Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!""

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Nora Patmalniece 1965 Aizputes novada dome
2. Ingus Krūmiņš 1972 SIA "Lightroom"
3. Guntis Reķēns 1968 "Atex" SIA
4. Māris Meldris 1971 "Lateira" SIA
5. Ance Tīmane 1992 "IZGAISMO IDEJU" biedrība
6. Linda Zeltiņa 1991 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Программа партии
Mēs esam par mūsdienīgu dzīvesvietu! Par vietu, kurā vēlamies dzīvot un vienmēr atgriezties. Mēs esam par Lejaskurzemi Dienvidkurzemes vietā, jo nepārdomātus lēmumus nekad nav par vēlu labot. Mēs esam par Aizputi, Durbi, Grobiņu, Nīcu, Pāvilostu, Priekuli, Rucavu un Vaiņodi. Par maznovadu kultūrvēsturiskās piederības saglabāšanu.

Mēs esam par mūsdienīgu izglītību:
Labs skolotājs dzīvos un strādās vietā, kur redz jēgu savam darbam un kur viņu atbalsta. Arī finansiāli.
Novada izglītības iestādēm jāspēj papildināt vienai otru, nevis konkurēt.
Skola ir vieta zināšanu, prasmju un pieredzes iegūšanai un reizē audzināšanai. Pamatus veido ģimene. Mēs būsim par lielāku atbalstu ģimenēm.
Mūsdienīga skola nav tikai ēka- tā ir vieta, kurā gūt zināšanas ar vienu pieskārienu taustiņam. Skolām būs jāuzlabo tehniskās
iespējas, lai spētu nodrošināt mūsdienīgas tiešsaistes mācības. Palīdzēt būs pašvaldības pienākums.
Mēs iestāsimies par finansējumu jauniešu iniciatīvu atbalstam un par tiem, kas strādā ar jaunatni.
Vienmēr būsim par bērnudārziem pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Atbalstīsim privāto dārziņu izveidi.

Mēs esam par mūsdienīgu kultūrtelpu, kurā vienlīdz labi jūtas pašdarbības kolektīvi un tradīciju kopēji un kur vienlaikus savu radošo ceļu uzsāk nākamie augstas raudzes profesionāļi:
Mūsdienīgs kultūras nams ikvienā maznovadā ar laikmetīgu interjeru, dizainu un tehnisko nodrošinājumu.
Saudzīga attieksme pret kultūrvēsturisko mantojumu – novada atpazīstamības pamatu, veicinot un finansiāli atbalstot vēsturisko būvju atjaunošanu novada centros un lauku sētās.
Novada muzeji kā interaktīva, sabiedrību iesaistoša un mūsdienīga izziņas telpa.

Mēs esam par sociālo drošību, aprūpi un veselību:
Atradīsim jaunus ģimenes ārstus un citus speciālistus, uzlabojot ārstu piesaistes programmu (stipendijas, prakšu iekārtošana, noma, dzīvokļi).
Mums svarīgāks ir nevis pabalstu skaits, bet gan sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem būt iesaistītiem.
Ieviesīsim sistēmu veselības aprūpei mājās cilvēkiem ar dažādām saslimšanām.

Mēs esam par uzņēmēju:
Attīstīsim sadarbību ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, biznesa inkubatoriem un citām institūcijām, lai veicinātu jaunu darba vietu radīšanu.
Atbalstīsim novada uzņēmējus jaunas infrastruktūras izveidē un esošās uzlabošanā.
Mūsu novadā ir trīs dabas parki un viens rezervāts. Aizputes vēsturiskais centrs ir valsts kultūras piemineklis. Strauji attīstās piejūras novadu tūrisms. Tūrisms ar uzsvaru uz kvalitāti būs mūsu prioritāte.
Iestāsimies par ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību, uzlabojot ceļu tīklu un prioritāri motivējot bioloģiskās saimniekošanas pieeju.
Eksportspējīgai domāšanai, zaļai un radošai pieejai jākļūst par investīciju piesaistes un novada ekonomiskās izaugsmes pamatu.


Mēs esam par atklātību, labu pārvaldību un sadarbību pašvaldības darbā:
Iestāsimies par tādiem pašvaldības lēmumiem, kas nodrošina pilnīgu atklātību par budžeta līdzekļu izlietojumu un rada iedzīvotājos sapratni par domē notiekošo.
Esam par “slaidu” pašvaldību, par ātrāku jaunā novada izpildvaras struktūru racionalizāciju. Par kompetentiem darbiniekiem un vienkāršu sarunu, palīdzot iedzīvotājiem sarežģītos jautājumos.
Būsim atvērti iedzīvotāju iniciatīvām un iesaistīsim viņus lēmumu pieņemšanā, veidojot aptaujas.
Ieviesīsim iedzīvotāju līdzdalības budžetu un atbalstīsim iedzīvotāju valžu izveidošanu.

Mēs esam par racionālu satiksmi:
Mēs esam par apdzīvoto vietu savienošanu ar asfaltētiem ceļiem. Labi saprotam, ka visi ceļi novadā netiks noasfaltēti. Esam par ceļu rekonstrukciju, racionāli izvērtējot iespējas un vajadzības.
Mēs esam par veloceliņu tīkla saprātīgu paplašināšanu un jaunu maršrutu izveidi.
Satiksmē stingri iestāsimies arī par to cilvēku vajadzībām, kuru vienīgais pārvietošanās līdzeklis ir ratiņkrēsls.

Mēs esam par sakārtotu vidi:
Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu, ūdens, kanalizācijas un apkures tīklu pieslēgumu izveidošanu.
Atbalstīsim un motivēsim daudzīvokļu māju iedzīvotājus siltināt ēkas.
Atkritumu šķirošanas laukumam jābūt katrā pilsētā un pagastā.
Uzstājīgi aicināsim īpašniekus, kuru īpašumi ilgstoši netiek apsaimniekoti un kļuvuši par vidi degradējošiem graustiem, sakopt sev piederošo īpašumu.

Mēs esam par Dienvidkurzemi, kas sadarbojas!
Liepāja ir Dienvdkurzemes sirds, un Dievidkurzeme ir Liepājas asinsrite. Mēs iestāsimies par abpusēju sadarbību ar Liepāju ikvienā labā idejā.

Sākam savā #dzīvesvietā – sākam kopā!