Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Alternative"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksandrs Mirskis 1964 Politiskā partija Alternative
2. Jurijs Zaicevs 1987 SIA ARS GROUP
3. Tatjana Kuvarina-Mirska 1976 Nodibinājums Kultūras attīstības fonds
4. Artjoms Pučinskis 1989 Daugavpils pilsētas dome
5. Jurijs Ragozins 1970 Daugavpils pilsētas Sociālais dienests
6. Artūrs Dauģerts 1962 PIKC Daugavpils tehnikums
7. Valērijs Oščenkovs 1986 BIOERA LTD (UK)
8. Olga Maļceva 1971 Latgales Autisma, sociālās rehabilitācijas un attīstības centrs Valensia
9. Sergejs Solovjovs 1962 AS Ditton pievadķēžu rūpnīca
10. Aleksandrs Baranovskis 1987 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests un Daugavpils reģionālā slimnīca
11. Konstantīns Krjukovs 1985 SIA LDZ RSS Daugavpils Vagonu remonta centrs
12. Dmitrijs Saruls 1988 Biedrība Perspektīvu centrs
13. Nikolajs Harlamovs 1982 IK Tour Service D
14. Pāvels Matikāns 1997 SIA A.R.V.AUTO D
15. Vitālijs Dubovs 1978 Politiskā partija Alternative
Программа партии
Godātie pilsētas iedzīvotāji!

Politiskā partija ALTERNATIVE nāk kā alternatīva esošai situācijai pašvaldībā. ALTERNATIVE ir gatava uzņemties vadīt pilsētu brīdī, kad situācija ne valstī kopumā, ne arī pašā pilsētā nav tik spoža un ir smagi jāstrādā, lai sakārtotu un attīstītu pilsētu, lai apmierinātu iedzīvotāju vajadzības, lai pilsēta kļūtu par attīstītu, mūsdienīgu un sakoptu pilsētu.
Mūsu mērķis ir godīga, profesionāla, kompetenta un efektīva pārvalde Daugavpils domē.
Mūsu prioritāte – pašvaldības uzmanības centrā pašvaldības iedzīvotāji, visas pilsētā dzīvojošās tautības, viņu vajadzības, uzņēmumi, kuri rada pašvaldībā darba vietas, nodrošinot iedzīvotājus ar darbu.
Mūsu darbība:

Pašvaldības pārvaldē:
• Veidosim efektīvu, kompetentu un atbildīgu pašvaldības pārvaldi.
• Panāksim, ka pašvaldībā strādā profesionāli un kompetenti speciālisti.
• Veiksim pašvaldības pārvaldes un tās iestāžu regulāru auditu, lai izskaustu korupcijas iespējas.
• Veicināsim pašvaldības un iedzīvotāju mijiedarbību, dodot iespēju iedzīvotājiem paust savas domas par pašvaldības darbu un pilsētas attīstību.
• Sekosim, lai pašvaldības uzņēmumi sniegtu pakalpojumus iedzīvotājiem, nevis nodarbotos ar peļņas gūšanu uz iedzīvotāju rēķina.
• Sekosim lietderīgai resursu izmantošanai, lai nodrošinātu kvalitatīvus komunālos pakalpojumus iedzīvotājiem.
• Sekosim, lai komunālo pakalpojumu tarifi būtu reāli pamatoti.
Sociālajos jautājumos un veselības aprūpē:
• Nodrošināsim bezmaksas pārvadājumus pašvaldības sabiedriskajā transportā pensionāriem un skolēniem.
• Veicināsim veselīga dzīves veida popularizēšanu.
• Atbalstīsim pašvaldības uzņēmumu dalību projektos, piesaistot investīcijas, lai uzlabotu iedzīvotājiem sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību.

Izglītībā, kultūrā, sportā:
• Veidosim pašvaldībā iedzīvotāju garīgās, estētiskās un fiziskās attīstības veicinošu vidi.
• Saglabāsim nacionālo minoritāšu skolas.
• Nodrošināsim bērniem kvalitatīvas izglītība iegūšanu, neaizbraucot no pašvaldības.
• Veicināsim kultūra pasākumu organizēšanu, gan reģionāla, gan valsts un starptautiskā mērogā.
• Veicināsim starpkultūru dialogu.
• Atbalstīsim un veicināsim nacionālo kultūru tradīciju attīstību.
• Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.
• Atbalstīsim tradicionālās reliģiskās konfesijas.
• Atbalstīsim sportiskās aktivitātes pašvaldības teritorijā.
• Veicināsim esošās sporta bāzes sakārtošanu un modernizēšanu.
• Atbalstīsim pašvaldības teritorijā dzīvojošo sportistu dalību starptautiskās sacensībās.

Ekonomikā:
• Atbalstīsim uzņēmējus un tos projektus, kuri vērsti uz esošo darba vietu saglabāšanu un uz jaunu darba vietu izveidošanu pašvaldībā.
• Uzklausīsim uzņēmēju vēlmes un pašvaldības iespēju robežās, atbalstīsim tās.
• Atbalstīsim videi draudzīgu projektu izstrādi un ieviešanu dzīvē.
• Atbalstīsim maksimālu vietējo resursu izmantošanu.
Infrastruktūrā:
• Godprātīgi un efektīvi izmantosim pašvaldībai pieejamos finanšu līdzekļus.
• Aktīvi iesaistīsimies Eiropas Struktūrfondu apguvē.
• Veicināsim investīcijas pilsētvides sakārtošanai.
• Atjaunosim esošos bērnu rotaļlaukumus un veidosim jaunus.
• Strādāsim pie projektiem, kas ļauj samazināt pašvaldības izdevumus.
• Panāksim būtisku ielu seguma kvalitātes uzlabojumu pilsētā.

Īpašu uzmanību ALTERNATIVE veltīs pensionāriem:
- uzlabosim medicīnas aprūpi pašvaldības slimnīcās,
- nodrošināsim ar maksimālām atlaidēm medikamentiem,
realizēsim projektu Seniora māja, kurā ikdienas varēs komunicēt.
Tāpat ALTERNATIVE prioritāte būs pilsētas demogrāfijas programmas īstenošana:
- vienreizējais pašvaldības maksājums par pirmo jaundzimušo palielināsies divas reizes, par otro - trīs reizes, par trešo - 5 reizes, par ceturto - 10 reizes.

Savu pašvaldību veidosim kopā - Jūs, pašvaldības iedzīvotāji un mēs, partija ALTERNATIVE.

Partijas ALTERNATIVE valde