskās darbības veicējs
17. Ilmārs Šnore 1989 SIA Mirdz un Laistās
18. Jānis Vitrups 1953 Pāvilostas novada pašvaldība
19. Edgars Treimanis 1978 SIA "Daiļrade koks"
20. Oļegs Jurjevs 1970 Vaiņodes novada dome
21. Romārs Timbra 1970 SIA "Compaqpeat"
22. Gatis Kalniņš 1975 J&G Veterinārais Serviss
Программа партии
Zaļo un Zemnieku Savienības

Dienvidkurzemes novada sarakstsNo astoņu līdzšinējo novadu prasmēm līdz kopējai pratībai.

Darba organizācijas princips: katra vajadzības svarīgas gan pilsētās – Aizpute, Grobiņa,
Priekule, Pāvilosta, Durbe, gan pagastu centros – Nīcā, Vaiņodē un Rucavā.

LAUKSAIMNIECĪBA, UZŅEMĒJDARBĪBA, MĀJRAŽOŠANA

• Ātra, konkrēta rīcība biznesa attīstību veicinošu lēmumu pieņemšanā.
• Industriālo parku izveide.
• Lauku konsultanti katrā pagastā.
• Mājražotāju kopu organizēšana.
• Atbalsts krājsabiedrību darbībai.
• Skaidri noteikti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi.

INFRASTRUKTŪRA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN VIDE

• Ceļu posmu Grobiņa–Nīca, Vaiņode–Skrunda, Priekule–Ilmāja asfaltēšana.
• Pašvaldības ceļu, ielu seguma atjaunošana, pretputekļu apstrāde.
• Sakārtota satiksme Pāvilostas vēsturiskajā daļā.
• Energoefektīva ielu apgaismojuma modernizācija.
• Vismaz viens jauns gājēju, velosipēdistu celiņš gadā.
• Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu sakārtošana:

Priekulē
Rucavā
Krotē
Gaviezē

• Līdzfinansējums ūdensvadu, kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām.
• Atrisināta siltumapgāde Priekulē.
• Pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošana, atbalsts daudzdzīvokļu māju
siltināšanai, iekšpagalmu sakārtošana.
• Līdzfinansējums vēsturisko ēku atjaunošanai.
• Dalīto atkritumu laukumu izveide, šķirošanas atbalstīšana.
• Bīstamo graustu nojaukšana.
• Vienota kapu saimniecība, sakārtoti ceļi, nožogojumi un digitalizācija.

IZGLĪTĪBA

• Kvalitatīva izglītība no pirmsskolas līdz vidējās izglītības ieguvei, atbilstoši katra
skolēna individuālajām vajadzībām.
• Skolas mācību vide tuvu dzīvesvietai.
• Tālmācības, eksternu, mūžizglītības, profesionālās izglītības programmas.
• Mūzikas, mākslas skolu saglabāšana.
• Atbalsts interešu izglītībai.
• Kvalitatīva, jēgpilna metodiskā centra izveide, sadarbība ar Liepāju.
• Pārdomāti skolēnu pārvadājumi.
• Darba iespējas vasarā.
• Investīcijas modernākām tehnoloģijām.
• Karjeras konsultants skolās.
• Pagarinātās dienas grupas skolās.
• Bērnudārzi arī vasarā.
• Patriotiskā audzināšana, novada mācības iedzīvināšana.
• Stipendijas jauniešiem novadam nepieciešamajās specialitātēs.

SOCIĀLĀ APRŪPE UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA

• Sociālais darbinieks katrā pagastā.
• Sociālā atbalsta nodrošināšana, ievērojot vienlīdzības un konfidencialitātes
principus.
• Transports iedzīvotāju vitālām vajadzībām.
• Sadarbība labdarības projektos.
• Dzīvokļi krīzes situācijās.
• Atbalsts ģimenēm, kuras atgriežas.
• Modernas aparatūras iegāde esošajos feldšerpunktos.
• Finansiāls atbalsts trūkstošo mediķu piesaistei.
• Senioru godināšana, ekskursijas.
• Satikšanās vieta pensionāriem katrā pagastā.
• Bezmaksas juridiskās konsultācijas ar pašvaldību saistītos jautājumos.

KULTŪRA, GARĪGUMS, TŪRISMS UN SPORTS

• Atbalsts pašdarbības kolektīviem.
• Aktīva kultūras dzīve katrā pagastā, pilsētā.
• Jauna, mūsdienīga kultūras centra izveide Grobiņā.
• Misiņkalna estrādes atjaunošana Aizputē.
• Sadarbība ar reliģiskajām organizācijām.
• Vietējo kultūras centru, saieta namu, bibliotēku saglabāšana, attīstība.
• Autostāvvietu risinājumi Baltijas jūras piekrastē.
• Vienota kultūras telpa Rucavas, Bārtas, Nīcas vēsturiskajam mantojumam.
• Dabas taku, atpūtas vietu izveide Vaiņodē, Embūtē, Kazdangā.
• Satiksmes organizācijas sakārtošana Pāvilostas vēsturiskajā daļā.
• Ālandes upes parka pilnveidošana Grobiņā.
• Dzelzceļa līnijā Vaiņode–Priekule–Grobiņa zaļo tūrisma ceļu izveide.
• Muzejs Nīcas tautastērpam, Nīcas dižā klēts.
• Atbalsts kultūras, sporta, tūrisma biedrībām.
• Sporta veicināšana jauniešu vidū , senioru motivēšana.
• Esošo sporta infrastruktūru, tradīciju attīstība.
• Atbalsts individuālajam un komandas sportam.
• Sporta halles siltināšana, sporta laukuma labiekārtošana Vērgalē.
• Sporta stadiona attīstība, basketbola, volejbola laukumi Grobiņā.

DROŠĪBA

• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustība visā novadā, to atjaunošana Vaiņodē, Pāvilostā,
Rucavā.
• Diennakti pieejama dežūrējoša patruļa.
• Videonovērošanas sistēmas uzturēšana, pilnveide visā novada teritorijā.
• Sabiedriskās kārtības, drošības nodrošināšana, pašvaldības policijas darba
pilnveide.

PĀRVALDĪBA

• Kvalitatīvs klātienes un e-pakalpojums katrā pagastā, pilsētas pārvaldē,
komunālajā uzņēmumā.
• Iedzīvotāju iesaiste attīstības plānošanā, lēmumu pieņemšanā.
• Uz sadarbību vērsta būvvalde.
• Regulāras izbraukumu domes sēdes pagastos.
• Pašvaldības darbs – iedzīvotāju labā.

Apsolām turpināt labi iesāktos darbus, ar savstarpēju sapratni un cieņu veidojot
kopīgu nākotni katrā pilsētā un lauku sētā !